One moment, please

Deniz yosunu ve kalp sağlığı. YOSUN NEDIR VE YOSUN FAYDALARI | GERÇEK BASIT - POPÜLER MALZEMELER

Fotoğraf: Kasper Kristoffersen Hızla artmaya devam eden dünya nüfusu, bağlantılı olarak doğal kaynakların tüketilmesi, uzun zamandır bağıra çağıra gelen ve etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiren küresel iklim değişikliği, gıda, su ve enerji güvenliğini tehlikeye atıyor.

Bu temel problemlerimizi sürdürülebilir bir şekilde nasıl çözeceğiz? Peki nasıl?

Deniz yosunu kan şekeri

Latince deniz yosunu anlamına gelen algler, canlılar aleminde çok geniş bir yelpazeye sahip olup mikroskobik tek hücreli olanlarından daha karmaşık ve dışarıdan bakıldığında bitkiler ile karıştırılabilecek türleri de içine alan yüksek biyoçeşitliliğe sahip bir gruptur. Günümüzde yaklaşık 72 bin civarı alg türü olduğu tahmin ediliyor [1].

60 yıl sonra yüksek tansiyon tedavisi

Evrimsel ataları olan siyanobakteriler ile birlikte bu sayı bin türün üstüne çıkıyor. Dünya üstünde oluşumları 3 milyar yıl kadar geriye giden ve ilk fotosentezle birlikte atmosferdeki oksijen miktarını artırarak modern canlıların oluşmasını sağlayan algler ve siyanobakteriler, birincil üreticiler olarak tanımladığımız besin zincirinin en alt ve temel grubunu oluştururlar [2], [3].

Deniz yosununun faydaları

Sürdürülebilir bir gıda alternatifi Besin zincirindeki önemli rollerinden başlamışken gıda üzerinden devam edelim. Alglerin, gıda tarihi geçmişi yıl öncelerine dayanıyor.

  • Özet wakame kalori çok düşüktür, fakat iyot, manganez, folat, magnezyum ve kalsiyum iyi bir miktarda içerir.
  • Wakame Deniz Yosunu 8 Şaşırtıcı Sağlık Faydaları

Japonlar ise 8. Diğer güncel uygulamalara baktığımızda gıda mikrobiyolojisi ve gıda güvenliği alanlarında ve bakteri büyütme besi ortamlarında kullandığımız agar, kırmızı alglerden üretiliyor.

Please wait while your request is being verified...

Yine viskozite arttırma amacı ile sütlü tatlı, şekerleme ve dondurmalı ürünler başta olmak üzere yaygın olarak kullanılan karagenan İng. Görüldüğü üzere karbonhidrat anlamında zengin alglerin uzun dönemde sürdürülebilir gıda üretimi anlamında katkıları sadede bu örneklerle sınırlı değil. Ülkemizdeki güncel kırmızı et sıkıntılarına ithalat, şarbon, yüksek sera gazı salınımları, vd. Vegan olup mangal keyfinden vazgeçemeyenlere güzel haberler var, bezelye ve alg proteininden yapılan ve gluten içermeyen burgerler üretilmeye başladı.

kalp hipertansiyon hastalığı

Fotoğraf: Follow Your Heart Kulağa inanılmaz geliyor diyenler için sürprizi sona sakladım: Bitkisel yumurta! Tamamen yosunlardan elde edilen, biraz maya takviyeli bu ürün, henüz rafadan yumurta ihtiyacınızı karşılamayabilir ancak hormonsuz, antibiyotiksiz, GDO içermeyen, soyasız ve glutensiz bir omlet için değerlendirilebilirsiniz. Bu popüler ürünlere dönüşmeden önce yosunların sürdürülebilir gıda alanına diğer önemli katkısı üretim yöntemleri.

Spirulinadaki proteinin kalitesi mükemmel olarak kabul edilir. Spirulinanın içerdiği demir, et tüketenler için dahi yüksek oranda emilebilen bir formuna sahiptir.

Verimli tarım alanına ihtiyaç duymadan ve coğrafi olarak tarıma elverişli olmayan bölgelerde kontrollü bir şekilde havuzlar, kapalı reaktör sistemleri, vb. Tuzlu su yosunlarının ticari üretiminde doğrudan deniz suyu kullanıldığından diğer tüm tarım bitki ve tohumlarının sulama işlemleri için gerekli taze su kaynaklarını tüketmezler. Gübreleme ihtiyaçları atık ve dönüştürülmüş azot ve fosfor kaynaklarından sağlandığında ise tamamen çevre dostu bir üretim modeli oluşturulabilir.

Wakame Deniz Yosunu 8 Şaşırtıcı Sağlık Faydaları

İnsanlar tarafından sentezlenemediği için omega-3 ihtiyacının besin tüketimi ile karşılanması gerekir. Alfa-linolenik asit belirli yağlı bitki tohumlarında ve cevizde bulunurken, EPA ve DHA balıklarda deniz yosunu ve kalp sağlığı krillerde bol miktarlarda bulunur.

