Pulmonary rehabilitation in interstitial lung diseases | TR Dizin

Anksiyete dispnesi

İçerik

  anksiyete dispnesi yüksek tansiyonun halk tedavisi için yöntem

  Pulmonary rehabilitation in interstitial lung diseases Öz: Giriş: İnterstisyel akciğer hastalıkları, egzersiz dispnesi, anksiyete dispnesi intoleransı, kuru öksürük ve yaşam kalitesinde bozulma ile karakterizedir. Bu çalışmada amaç, pulmoner rehabilitasyonun interstisyel akciğer hastalıkları üzerine olan etkisini değerlendirmektir.

  Materyal ve Metod: İnterstisyel akciğer hastalıkları tanısı olan ve merkezimize yönlendirilen ayaktan takip edilen 10 hasta, 8 hafta yoğun pulmoner rehabilitasyon programına alındı.

  anksiyete dispnesi kalp sağlığı mag tarifleri

  Olguların; dispne algısı Medical Research Council ile, yaşam kaliteleri St. Çalışmaya alınan hastaların pulmoner rehabilitasyon programı öncesi ve sonrası parametreleri kaydedildi. Bulgular: Pulmoner rehabilitasyon programı sonrası olguların dispne algılarında p: 0. Sonuç: Çalışmamızdaki sonuçlar da kuvvetle gösteriyor ki pulmoner rehabilitasyonun interstisyel akciğer hastalıklarının tedavisinde standart tedavi yaklaşımı olmalıdır ve olguların yönetiminde pulmoner rehabilitasyonun tanı aşamasından itibaren mutlaka yer almalıdır.

  anksiyete dispnesi herbalife ve yüksek tansiyon

  The aim of this study was to evaluate the effects of comprehensive pulmonary rehabilitation in patients with interstitial lung disease. Materials and Methods: Data from patients who were referred to pulmonary rehabilitation with the diagnosis of interstitial lung diseases were included to this study.

  Ten anksiyete dispnesi with interstitial lung disease participated to our outpatient, 8 weeks, comprehensive pulmonary rehabilitation programme.

  anksiyete dispnesi yüksek tansiyon 1 derece 1 makale

  All parameters were recorded before and after pulmonary rehabilitation programme. Results: Dyspnea sensation, anxiety and depression scores decreased after pulmonary rehabilitation p: 0.

  The difference between median values of ISWT results before and after pulmonary rehabilitation was 60 meters.

  anksiyete dispnesi Çocuklarda yüksek tansiyon için masaj

  Conclusion: Our results showed that comprehensive pulmonary rehabilitation programmes were benefical for patients with interstitial lung diseases and it should be regarded as a standard care in this population from the early stages Anahtar Kelimeler:.