Kalp Merkezi | Medipol Sağlık Grubu

Altın kalp sağlık merkezi

İçerik

  Kalp yetmezliği nedir? Kalp yetmezliği, kalbin organizmanın metabolizması için gereken dolaşımı sağlayamamasıdır. Bu yetmezlik durumu kasılma gücünün azalmasına bağlı olabileceği gibi, esnekliğinin azalmasına da bağlı olabilir.

  Medipol Mega Üniversite Hastanesi bu teknolojiyi dünya ile aynı zamanda ve en üst düzey yetkinlikle hastaların hizmetine sunmuştur. Robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlar sayesinde, hasta konforu ve iyileşmenin hızlılığı sebebiyle çok önemli bir avantaj sağlanmıştır. Robotik kalp ameliyatları sonrasında altın kalp sağlık merkezi izi cm gibi çok küçük olarak gerçekleşmektedir.

  Bu sayede klasik ameliyatlara kıyasla daha az ağrı, daha az enfeksiyon, daha az kan nakli ihtiyacı olur.

  altın kalp sağlık merkezi bacaklarda yüksek tansiyon

  Hastaların hastanede kalış süreleri kısalır, operasyon sonrası hasta konforu yüksek düzeyde kalır. Başarıyla uygulanan robotik kalp ameliyatları sonrasında hastalar klasik ameliyat geçirmiş hastalara nazaran çok daha kısa sürelerde normal hayatlarına dönebilmektedir. Aort Cerrahisi Cerrahi deneyimin artması ve ciddi teknolojik gelişmeler sayesinde artık amaç kalp ameliyatlarının daha küçük yaralardan göğüs kafesi açılmadan yapılabilmesi olmuştur.

  altın kalp sağlık merkezi artan kalp hızı

  Yirmi yıla yakındır dünyada ve ülkemizde küçük yaradan kalp ameliyatları başarı ile yapılmaktadır. Küçük yaradan kalp ameliyatlarında meme altından küçük bir kesi yapılarak kaburgalar arasından kalbe ulaşılmaktadır.

  altın kalp sağlık merkezi yüksek tansiyon ve tüketim

  Hastanemizde yüksek başarı oranları ile uygulanan bu yöntemle hastalarımız ameliyat sırasında ve sonrasında maksimum rahatlığa ulaşmakta, klasik cerrahi müdahalelerdeki risklerden büyük ölçüde uzak kalmaktadır.

  Kalp Kapak Cerrahisi Değiştirmeyin, Tamir Ettirin Mitral kapak hastalığına bağlı uzun süreli mitral kapak kaçağı ciddi yan etkilere ve hatta ölüme neden olabilir.

  Hastanemizde mitral kapak tamiri, mitral kapak yetersizliği olan hastalarda yüksek başarı oranı ile yapılabilmektedir. Ayrıca mitral kapak yetersizliğinde kaçağında kapağın tamir edilmesinin, mekanik veya biyoprotez kapakla değiştirilmesinden çok daha iyi sonuçlar verdiği bilinmektedir.

  Transözofajiyal Ekokardiyografi TÖE Yemek borusuna özofagus yerleştirilen ince bir ultrason probu ile yapılan endoskopik bir işlemdir. Ancak bu yöntemle yeterli sedasyon sağlanamazsa anestezi uzmanı kontrolü altında derin anestezi uygulanabilir. TÖE işleminin tercih edildiği durumlar şöyle sıralanır. TTE ile yeterli kalitede görüntü alınmasına engel olan göğüs duvarı deformiteleri, amfizem gibi kronik akciğer hastalıkları, morbid obezite ve buna benzer durumlarda TTE ile yeterince görüntülenemeyen bazı kalp bölgelerinin incelenmesi gereken durumlarda bazı doğumsal kalp hastalıkları, küçük kalp deliklerinin saptanması vs. İşlem için en az 6 saatlik açlık gerekmektedir.

  Kalbin fonksiyonlarının korunması, kan sulandırıcı ilaçlara ihtiyaç olmaması, enfeksiyon açısından daha dirençli olması nedeniyle mitral kapağın tamir edilmesi tüm dünyada kabul gören en etkin tedavi şeklidir. Hastanemiz bu konuda kendi alanlarında referans kabul edilen uzman bir akademik kadroya ve bu operasyonları teknolojinin sunduğu en son imkanlarla yapabilecek donanıma sahiptir.

  altın kalp sağlık merkezi kafa kalp eller ve sağlık görüntüleri

  Kalp Merkezi.