Yüksek tansiyonu 3 haftada tedavi edin

Bu sebeple uzmanlar tarafından balıkların kalp ve beyin gıdası deniz yosunu ve kalp sağlığı ve haftada iki defa tüketilmesi gerektiği belirtilir. Ancak çok fazla bilinmeyen bir nokta var; balıklar da aynı insanlar gibi omega-3 yağ asitlerini sentezleyemezler.

Denizlerde bulunan algler ile beslenen zooplanktonları tüketen ufak balıklar ve besin zincirindeki sırasına göre ufak balıkları tüketen göreceli büyük balıklarda omega-3 yağ asitleri birikir.

yiyecekler yüksek tansiyonu nasıl etkiler

İç mekan yosun üretim sistemi 28 L hacim. Fotoğraf: Berat Haznedaroğlu Bu noktada dikkat edilmesi gereken besin zinciri gereği balıklarda nasıl omega-3 birikimi oluyorsa, aynı şekilde denizlere ulaşan hava, toprak ve su kirliliklerinden dolayı özellikle civa gibi ağır metal ve zehirli aromatiklerden olan diyoksin birikimleri de olur.

Tarım arazilerinde haşerat giderici olarak uzun yıllar boyunca kullanılan diyoksin, doğada çözünme yarı ömrünün uzun olması sebebiyle denizlerde ciddi miktarlarda bulunur.

Kelp Sağlıklı, Sürdürülebilir ve Lezzetlidir! Gıda Uzmanları Daha Fazla Yememizi İstiyor

Civanın ise fosil yakıtlarının yanması sonucu önce atmosferde ve dolayısıyla denizlerde konsantrasyonları artıyor. Denizlerdeki kirliliğin artması ve sanayi atıklarının direk denizlere boşaltılması balıkçılığı tehdit ediyor ve böylelikle omega-3 yağ asitlerinin balıklar tarafından karşılanmasını zorlaştırıyor.

Besin zincirindeki biyobirikim kaynaklı kirliliğe maruz kalmadan günlük ihtiyaç oranları dahilinde omega-3 yağ asitlerinin sürdürülebilir bir şekilde doğrudan alglerden elde edilmesi mümkün.

Biyoyakıt olarak yine yosun Bol miktarda yağ biriktirme kapasitesi sayesinde, algler gıda ürünleri dışında biyolojik yakıt üretiminde de tercih ediliyor, böylelikle petrol türevi fosil yakıtlara alternatif sıvı yakıt olarak kullanılabiliyor.

Çare Yosun!

Saf biyodizel B kullanabilen kamyon, traktör, otobüs, gemi motorları da üreticiler tarafından geliştirildi. Biraz daha kompleks reaksiyon ve katalizör yardımıyla algler, uçaklarda petrol tabanlı yakıtların yerine biyolojik tabanlı alternatif jet yakıtı üretiminde de kullanılabiliyor.

Sivil havacılık sektörü için büyük önem taşıyan yosun tabanlı biyo-jet yakıtı, standart jet yakıtı Jet A-1 ile harmanlandığında yakıtın kalitesini artıran, yakıt tasarrufu sağlayan, donma noktasını düşürerek uçağın daha yüksek irtifaya çıkmasını sağlayan, enerji yoğunluğu ve parlama noktası yüksek olan alternatif jet yakıtları arasında öne çıkıyor.

Biyoyakıtların araçlarda kullanımı sonrası açığa çıkan karbon dioksitin yine fotosentez sırasında algler tarafından yakalandığı göz önünde bulundurulduğunda atmosfere yeni sera gazı salmadan bir karbon çevrimi sağlanabiliyor.

Spirulina nedir? Nasıl tüketilir? Faydaları ve yan etkileri nelerdir?

Su kaynaklarının korunması Son olarak biraz da su kaynaklarının korunmasından bahsedelim. Yüzey sularında ötrofikasyon dediğimiz başta azot ve fosfat gibi besinlerin kirlilik sonucu artmasıyla alg ve diğer planktonların kontrolsüz bir şekilde büyümesi söz konusu.

  • Ancak deniz yosununun faydaları göz önünde bulundurulduğunda bu mucize besine mutfaklarımızda yer açmalıyız.
  • Deniz yosunu kan şekeri

Algleri ve diğer planktonları tüketen bakterilerin sudaki çözünmüş oksijen miktarını tehlikeli oranda azaltması ile canlı yaşamı tehlikeye giriyor. Algleri doğal ortamlarında yapay gübrelemeye maruz bırakmadan tarımsal kirliliğin azaltılması bilinçli gübre kullanımıevsel ve endüstriyel atık suların uluslararası standartlara uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekli.

Hipertansiyon hakkında en önemli şey

Daha önce bahsettiğimiz kontrollü ortamlarda, mühendislik yaklaşımları ile büyütülen alglerin sulak ortamlardan azot kadın kalp sağlığı için vitaminler fosfat yakalayarak uzaklaştırmaları taze su kaynaklarının korunması açısından önemli.