Hemoroid için hızlı bir ilaç. Evde etkili tedavi için hemoroid için bir çare.

Detralexin hipertansiyonda uygulanması, Anaprin: kullanım talimatları, kontrendikasyonlar, fiyatlar, tıp analogları

Yukarıdaki tüm teşhis formülasyonları, kronik ilerleyici inme olmayan beyin hasarında gelişen klinik bir sendromu ifade eden eş anlamlılar olarak kabul edilebilir.

Bir hemoroid tedavi etmek için

Böylesine önemli bir çeşitlilikteki tanı formülasyonları, CNMC çalışmasının tarihini, bu sorun hakkındaki görüşlerin evrimini ve bugün CNMC'nin patojenetik mekanizmaları ve kliniğine ilişkin birleşik bir görüşün eksikliğini yansıtmaktadır.

Maksudov ve V. Bu terimin ilerleyici bilişsel ve diğer nörolojik bozukluklar olarak kendini gösteren kronik iskemi ve hipoksi sonucu kronik ilerleyici yaygın beyin hasarı olarak anlaşılması önerilmiştir. DEP'nin klinik sendromunun gelişiminin patogenetik mekanizmaları fikrini belirli bir revizyona tabi tutmak zorunda kaldı.

Beyaz cevherde leukoaraiosis LA yaygın değişikliklerin gelişmesine yol açan kronik iskemi ve hipoksi ile birlikte, "sessiz" kalp krizleri olarak adlandırılan inme kliniği olmadan tekrarlanan akut serebrovasküler kazaların olduğu gösterilmiştir.

Detralexin hipertansiyonda uygulanması olarak veya inmeyi tanımayı imkansız kılan minimal, oblitere veya atipik semptomlarla gelişirler.

sınıflandırma

Bununla birlikte, tekrarlayan "sessiz" kalp krizlerinin bir sonucu olarak sonraki beyin hasarı birikiminde, DEP'nin daha da ilerlemesine katkıda bulunur. Yukarıdaki tanım, "kronik serebral iskemi" beyin hasarının bir mekanizmasının varlığı anlamına gelir terimi yerine "discirculatory ensefalopati beyne vasküler hasarın çeşitli patojenetik mekanizmalarına izin verilir teriminin tercih edildiğini açıkça göstermektedir.

DEP'in etiyolojisi ve patogenezi DEP bağımsız bir hastalık değil, çeşitli kardiyovasküler hastalıkların bir komplikasyonudur. CNMC'nin nedenleri listesi, felç nedenleri listesini tekrar eder Tablo 1.

Detralexin hipertansiyonda uygulanması

Uygulamada, CNMC çoğunlukla uzun süreli kontrolsüz arteriyel hipertansiyon, serebral arterlerin aterosklerozu ve beyne tekrarlayan mikrotromboembolizm ile atriyal fibrilasyonun bir sonucu olarak gelişir. Etiyolojik faktörlerin ortak olması, DEP ve inmelerin yüksek komorbiditesini belirler.

İnme öyküsü varlığında, inme hastanın tüm semptomlarını açıklayamıyorsa ve eşlik eden başka bir hastalık örneğin, nörodejeneratif ekarte ediliyorsa DEP tanısı doğrulanır.

Kural olarak, "sessiz" enfarktüsler küçük bir hacme sahiptir, yani laküner enfarktüs kategorisine aittirler 10—15 mm'den az çap. Tek bir laküner enfarktüs asemptomatik kalabilir. Bununla birlikte, tekrarlayan laküner enfarktüslerde genellikle arteriyel hipertansiyonun yeterli tedavisinin yokluğunda gözlenirbeyin hasarının birikmesi nörolojik semptomların oluşumuna yol açar.

Bu durumda, bu semptomatoloji yavaş yavaş oluşacaktır - beynin kronik bir vasküler lezyonu olarak. Tekrarlayan laküner enfarktüslerde nörolojik semptomların doğası, lokalizasyonlarına göre belirlenir.

İnme için risk faktörleri

Beynin vasküler sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri nedeniyle, laküner enfarktüsler en sık subkortikal bazal ganglionlar, iç kapsül, pons ve beyincikte bulunur. Laküner enfarktüslerin bir sonucu olarak subkortikal bazal ganglionların çizgili cisimler, talamus Detralexin hipertansiyonda uygulanması görmesi, beynin ön loblarının ikincil işlev bozukluğuna yol açar.

