Aktif kalp sağlığını sağlamak ndc. One moment, please

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, miyokard metabolizması değişiklikleri kasılma disfonksiyonu ve kalp yetmezliği gelişimine bağlantılı olmuştur.

Bu nedenle, metabolizma ve daralma arasındaki bağlantıyı çözülüyor hastalık durumlarında kardiyak adaptasyon veya davranışsal sorunlar düzenleyen mekanizmaların bazıları da ışık tutmalıdır. Mevcut protokol glikoz ve yağ asitleri, kalp substratlar sağlayan ana enerji oksidasyon oranları kantitatif ölçümü için tamponların hazırlanması ve kullanımında kullanılan yöntemlerin ayrıntılı bir açıklamasını sunmayı amaçlamaktadır. Örnek analizi ve veri yorumlama için kullanılan yöntemler de ele alınmıştır.

Kısaca, bu teknik normotermik kristalloid perfüzyon yoluyla bir ex vivo dayak kalbe 14 arz C radyo-etiketli glukoz ve 3H-radyo-etiketli, uzun zincirli yağ asidi dayanır.

Introduction Log in or Start trial to access full content. Son yirmi yılda, kalp metabolizması ve fonksiyon arasındaki karmaşık bağlantı soruşturma kalp metabolizmasında değişiklikler kalp hastalığının farklı türde ortamında kasılma disfonksiyon ve patolojik yapısal yeniden bir nedeni olduğunu fark yol açmıştır.

aktif kalp sağlığını sağlamak ndc

Kardiyak görüntülemede teknolojik gelişmeler artık kardiyak morfoloji ve fonksiyon hızlı ve doğru bir değerlendirme için izin verirken Ancak, kalp metabolizması in vivo çalışma sınırlı ve külfetli kalır: Nükleer Manyetik Rezonans NMR spektroskopisi ve Pozitron Emisyon Tomografisi PET görüntüleme can ex vivo olarak bu tarihten. To kararlı durum koşullarında oksidatif metabolizma çeşitli yüzeylerde katkısını 9 belirlemek için kalp yüksek enerji fosfat metabolizması ve Krebs döngüsü aktivitesini izlemek için kullanılabilir, ancak bu teknikler yüksek işletme maliyetleri ile ve kendi yetersizlik boğulmuş kalp hazırlık çalışma eş zamanlı ve gerçek zamanlı, oksidatif metabolik yollar 7,9 içine kasılma fonksiyonu ve substratların akı, çalışmak için tek ve benzersiz tekniği kullanılabilir temsil eder.

Aşağıdaki protokol sıçan belirlemek için kullanılan reaktiflerin hazırlanması ve kullanımı yönergeleri sağlamayı amaçlarİzole çalışma sıçan kalbinde substratlar kullanım es.

İklim kriziyle mücadelede yeni engel: İklim oyalama söylemleri Bu yazıyı 6 dakikada okuyabilirsiniz. İklim değişikliğiyle ilgili kamuoyundaki tartışmalar geliştikçe, konuya ilişkin eylem gerekliliğini küçümsemek veya geçersiz kılmak için kullanılan argümanlar da artıyor, çeşitleniyor ve karmaşıklaşıyor. Artık iklim değişikliğini inkâr etmenin ötesinde söylem düzeyinde de bir çatışma ortamı ile karşı karşıyayız.

İzole Çalışma Kemirgen Kalp Aparatı teknik neredeyse yarım asırlık olmasına rağmen, izole çalışma sıçan kalp hazırlık kardiyovasküler araştırma için seçim yöntemi olmaya devam etmektedir.

Langendorff kalp hazırlanması gibi, çalışma kemirgen kalp nörohormonal diğer organların ve diğer dolaşım faktörlerin karıştırıcı etkilerinden bağımsız olarak kalp parametreleri geniş bir yelpazede ölçmek için nispeten basit, güvenilir ve ucuz bir yol sağlar. Ancak Langendorff perfüze kalp aksine, çalışma kalp yakın fizyolojik kalp işi, in vivo koşullarında alakalı seviyelere oksidatif metabolik akışın üretilmesi için bir ön koşul yerine devam eder. Bu, sol atrium bağlı bir kanül aracılığı ile sol ventrikül LV perfüzyon tampon elde ederek ve AG, doldurur ve sözleşmeler gibidirtampon kararlı afterload hidrostatik basınca karşı aort hattı üzerinden çıkarılır.

