Kalp sağlığı ve ağız sağlığı arasında bir ilişki var mı?

Ağız sağlığı ve kalp rahatsızlığı, Diş Eti Hastalıkları Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor!

depresyon ve yüksek tansiyon için ilaçlar

Diş eti hastalıkları, kalp hastalıkları ve diyabeti tetikliyor Ağız hastalıkları, en sık rastlanan kronik hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, toplumda ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu farkındalığının oluşturulması, ağız ve diş hastalıklarının özellikle de diş çürüğünün engellenebilir hastalıklar olduğu, ağız sağlığı ve kalp rahatsızlığı bir vücut için önce ağız sağlığı" mesajı veriliyor.

Ağız Sağlığı ve Kalp Hastalıkları Arasındaki İlişki

Toplumun ağız diş sağlığı eğitimi ve ağız hastalıkları ve ağızdaki durumlara ilişkin bilgilendirilmesi, temel ağız diş sağlığı hizmetleri, koruyucu önlemler ve programlar hakkında bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

VE Son 30 yılda yüksek gelirli ülkelerin diş çürüğü görülme oranlarını aşağı çekseler de; orta ve düşük gelirli ülkelerde halen ağız sağlığı ve kalp rahatsızlığı yaygın hastalık olarak toplum sağlığını olumsuz biçimde etkilemeyi sürdürdüğü ifade edildi. Yüksek gelirli ülkelerde; yaş grubu çocuklarda tedavi edilen çürük dişlerin oranı yüzde 53 iken, düşük gelirli ülkelerde tedavi edilen çürük diş sayısı yüzde 2 civarında.

Bu durum kardiyovasküler hastalıkların dünya çapında ölümlerin halen en önemli sorumlusu olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan yapılan son çalışmalar, diş eti hastalıkları ile kalp hastalıkları arasındaki bağlantıyı ortaya koymuş durumda.

Bu nedenle; diş çürükleri kötü beslenmenin sebep olduğu bir hastalık olmanın yanı sıra bir sosyal yoksunluk hastalığı olma niteliği taşıyor. Diş eti hastalıkları ise dişleri destekleyen dokuların iltihaplı hastalıklarını kapsıyor.

yüksek tansiyon salataları nasıl baharatlanır

Şişmiş, kızarık, kanamalı ve iltihaplı diş eti görüntüsüyle ortaya çıkan diş eti hastalıkları, ilerleyen aşamalarda dişleri destekleyen dokuları etkileyerek dişlerin sallanmalarına ve diş kayıplarına yol açarlar. Ağız sağlığını küresel çapta tehdit eden 3.

Dişler üzerinde yapılan işlemler sırasında kana karışan ağızda ki bakterilerin, mitral kapak hastalığı ve kalp hastalığı olan kişilerde ciddi enfeksiyon riskine sahip olduğu bilinmektedir. Kalp sağlığı göz önünde bulundurulduğunda, sağlıklı ağız ,hastalıklı ağız ve dişler ile ilgili yapılan bir takım çalışmalardişeti hastalıkları ile kalp hastalıkları arasında ki ilişkiyi ortaya koymuştur. Diş eti iltihabı, diş kaybı ve diğer ağız ve diş hastalıkları, koroner arter rahatsızlıkları, karotid arter de incelme ve diğer tip kalp hastalıklarının artmasında ciddi risk faktörü oluştururlar.

Erkeklerde görülme sıklığı yüzde 6,3 oranında olan ağız kanserleri; ağız boşluğunun yumuşak dokularında şişme, kanama, ağrı, yutma güçlüğü ve ülserasyonlarla ilk belirtisini veren kötü huylu tümörlerdir. Ağız kanserleri en sık görülen kanserler arasında ilk 10 içerisinde olup, tütün ve alkol tüketimiyle doğru orantılı olarak artıyor.

yüksek tansiyon yaşam prognozu

Ağız kanseri teşhis edilen vakaların yüzde 75'i sigara kullanan bireylerden oluşuyor. Diş eti hastalıkları kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırırken, yine kontrol altına alınmayan periodontal doku hastalıklarının erken doğum ve düşük kilolu bebek doğum oranını artırdığı biliniyor. Ağız bakterilerinin ise mide ülserasyonları oluşturan bakterilere depo görevi yaptığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.

Ağız ve Diş Sağlığı

Ayrıca oral patojen bakterilerin artrit iltihabi eklem hastalıkları ile de yakından ilişkili olduğu biliniyor. Türk Dişhekimleri Birliğine göre, sağlıklı dişlere sahip olmak kişinin kendine güvenini olumlu biçimde etkilemekteyken, dişsizlik; kişinin estetik ve ağız fonksiyonunu bozarak ruhsal durumunu olumsuz şekilde etkiliyor.

kalp sağlığı ile ilgili gömlekler

Ağız sağlığıyla genel sağlık ilişkisi sadece kişilerin fiziksel sağlığıyla değil, ruhsal sağlığı ve refahını da içeren kapsamlı bir ilişkiye sahip. Bu da ağız sağlığı olmaksızın tam bir "sağlık ve iyilik" durumunun mümkün olamayacağını gösteriyor.

Dişlerinizin mutluluğu kalbinize yansıyor!

Bireyler sadece düzgün fırçalama ve diş ipi kullanma, şekerli yiyecekleri kesme, sağlıklı yemek yeme ve kontrol için 6 ayda bir dişhekimini ziyaret ederek, iyi bir ağız sağlığına sahip olabiliyor. Bu anlamda diş ve dişeti hastalıklarının önlenebilir hastalıklardan olduğu gerçeğinden hareket ederek; toplumun bilgilendirilmesi ve ağız-diş bakımı konusunda alışkanlık oluşturulması konusunda karar vericilere, sağlık alanındaki meslek kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, gönüllü sağlık kuruluşlarına ve sağlık endüstrisine önemli sorumluluklar düşüyor.

60 Kez Görücüye Çıktım! \

Başta merkezi yönetim olmak üzere; yerel yönetimler, dişhekimliği fakülteleri, sağlık meslek birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve sağlık endüstrisi vb. Kalıcı dişlerdeki çürüklerin dünya çapında en yaygın hastalık olması nedeniyle genel kamu, hükümetler ve politika yapıcılar ve diş endüstrisi gibi paydaş grupların birlikte hareket etmesi ve küresel olarak yaklaşık 3,5 milyar insanı etkileyen ağız hastalıklarını ele alması bir gerekliliktir.

Günümüzde yeni teknolojiler dişhekimliğinde devrim yaratıyor, dişhekimlerinin çalışmalarını kolaylaştırıyor, hasta deneyimlerini geliştiriyor.

izole diyastol

Sağlık sistemlerini ve ekonomileri etkileyen ağız hastalıklarının küresel yükünü azaltmaya yardımcı olmak için tüm ağız diş bileşenlerinin ortak hareket etmelerini istiyoruz. Genel sağlıkta esenlik ve yaşam kalitesi için iyi bir ağız sağlığı şarttır. İnsanların ağızlarıyla gurur duyabilmeleri için ağız hastalıklarının önlenmesi, erken teşhisi ve bakımından ağız sağlığının geleceğini şekillendirmek üzere dişhekimlerinin strateji, teknoloji ve diğer enstrümanlara bakış açılarının gelişmesi bağlamında sürekli eğitime önem verilmelidir.

yüksek tansiyon tedavisi bileklik

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları olarak ağız diş sağlığı politikaları üretme ve hayata geçirmede tüm bileşenlerle ortak çalışmaya, üzerimize düşeni yapmayı dün olduğu gibi bugün de hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.