Bu, frontal korteks ve subkortikal oluşumlar arasında yakın bir fonksiyonel bağlantının varlığından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, bu alanlar arasındaki etkileşimin ihlali, frontal korteksin ikincil işlev bozukluğuna yol açar. CNMC'nin ilk aşamalarında gözlenen nörolojik ve nöropsikolojik semptomların klinik analizi, beynin ön loblarının bozulmuş işleyişi ile bağlantısını inkar edilemez bir şekilde gösterir. LA, genellikle yaşlılarda çok sık görülen ve genellikle vasküler hastalıklarla ilişkili olan beynin beyaz maddesinin yoğunluğundaki ve anatomik yapısındaki değişiklikler olarak anlaşılır.

Aynı zamanda, beynin beyaz maddesinin belirli alanlarının beyazlaması makroskopik ve mikroskobik olarak belirlenir - demiyelinizasyon, glioz ve perivasküler boşlukların genişlemesi kriblular. LA gelişiminin patogenetik mekanizmaları tam olarak anlaşılamamıştır. Bunda önemli bir rolün, mikrovaskülatür damarlarının duvarlarının geçirgenliğinde bir artışa yol açan endotel disfonksiyonu tarafından oynandığı varsayılmaktadır.

Anaprin: kullanım talimatları, kontrendikasyonlar, fiyatlar, tıp analogları Anaprilin - ilaç, seçici olmayan bir p-bloker, bir grup olarak meydana gelen. IRR veya sık sık panik atak bir hastalık sayısı ve ilaç ile uygulayın ve tüm olur "hayat çizgisi". İlaç pek zararsız ilaçların kategorisine isnat edilebilir, çünkü Ancak ilacın kullanımı doktor ile koordine edilir. İlacın Özellikleri ilaç hipotansif etkisi simpatolitikov aynı anda kullanılması ile artar.

Sonuç olarak, kan-beyin bariyeri kırılır, kan plazması beyin parankimine sızar ve zamanla ikincil morfolojik değişikliklere yol açabilen beyaz maddenin belirli kısımlarında öncelikle periventriküler kronik ödem oluşur. Ayrıca, bir serebral enfarktüs "eksik" enfarktüsler olarak adlandırılan oluşumu olmaksızın tekrarlanan geçici lokal serebral iskemi epizodlarının LA oluşumu için büyük önem taşıdığına inanılmaktadır.

LA, farklı kortikaller arasındaki ve ayrıca kortikal ve subkortikal yapılar arasındaki iletişimin bozulmasına yol açar ayrılma olgusu.

Ayrışmanın bir sonucu olarak, beynin ön lobları en çok fizyolojik rolleriyle bağlantılı olarak acı çeker.

Hemoroid için hızlı bir ilaç. Evde etkili tedavi için hemoroid için bir çare.

Gerçek şu ki, beynin ön kısımlarının işlevi, bilişsel aktiviteyi ve davranışı kontrol etmektir. Beynin diğer bölümleriyle iletişim olmadığında bu işlev gerçekleştirilemez. Serebral atrofi, beyne kan akışının kronik yetersizliğinde beyaz cevher hasarının doğal bir sonucudur. Sözde "Valerian dejenerasyon" mekanizmasına göre gelişir: ön lobların beynin geri kalanından ayrılması, beynin ön kısımlarındaki nöronların aktivitesinde bir azalmaya yol açar.

Aynı zamanda, beynin ön kısımlarında atrofik sürecin maksimum şiddeti gözlenir. Nörogörüntülemede bu, bu bölgedeki subaraknoid boşlukların orantısız bir şekilde genişlemesiyle kendini gösterir.

Antikonvülzan grupları

Bununla birlikte, vakaların büyük çoğunluğunda, kliniğe, beynin ön loblarının nörolojik, duygusal ve bilişsel işlev bozuklukları hakimdir ve bu, DEP'deki patolojik sürecin patojenetik temelini ve lokalizasyonunu yansıtır.