Başlangıçta 10 daha sonra Taegtmeyer, hems ve Krebs 11 tarafından geliştirilen, fakat Neely ve arkadaşları tarafından tarif edilen perfüzyon aparatı tasarımı zamandan beri çok az değişmiştir.

aktif kalp sağlığını sağlamak ndc

Orijinal cihaz tarif edildiği gibi, kontraktil fonksiyon aort ölçmek için herhangi bir daha fazla dereceli silindirler ve bir kronometre kullanılarak kalp çıkışının saptanması yoluyla tespit edilebilir ve koroner 10,11 akar. Çeşitli satıcılar artık tam çalışma kemirgen kalp perfüzyon sistemleri sunuyoruz.

You might already have access to this content!

Bu ticari olarak temin edilebilen bir düzen flowprobes, basınç gücü çeviricisi, bir basınç-hacim kateter ve kalp işlevsel veri alımı ve analizi için gerekli tüm ekipman ile elde edilebilir. Bu nedenle, sadece kısa bir süre perfüzyon aparatı ve kayıt donanımları set-up değineceğim. Mevcut protokol yerine eş zamanlı olarak glikoz ve uzun zincirli yağ asidi oksidasyon oranları, normal kalpte iki büyük enerji sağlayan yüzeyler ölçmek için uygulanabilecek yöntemler bir açıklama ile zaten mevcut bilgiyi tamamlamayı amaçlamaktadır.

Veri analizi, örneklerin kurtarma ve işleme reaktif ve tampon hazırlanmasından, miyokard oksidatif metabolizma değerlendirilmesi için radyoaktif işaretli enerji substratların kullanımı dahil burada tüm adımları açıklar.

Yönteminin İlkeleri Kardiyomiyositlerde glikoz yağ asidi özellikle uzun zincirli yağ asidi ve karbonhidrat oksidatif fosforilasyon ile ilgili daralma enerjilerinin bir kısmını oluştururE ve laktat.

Kalp çok enerjik rezervleri sınırlı ve dolaşımdan bu enerji sağlayan substratların sürekli bir tedarik aktif kalp sağlığını sağlamak ndc etti. Glukoz ve yağ asitlerinin katabolizması ile üretilen asetil CoA moleküller iç mitokondriyal membran boyunca proton motiv güç oluşturmak için elektron taşıma zinciri tarafından kullanılan indirgeyici eşdeğerleri NADH ve FADH 2 oluşturmak için Krebs döngüsü yakıt ve ATP sentaz aktivitesi ile ATP üretir.

Su ve karbondioksit sonu yan ürünleridirKrebs döngüsü içinde yer alan enzimatik reaksiyonlar.

Yusuf 05 Aralık İklim hedeflerinin sağlık faydaları, maliyetlerinin çok üzerinde Paris Anlaşması hedeflerinin gerçekleştirilmesi, sadece hava kirliliğinin azaltılmasına bağlı olarak yılına kadar yaklaşık bir milyon kişinin hayatını kurtarabilir. Dünyanın önde gelen uzmanlarının son tahminlerine göre, iklim eylemine bağlı sağlık kazanımlarının değeri emisyon azaltım politikalarını hedefleyen iklim eyleminin maliyetinin yaklaşık iki katı. Çin ve Hindistan gibi ülkelerde ise fayda maliyet oranı daha yüksek. Hava kirliliği dünyada her yıl 7 milyon ölüme ve 5,11 trilyon ABD doları değerinde ekonomik hasara neden oluyor. İklim değişikliğinin şimdiden insan hayatı ve sağlığı üzerinde ciddi etkileri olduğuna dair kanıtlar çok net.

Küçük bir anyon değiştirme sütunu ayırmak ve koroner çıkış maddesinden 3 H2O kurtarmak için kullanılır. Subscription Required.

Please recommend JoVE to your librarian. Protocol Log in or Start trial to access full content. Stok Tampon Çözümleri ve Reaktiflerin hazırlanması 1. NaHCO 3 20x konsantre edildi 0. Klorür form hidroksit oluşturmak için anyon değişimli reçine Dönüşüm 1 L saf su içinde yeniden süspanse edilerek bir anyon değişim reçinesi yıkayın.

Reçine yerleşmek ve fazla suyu dökmek için izin verin. Bu adımı 4 kez daha tekrarlayın. Kapak ve bir bo içine saf su ile reçine saklamakrosilicate cam şişe ve ışıktan korur. Reçine Kullanmadan önce kurumasını izin vermeyin. NOT: Düzgün depolandığında, reçine en az 3 ay sürecek. Oleik Asit-albümin 8x Konsantre Stok Çözüm 4 L'lik bir Erlenmeyer şişesi içinde, 20x konsantre tuzlu stok çözeltisi, ml 3. NOT: Bazı araştırmacılar perfüzyon tampon maddesi içinde palmitik asit yerine oleik asit kullanılır.

aktif kalp sağlığını sağlamak ndc

Bir palmitik asit, albümin stok çözeltisi aynı prosedür takip edilerek hazırlanabilir. Bununla birlikte, sodyum palmitat tam çözülmesini sağlamak için 70 ° C'de çözelti ısınmaya önerilir.

