Hemodiyaliz hastalarında intradiyalitik hipertansiyon sıklığı ve klinik belirleyicileri

Hemodiyaliz hipertansiyonu, Hemodiyaliz Hastalarının Hipertansiyon Yönetimine İlişkin Evde Yaptıkları Uygulamalar | TR Dizin

İçerik

  Hipertansiyon Uzlaşı Grubu Özeti Hipertansiyon uzlaşı grubunun önerileri : Ölçüm öncesi hastanın oturur durumda en az 5 dakika dinlenmesine izin verilmeli, avuç açık, kol kalp seviyesinde ve bir seferde en az iki ölçüm yapılarak en az hemodiyaliz hipertansiyonu dakika ara ile ortalaması kaydedilmelidir.

  hemodiyaliz hipertansiyonu

  Hastada kalp ritm problemi varsa otomatik cihazlarla kan basıncı KB ölçümü hatalı sonuç verebilir. Bu nedenle mutlaka elle nabız değerlendirilmeli ve düzensizlik varsa dinleme aleti kullanılarak KB ölçümü yapılmalıdır.

  hemodiyaliz hipertansiyonu

  Hastaya sözlü, hemodiyaliz hipertansiyonu gerekirse yazılı bilgiler verilmelidir ve böylece hastalığın önemini fark etmesi sağlanmalıdır. İkinci muayeneye kadar geçen sürede, eğer imkan varsa hastaların ev veya holter KB ölçümleri yaparak daha doğru bir tanıya ulaşmaya çalışılmalıdır.

  hemodiyaliz hipertansiyonu

  Ev ölçümleri en az 5 gün, tercihen 7 gün yapılmalıdır. Ölçümler sabah ve akşam saatlerinde, en az 5 dakika oturur vaziyette istirahat sonrası ve ölçüm için önerilen standart önlemlere dikkat edilerek yapılmalıdır.

  Diyabeti olan hipertansiflerde idrar albümin atılım oranı mutlaka istenmeli ve yıllık olarak takip edilmelidir.

  hemodiyaliz hipertansiyonu

  Tedaviye tek ilaçla başlandığında, KB hedef düzeye gelmezse tedaviye ikinci bir ilaç eklenir. Evre 2 ve üzeri hipertansiyon varlığı doğrudan kombinasyon tedavisi başlanabilir. Koroner arter hastalığı olan bireylerde tedavide tercih edilecek ilaç grupları beta bloker, ACE inhibitörü, ARB veya kalsiyum kanal blokerleridir.

  hemodiyaliz hipertansiyonu

  Antihipertansif ilaç tedavisi başlanan veya tedavi rejiminde değişiklik yapılan hastalarda KB kontrolünün sağlanıp sağlanmadığı hafta sonraki kontrolde değerlendirilmelidir. Hastalar, imkanları varsa ev KB ölçümlerini yaptırarak kontrole çağrılmalıdır.

  hemodiyaliz hipertansiyonu