Geleneksel olarak, DEP'nin 3 aşaması vardır: sahneliyorum. Sözde subjektif nörolojik semptomlarla karakterizedir: baş ağrısı, baş dönmesi, sağlık kalp hastalığı haber makaleleri veya kafada gürültü, artan yorgunluk, uyku bozukluğu, unutkanlık. Bununla birlikte, nörogörüntüleme yöntemlerinin gelişimi, inandırıcı bir şekilde göstermiştir ki, gerçekte yapısal değişiklikler disfonksiyondan önce: yeterince uzun bir süre için, beynin vasküler lezyonları asemptomatik kalabilir.

Halihazırda, evre I DEP'nin öznel nörolojik semptomlarının, frontal disfonksiyonla ilişkili duygusal bozukluklara dayandığına yaygın olarak inanılmaktadır: sözde vasküler depresyon veya duygusal kararsızlık. DEP'nin II. Aşağıdaki nörolojik sendromlardan biri veya daha fazlası gelişebilir: orta düzeyde bilişsel bozukluk Tablo 2 ; yalancı bulbar; yürüme ve denge bozuklukları frontal disbazi ; amyostatik; piramidal. Evre III DEP'de, Detralexin hipertansiyonda uygulanması nörolojik sendromların birkaçının bir kombinasyonu not edilir, kognitif bozukluk demansın şiddetine ulaşır ve pelvik bozukluklar katılır.

DEP tanı ve ayırıcı tanısı DEP sendromunun teşhisi, kognitif bozukluk ve diğer karakteristik nörolojik semptomların, altta yatan vasküler hastalığın varlığını ve vasküler hastalık ile CNS hasarı arasında nedensel bir ilişkinin kanıtını gerektirir Tablo 3.

Detralexin hipertansiyonda uygulanması

Beyin hasarının vasküler doğasının temel kanıtlarından biri, bilişsel durumun karakteristik özellikleridir. DEP ile, en azından ilk aşamalarında, bellek bozuklukları yoktur veya küçük bir ölçüde sunulur.

Hemoroid nasıl tedavi edilir

Kontrol frontal fonksiyonlarının ihlali, zihinsel aktivite aktivitesinde azalma, planlama bozuklukları, bilişsel atalet ve kontrol eksikliği şeklinde bilişsel bozuklukların yapısında ön plana çıkar. Özellikle, "önden" testler, Montreal bilişsel bozulma ölçeğine Moka testi dahil edilmiştir.

Uluslararası bilim topluluğu şu anda bunların demans dışı vasküler bilişsel bozuklukların taranması için kullanılmasını önermektedir. DEP ve nörodejeneratif süreç yaşlılarda bilişsel bozulmanın en yaygın nedenleri olduğundan, vasküler ve birincil dejeneratif bilişsel bozukluklar arasındaki ayırıcı tanı zor ama ilgili bir klinik görevdir.

Ayırıcı tanı, Detralexin hipertansiyonda uygulanması özelliklerin ve nörolojik semptomların analizine dayanır.

Detralexin hipertansiyonda uygulanması

DEP ile nörolojik durumda psödobulbar, amyostatik sendromlar, denge ve yürüme bozuklukları saptanır. Birincil dejeneratif bilişsel bozukluklarda, şiddetli demans aşamasına kadar fokal nörolojik semptomlar yoktur. DEP'nin ayırıcı tanısı ve nörodejeneratif sürecin yanı sıra kombine formların tanımlanması için değiştirilmiş bir Khachinsky ölçeği kullanılır Tablo 4.

Detralexin hipertansiyonda uygulanması

DEP tanısının güvenilir bir Detralexin hipertansiyonda uygulanması, beyin görüntüleme - bilgisayarlı, röntgen veya tercihen manyetik rezonans görüntülemedir. Bu araştırma yöntemi, beyin ve LA'nın Rodon, yüksek tansiyon bozukluklarının sonuçlarını görselleştirmeye izin verir. Bu değişikliklerin varlığı, beyindeki vasküler hasarın tartışılmaz kanıtıdır. Ancak kanıtlanmış bir vasküler serebral lezyon varlığında bile klinik semptomlar çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

Kronik kor pulmonale tavsiye yılı. Kor pulmonale: tanı ve tedavi

Bu, arteriyel hipertansiyon, serebral ateroskleroz vb. DEP tedavisi her şeyden önce altta yatan hastalığa yönelik olmalıdır. Sadece serebrovasküler kazalar için mevcut tüm risk faktörlerinin optimal kontrolü serebrovasküler yetmezliğin ilerlemesini durdurabilir veya yavaşlatabilir.

