Çerez Ayarları

Hap nerede sık sorulan sorular. Sıkça Sorulan Sorular

Hekim kırmızı, turuncu, mor, yeşil reçete kapsamında bir ilaç yazacaksa reçete türü olarak ilgili reçeteyi seçmesi gerekmektedir. Reçete türü normal seçildiği halde diğer reçete türlerinde bir ilaç yazılırsa uyarı verilerek buna izin verilmeyecektir.

Ancak kırmızı, turuncu, mor ya da yeşil reçete türü seçilirse bu reçete içerisine bu kapsamdaki ilaçlar ile birlikte hap nerede sık sorulan sorular reçete türündeki ilaçlarda yazılabilecektir. Kırmızı, turuncu, mor ve yeşil reçeteler e-reçete olarak oluşturulmuş olsalar dahi Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yine manuel olarak oluşturulmaya devam edilecek ancak Kuruma ibraz edilmeyecektir.

Anlaşmasız Kurumlarda Yapılan Sağlık Harcamaları Faturalarının Ödemesi Ne Şekilde Yapılmaktadır ?

Reçete Tarihi; Reçete tarihi, Medula Takip No Tarihi olarak hekimin ekranına sağlık hizmet sunucusunun otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak getirilecektir. Ancak istenirse reçete tarihi bu tarihten daha ileri bir tarih olarak seçilebilir. Bu tarihten geri bir tarih seçilemez. İlaç adı; Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda Kurum sisteminde kayıtlı olan ilaçların; - Aktif ilaç listesi Kurumca geri ödemesi yapılan ilaçların listesi - Aktif ilaç pasif barkod listesi Kurumca ilacın geri ödemesi var ancak bu ilaca ait geri ödemesi yapılmayan barkodların listesi - Pasif ilaç listesi Kurumca geri ödemesi yapılmayan ilaçların listesi listelerinin sağlık hizmet sunucuları tarafından alınabilmesi amacıyla web servis hazırlanmıştır.

Bu servis Medula sisteminin çalışma yoğunluğunun en az olduğu gece saatleri arasında çalışacak olup sağlık hizmet sunucuları bu listeleri tarihe bağlı olarak alabilirler. Bu listelerin sağlık hizmet sunucuları tarafından güncel olarak alınması çok önemlidir.

hap nerede sık sorulan sorular

Aksi taktirde ödenen bir ilaç hekim tarafından ödenmeyen, ödenmeyen bir ilaçta hekim tarafından ödenen olarak değerlendirilebilecektir. Bu durumda hasta mağduriyeti oluşabilecektir. Hekim SGK’nın geri ödemesini yaptığı bir ilacı seçebileceği gibi SGK’nın geri ödemesini yapmadığı bir ilacıda seçerek e-reçeteye yazabilecektir.

Kutu adedi; Kutu adedi bu bölümde belirtilecektir. Kaç kez doz1 alanına ilacın belirlenen peryodda kaç sefer verileceği yazılacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular (Halka Yönelik)

Seferde kaç doz doz2 alanına her bir seferde ne kadar miktar ilaç kullanılacağı. Bu bölümde ilaç miktarları ile ilgili ayrıca bir bilgi eklenmesi istenirse bu bilgi ilaç açıklama alanına eklenebilecektir. Örneğin e-reçetede simetrik doz yazılmasına karşın hasta eğer ilacı gün içerisinde veya günler arası farklı dozlarda kullanacaksa bu durum ilaç açıklama alanında belirtilecektir.

hap nerede sık sorulan sorular

Bu bölüm hekimlerin bugüne kadar kullanmadıkları bir alandır. Hata yapılma ihtimali en yüksek olan alanlardan birisidir.

Bu nedenle doğru kullanılması çok önemlidir. Bu bölüme tedavi süresi yazılmayacaktır. Bu bölüme tedavi süresinin yazılması halinde reçete yanlış oluşturulmuş olacaktır. Bu ayrıntı çok önemlidir. Tedavi süresinin belirtileceği alan ilaç açıklama alanında yer alan "tedavi süresi" alanıdır.

Kullanım şekli; Bu alana ilacın kullanım şekli belirtilecektir. Eğer ilaç kullanım şeklinin belirtilmesine gerek yoksa bu alana herhangi bir kullanım şeklinin belirtilmesine gerek yoktur. İlaç açıklama alanı; SUT’un “6. İlaç Temini Ödeme Esasları” başlıklı bölümü ve bu bölüm ile ilgili SUT eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı istenilen belgelerde aranan bilgiler, e-reçete uygulamasında e-reçete içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir.

Örneğin endikasyon dışı ilaç kullanım yazısının tarih ve sayı ile geçerlik süresi, güvenlik izlem formunun ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği ibaresi ve sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısının e-reçetede belirtilmesi zorunludur.

hap nerede sık sorulan sorular

İlaç açıklama alanında hangi bilgilerin nereye yazılacağı aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. Hasta Güvenlik ve İzlem Formu; Güvenlik ve İzlem formu Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde oluşturulmaya devam edilecektir. Ancak e-reçete uygulamasında bu formun "ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği" ibaresi belirtilecektir. Endikasyon Dışı Kullanım İzni; Endikasyon dışı kullanım izni işlemleri Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde yapılmaya devam edilecektir.

Ancak e- reçete uygulamasında bu iznin yazısının " tarih ve sayı ile geçerlik süresi" belirtilecektir. Tetkik Sonucu; Bu alana SGK tarafından geri ödemesi yapılan ilaç ile ilgili tetkiklerin adı, yapıldığı tarih ve sonuçları yazılacaktır. Tedavi Süresi; Bu alana ilgili mevzuat gereği istenilen tedavi süreleri yazılacaktır. Diğer; Bu alana hekim tarafından istenirse yazılan ilaca ait açıklama yazılacaktır.