İklim hedeflerinin sağlık faydaları, maliyetlerinin çok üzerinde

NOT: çözelti açık sarı bir renge sahip ve görünür taneciklerin olmaması gerekliliğidir. Bu durumda, çözüm atılır ve işlem tekrar başlanmalıdır. Not: bir pipet oturmasına izin verilir ve damla damla ilave edilemiyorsa Palmitat çökelecektir. BSA karıştırılmış bir bağlanma özelliğinin kolaylaştırmak için 37 ° C'de ısıtılmış edilebilirpalmitik asit örn. BSA denatürasyon ve toplanmasına neden olabileceği için aşırı ısıtmayın. Uygun PPE giymek ve kurumun radyasyon güvenliği ofisi tarafından belirlenen güvenlik ve atık yönetmelikleri takip edin.

Oleik asit-BSA karıştırılan çözeltiye ul 0. Yaklaşık 1,2 m diyaliz membran tüp kesin ve iç ve dış musluk suyu ile hem durulayın. Seçenek olarak ise, kullanımdan önce 1 saat süreyle ılık suda diyaliz tüpüne ıslatarak kaplama çıkarın. Güvenli diyaliz hortumun bir ucunu kapalı kravat. KH tamponu 4 litrelik bir Erlenmeyer şişesi içine dolduruldu diyaliz tüpüne koyun ve bir karıştırma çubuğuna sahip olan hafif karıştırma altında 4 ° C'de gece boyunca diyaliz sağlar.

aktif kalp sağlığını sağlamak ndc

Ertesi gün, diyaliz tüp 8x konsantre oleik asit-BSA çözüm kaldırmak. Donmuş madde şişeleri en az 2 ay boyunca stabildir. Bu yağ asidi-BSA kompleksinin çözünürlüğünü tehlikeye atabilir gibi birden fazla donma-erime döngülerinden kaçınmak.

NOT: Sadece saf su 25 ºC'de Bunu klorürden anyon sabah hipertansiyon basıncı reçine dönüşümühidroksit formuna M bir ek masraf hidroksit biçiminin doğrudan satın alma ile önlenebilir Malzeme Tablo. Perfüzyon Tamponu 2. Hazırlık 4 L'lik bir Erlenmeyer şişesi içinde, 20x konsantre tuzlu stok çözeltisi, ml 3. Uygun PPE giymek ve kurumun ra tarafından belirlenen güvenlik ve atık düzenlemeleri takipdiation güvenlik ofisi.

Bu oleik asit aktif kalp sağlığını sağlamak ndc. Not 2 litrelik bir hacme en az 60 dakika boyunca olmayan çevrimli koşullarında çalışan bir yetişkin sıçan kalbi serpmek için yeterlidir. İki diseksiyon yemekleri doldurmak için radyoaktif olmayan KH tampon kullanmakta ve soğumaya buz üzerine yerleştirin. Perfüzyon Aparatı 3. Perfüzyon sistemleri tipik haliyle oluşmaktadırAşağıda, Şekil 1 'de tarif edilen elemanlar.

Yine de, tampon giren O 2 konsantrasyonunu belirlemek için oksijen Mikroelektronlar kullanılmasını tavsiye ve koroner dolaşımı Şekil 1 çıkarken. Bu kalp oksijen uygun bir miktarda verilir araştırmacı kontrolü yardımcı olacak ve oksijen kaynağı deneyler arasında farklılık olmadığını.

Buna ek olarak, "arteriovenöz" Oksijen farkının belirlenmesi miyokardiyal oksijen tüketimi ve kardiyak verimliliğini 16,18 hesaplamak için kullanılabilir. Dolaşan su banyosu açın ve perfüzyon aparatı ısınmak için aktif kalp sağlığını sağlamak ndc ºC olarak belirlenmiştir.

Veri toplama sistemine kayıt cihazlarını basınç kateteri, basınç-hacim kateteri, oksijen Mikroelektronlar, debimetreler vs bağlayın ve üretici talimatlarına göre araçların kalibrasyonu yapın.