Yardımcı maddeler: sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

Altta yatan vasküler hastalığın tedavisi bu nedenle DEP'nin etiyotropik tedavisidir. Genellikle inmenin ikincil önlenmesi için önlemleri tekrarlar Potasyum içeren yüksek tansiyonlu yiyecekler antihipertansif, antiplatelet veya antikoagülan ve lipid düşürücü tedavi, vasküler cerrahi yöntemlerini içerir.

DEP'nin patogenetik tedavisi, serebral kan akışını optimize etmeyi ve beynin iskemi ve hipoksiden nörometabolik korumasını sağlamayı amaçlamalıdır.

Detralexin hipertansiyonda uygulanması

Günlük uygulamada, en sık serebral mikro dolaşımı etkileyen vazoaktif ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar şunları içerir: fosfodiesteraz inhibitörleri: pentoksifilin Vazonit®vinpocetine, aminofilin, ginkgo biloba yapraklarının standart özü, vb.

Fosfodiesteraz enzimi, siklik adenosin monofosfat Detralexin hipertansiyonda uygulanması rol oynar. Fosfodiesteraz aktivitesinde bir azalmanın bir Detralexin hipertansiyonda uygulanması olarak vasküler duvarın düz kas hücrelerindeki içeriğinde bir artış, gevşemelerine ve damarların lümeninde bir artışa yol açar; kalsiyum kanal blokerleri - sinnarizin, nimodipin, diltiazem ayrıca vasküler duvarın düz kas hücrelerinde hücre içi kalsiyum içeriğinde bir azalmaya dayanan bir vazodilatör etkiye sahiptir; α2-adrenerjik blokerler: nicergolin, piribedil, α-dihidroergokriptin.

Bu ilaçlar, sempatik sinir sistemi aracılarının - adrenalin ve noradrenalin - vazokonstriktif etkisini ortadan kaldırır ve ayrıca serebral presinaptik reseptörler üzerindeki etkisinden dolayı beyindeki noradrenerjik aracılık aktivitesini arttırır. Uzun yıllar klinik uygulamada kendini kanıtlamış etkili bir vazoaktif ilaç pentoksifilindir Vazonit®, üretici Lannacher Heilmittel GmbH, Avusturya. Bu ilaç Vasküler duvarın düz kas hücrelerinde ve kan hücrelerinde tip 4 fosfodiesterazı etkili bir şekilde inhibe etme yeteneğine sahip bir metilksantinin türevidir.

2, 3, 4 derecelik akut ve kronik formdaki sensorinöral işitme kaybının tedavisi

Vasonit kullanımı, küçük kalibreli serebral damarların genişlemesine yol açar. Aynı zamanda, deneysel verilere göre, ilaç, beynin iskemik bölgelerindeki etkilenen damarlar üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle, Vasonite atanması "soygun" etkisine neden olmaz.

Ek olarak, kan hücrelerinde fosfodiesterazın inhibisyonu, trombositlerin ve eritrositlerin agregasyon aktivitesini azaltır, trombositlerin ve eritrositlerin deforme olabilirliğini arttırır ve kan viskozitesini azaltır.

Vasonite'nin dozaj formu, sabahları ve akşamları günde 2 ruble almanıza izin veren uzun süreli salımlı bir tablettir.

Detralexin hipertansiyonda uygulanması

Pentoksifilin oldukça geniş bir doz aralığında hem oral hem de intravenöz olarak uygulanabilir. Bununla birlikte, pentoksifilinin günde 2 kez mg'lık uzun süreli form tabletlerde yemekle birlikte reçete edilmesi önerilir.

"Trental" ilacı nedir

Pentoksifilinin etkisi 2. Pentoksifilinin yüksek etkinliği hem çok sayıda klinik çalışmada hem de uzun yıllar süren günlük klinik uygulamada kanıtlanmıştır. Yani, A. Boyko et al. Pentoksifilin, şiddetli olmayan inme sonucu olan 55 hastaya uygulandı.

Bu terapinin arka planına karşı, hafıza, dikkat ve diğer bilişsel işlevlerde önemli bir gelişme kaydedildi.