İlaç Alerjisi – Sıkça Sorulan Sorular

Ayrıca sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısı da bu alana yazılabilecektir. Doktor sertifika kodu; Bu alan boş gönderilebileceği gibi gereken durumlarda aile hekimliği sertifikası veya hemodiyaliz sertifikası bilgisi gönderilecektir.

Reçetede tanılar; Tanı olarak ICD tanı kodları seçilecektir. Reçete açıklama alanı; Bu alan ilaç açıklama alanı ile tamamen aynıdır. Gereken durumlarda açıklama bilgileri reçete açıklama alanına da eklenebilmektedir.

Aynı zamanda SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlarda e-reçeteye yazılabilir. Ancak eczanede SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilacın kaydına izin verilmeyecektir.

TZHVakfı Sağlık Birimi Sıkça Sorulan Sorular

SORU 7 E-reçete sağlık hizmet sunucusu tarafından nasıl oluşturulur? E-reçete oluşturulma işleminde hekim ve hastane otomasyon sisteminin oluşturacağı bilgiler mevcuttur.

hap nerede sık sorulan sorular

Hekim oluşturduğu bilgiler ve sağlık hizmet sunucusunun otomasyonunun oluşturduğu bilgiler bir araya gelerek e-reçeteyi oluşturmaktadır. E-reçete kaydı başarılı ise bu durum MEDULA tarafından ilgili sağlık hizmet sunucusuna "sonuç başarılı" olarak bildirilecektir. Her bir e-reçete için elektronik reçete numarası oluşturulmuş olacaktır.

 • Fatura asıllarının ekinde gönderilmesi gereken belgeler, muayene için reçete,tetkikler için doktor istek kağıdı ve tetkik sonuçlarının fotokopisi,ameliyat ya da cerrahi işlemler ve yatışlar için ameliyat-işlem raporu, epikriz raporu, gözlük için reçete ve dökümlü fatura cam-çerçeve fiyatlarının ayrı ayrı belirtilmesi gerekmektedir.
 • Sahte İlaç Nedir?
 • SUT Sık Sorulan Sorular - İstanbul Eczacı Odası
 • Diyastolik değerde azalma
 • Hipertansiyon ve iskemi
 • Diş fırçalama ve kalp sağlığı

SORU 9 Elektronik reçete no nedir? E-reçete öncelikle bir başka hekim tarafından oluşturulur.

Gönderdiğim Reçetenin Ödemesi Neden Eksik Yapıldı?

Bu onayın yapılmasında mevzuat hükümlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. CEVAP 11 Sağlık hizmet sunucularının yatan hastalarına ilaçlarını temin etmeleri ve hastaya aldırmamaları esastır.

Ancak Kurum tarafından ilgili mevzuatta düzenlendiği şekilde yatan hastalara kullanılan ilacın serbest eczaneden temin edilmesi amacıyla hastaya reçete düzenlenmesi durumunda reçetenin başhekimlik tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu amaçla iki yöntem oluşturulmuştur; 1-Elektronik reçete no ile reçeteyi oku; E-reçetenin oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından Elektronik Reçete No girilerek, ya da 2- TC Kimlik Numarasından tüm reçeteleri oku; Hap nerede sık sorulan sorular oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından TC Kimlik No bildirilerek o kimlik numarasına ait tüm e-reçeteler görüntülenebilmektedir.

Ancak eczanede karşılanmış bir e-reçetenin silinmesine izin verilmeyecektir.

 • Birden fazla besin takviyesini bir arada kullanabilir miyim?
 • Ancak ilaçlarla ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar hafif cilt döküntülerinden ölümle sonuçlanabilen ciddi reaksiyonları da içerecek şekilde çok geniş yelpazede klinik sorunlara neden olabilir.
 • Sık Sorulan Sorular
 • Kahve ve yüksek tansiyon
 • Peynir ve kalp sağlığı
 • Yüksek tansiyona karşı 3 nesil ilaç

SORU 15 Hekim tarafından e-reçete numarası alınarak oluşturulmuş ancak eczane tarafından karşılanmamış bir e-reçete üzerinde hekim tarafından tekrar işlem yapılabilir mi?

CEVAP 15 Eczane tarafından karşılanmamış olan e-reçete hekim tarafından tekrar görüntülenebilmektedir.

hap nerede sık sorulan sorular

Eczane tarafından karşılanmamış olma şartıyla hekim tarafından görüntülenen e-reçete üzerinde değişiklik yapılması için e-reçetenin MEDULA sisteminden silinerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu durumda e-reçete numarasının değişeceği unutulmamalıdır. CEVAP 16 E-reçete görüntüleme işlemi sonrası reçete giriş ekranı üzerinde henüz MEDULA eczane sistemine eczacı tarafından kaydedilmemiş e-reçete üzerinde eczane tarafından; - İlaç dozunun azaltılmasına, Kurumca belirlenecek tarihe kadar - Kullanım periyodu ve biriminin değiştirilmesine, Kurumca belirlenecek tarihe kadar - İlacın e-reçeteden çıkartılmasına, - İlacın adedinin azaltılmasına Medula eczane sistemi izin vermektedir.

hap nerede sık sorulan sorular

CEVAP 17 Eczaneler tarafından reçete giriş ekranında bulunan "teşhisler", "karekodlu", "özel durum", "eşdeğer ilaç", rapor seç" ve "tedavi şeması" işlemlerini yapmaya devam etmesi gerekmektedir.