Uygun PPE giymek ve kurum tarafından belirlenen güvenlik ve atık düzenlemeleri takip'Nin radyasyon güvenliği ofisi. Perfüzyon tamponu tampon doldurun.

Pompanın açın ve perfüzyon tamponu ile tüm boru ve cam doldurma sağlamak. Sıkıca koroner atık kurtarmak için kalp odasının altında bir 20 ml'lik şırınga tüp takmak.

Üç yollu en şırınga ucu bağlayın. Sıvı radyoaktif atık için bir kap boru yoluyla alt kolu takın.

Before you can use the favorites feature you must sign in or create an account.

Not: yağ asidi-BSA kompleksi kullanıldığında, bu çözeltinin fazla köpük oluşmasına neden olacak gibi, perfüzyon tamponu oksijenasyon bir gaz dispersiyon borusu ile doğrudan baloncuklar yoluyla gerçekleştirilebilir değildir. Bir membran oksijenatörü Şekil 1 ya da bu amaçla bir tabaka akış oksijenleme haznesi.

  1.  - Халохот думал, что поблизости никого .
  2.  Какого черта, - промычал он себе под нос.
  3. Консьерж взглянул на конверт и что-то грустно пробормотал себе под нос.
  4. Düşük tansiyon hesaplayıcı
  5. Hipertansiyon yorumları için halk ilaçları

Oldukça uygun seviye o doğrulamak için tavsiye edilirf oksijenasyon perfüzyon devresi Şekil 1 bir oksijen mikroelektrot koyarak ulaşılır. Fare kalp İzolasyon ve kanülasyonu bir ölçekte sıçan tartılır.

aktif kalp sağlığını sağlamak ndc

Bu deneyin amacı, engel olmaz gibi diğer indüksiyon maddeleri aşağıda tartışılacak anestezik Seçimi bakınız olduğu sürece kullanılabilir. Hayvan prosedürü sırasında ağrı hissetmez sağlamak için anestezi uygun derinliğini korumak için emin olun. Sıçan tamamen bilinçsiz ve ameliyat masasına ve sn sırtını üzerine yerleştirin, ayak tutam yanıt vermiyor kezbant veya iğneler ile ure bacaklarda. Henüz bu noktada göğüs boşluğunu açmayın.

Kullanarak makas göğüs boşluğunun içeriğini ortaya çıkarmak için diyafram ve kaburga kafesinin aktif kalp sağlığını sağlamak ndc kesti. Ince birlikte başparmak, işaret ve orta parmakları ve tüketim kalp ve akciğerler arasındaki kalbi kapmak.

Hemen buz gibi soğuk KH tampon ile dolu diseksiyon yemekleri birine kalp ve akciğerler aktarın. Kalp yenerek durduktan sonra, ikinci diseksiyon kabına aktarın ve buz gibi soğuk KH tampon batık kalbi tutarken bağlı akciğer dokusunun herhangi bir büyük parçalarını aktif kalp sağlığını sağlamak ndc. Sıcak tamponu ile aort kanülüne doldurmak için yine boru içinde mevcut olabilecek herhangi bir su veya havanın elimine olması için perfüzyon aparatı aort enjekte et.

Bir mikro klip ile kanül üzerinde aorta Güvenli ve kalp Langendorff perfüzyon başlatır.

One moment, please

NOT: adımları 4 gerçekleştirmek için çok önemlidir. Pulmoner ven bulun. Onu bulmak için non-kardiyak dokuları kesmek için gerekli olabilir, ama onlar kanül sol atrium bağlamak için hizmet edecek şekilde non-kardiyak dokuların çok fazla kesmeyin. Sıcak tamponla atriyal kanül doldurmak için yine boru içinde mevcut olabilecek herhangi bir su veya havanın elimine olması için perfüzyon düzeneğinin sol atriyal enjekte et.

Kalp kanül takılı anda hava emboli riskini en aza indirmek için aparat herhangi bir hava kabarcığı kaldırmak için özellikle dikkatli olun. İki mikro kesme forc kullanılmasıeps ince pulmoner venin açılmasını kapmak ve atriyal kanül üzerine kalbi yukarı doğru kaydırın.

Herhangi bir durumda, prosedür, kalp üzerinde aşırı gerginliği empoze aort eğilmesine neden olmamasını sağlamak. Atriyal çizgi açın ve aynı anda çalışma moduna Langendorff modundan aort çizgi geçin.

Kalp Fonksiyonu ve Numune Toplama 5. Aşağıda tarif edildiği gibi, koroner akım değerleri olabilirBir kronometre basit kullanımı ile elde edilmiştir.

aktif kalp sağlığını sağlamak ndc