Düzen Laboratuvarlar Grubu | TÜRKİYE'NİN İLK OTİZM EYLEM PLANI

Hipertansiyon otizm, İleri Yaş Gebelikleri Ve Riskler - Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

Kadınların eğitimlerini daha ileri aşamalara kadar götürmeleri ve iş yaşamında erkeklerle aynı alanlarda çalışmaları, etkin doğum kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi, yasal tahliyenin serbest bırakılması ve infertilite kısırlık tedavi yöntemlerinin ilerlemiş olması bu duruma önemli katkılarda bulunmaktadır.

Tıbbi literatürde kadınlarda hamile kalabilme ve doğurganlık "fertilite" terimi ile özdeştir. Erkeklerde de "gebe bırakabilme" anlamında yine aynı terim fertilite kullanılmaktadır. Biyolojik nedenlerden dolayı ileri yaşlarla birilikte hamilelik oranları doğurganlık, hipertansiyon otizm azalır.

hipertansiyon otizm

Tüp bebek gibi ileri infertilite tedavilerinde dahi 40 yaş üzerinde gebe kalma şansı azalırken, düşük ve anomalili bebek şansı artmaktadır. Doğurganlıkta olan bu değişiklikler; içinde bulunulan sağlık durumu, yumurtlama fonksiyonunda oluşan değişiklikler ve yumurtalıktan atılan yumurtanın yapısındaki değişiklikler ile açıklanabilir. Ayrıca kırk yaşına gelene kadar bir çok kadının başından doğurganlığını etkileyebilecek, kadınlık organları ile ilgili enfeksiyon, dış gebelik, appendisit, endometriosis ya da cerrahi müdahale geçebilmektedir.

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde infertilite tetkiklerine 1 yıl başarısızlıktan sonra başlanırken, kadının yaşı 40'ın üzerinde ise bu süre 6 ay olmalıdır.

hipertansiyon otizm

Tıbbi Açıdan İleri Anne Yaşı : Önemli olan kadının sağlıklı bir gebelik ve gebe kalma potansiyeli üzerine, yaşın etkili olduğunun farkında olmasıdır. Bir kadın için aslında en uygun doğurganlık yaşı yaşlar arasıdır. Tıpta "İleri Anne Yaşı" terimi, 35 yaş ve sonrasında gebelik yaşayan anne adaylarını tarif etmek için kullanılmaktadır. Anne adayının ilk ya da sonraki gebelikleri olup olmadığı tanım içinde yer almaz.

Hatırda tutulması gereken nokta, 35 yaş sınırını geçtikten sonra anne adayı ve bebek açısından istenmeyen durumların artışında aniden keskin bir yükselme olmadığıdır.

Dirençli hipertansiyon hastaları için umut ışığı

Aksine anne yaşı ilerledikçe genellikle lineer doğrusal bir risk artışı söz konusudur. İleri Anne Yaşı'nın beraberinde getirdikleri: Anne adayını ilgilendiren durumlar : Yaş ilerledikçe insanlarda diabet ya da hipertansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkma olasılığının arttığı bilinen bir tıbbi gerçektir.

hipertansiyon otizm

Anne adayının ileri yaşlarda bir gebelik yaşaması durumunda kendisiyle ilgili risk artışı yaşın sayısal özelliğiyle değil, gebeliğe başladığı anda kendisinde kronik hastalıkların varlığı ya da yokluğu ile çok daha yakın ilişkidedir.

Bebekte kromozomal anomali Down sendromu gibi ortaya çıkma olasılığı ise yaşla direkt ilişki göstermektedir.

Assoc. Prof. ELİF FUNDA ŞENER | AVESİS

Bu yüzden anne adayını ileri yaşlarda daha büyük tehlikelerin beklediğini söylemek genel anlamda mümkün olup, her birey için aynı risk artışının söz konusu olduğunu söylemek mümkün değildir. Kronik hastalığın vücuda verdiği zarar, hastalığın vücutta varolduğu süreyle direkt olarak ilişkilidir. Bu yüzden kronik hastalığı olan kişinin gebe kalma yaşı geciktikçe gebelik esnasında istenmeyen durumların ortaya çıkma olasılığı da artar.

hipertansiyon otizm

Bu duruma en güzel örnek Tip II diabettir. Gebeliğin son dönemlerinde ileri yaş gebelerde gözlenen gestasyonel gebeliğe bağlı hipertansiyon genellikle kronik hipertansiyon bulgusu olarak değerlendirilir. Preeklampsi gelişmediği sürece gebeliğin sonlarındaki bu tansiyon yüksekliğinin anne adayı ve bebek için çok büyük bir risk oluşturması beklenmez.

Ancak gebeliğin bitiminde tansiyon yüksekliğinin kaybolup kaybolmadığı mutlaka tetkik edilmelidir. Özellikle uzun hipertansiyon otizm beri varolan ve damarsal hasara yolaçmış kronik hipertansiyon hem anne adayı hem de bebek için tehlike oluşturabilir. Esas tehlike kronik hipertansiyonlu anne adaylarında ortaya çıkması muhtemel süperempoze kronik hipertansiyon zemininde gelişmiş preeklampsidir.

İleri yaşlarda gebe kalan anne adaylarında kronik hipertansiyon yoksa, preeklampsi gelişme olasılığı daha erken yaşta gebe kalanlarla aynıdır.

Araştırmacı Bilgi Sistemi

Yani hipertansiyonu olmayan bir anne adayında yaş, gebeliğin kendisine bağlı preeklampsi riskini artırmaz. Diabet şeker hastalığı : Yaşla beraber Tip II diabet sıklığı hipertansiyon otizm. Buna bağlı olarak ileri yaşlardaki gebeliklerde Tip II diabet ve hastalığa bağlı istenmeyen durumların görülme sıklığında genç yaş gebelere göre kat artış gözlenir.

Hipertansiyon ve Kan Damarlarına Verdiği Hasar (Fen Bilimleri) (Sağlık ve Tıp)

Gestasyonel diabet de gebelik esnasında ortaya çıkan diabet ileri yaşlardaki gebeliklerde yaşla doğru orantılı olarak artan sıklıkta gözlenir. Uzun süreden beri varolan ve kontrolsüz seyreden diabet anne adayı ve özellikle de bebek için tehlike oluşturabilir.

Diğer hastalıklar : Yaşla beraber kalp-damar hastalıkları, nörolojik hastalıklar, böbrek, karaciğer, akciğer ve bağdokusu hastalıkları ve kanserlerin sıklığında artış gözlenir.

hipertansiyon otizm

İleri yaşlardaki gebeliklerde bu hastalıkların varlığı gebeliğin seyrini olumsuz yönde etkileyebilir. Derin ven trombozu, akciğer ödemi gibi anne hayatını tehdit eden durumlar özellikle kronik hastalığı bulunan ileri yaştaki anne adaylarında daha sık gözlenir.

Timur Timurkaynak, yapılan çalışmaların dirençli hipertansiyon vakalarında sorunun böbrek damarlarındaki sinir sisteminin beyni uyarmasından kaynaklandığını gösterdiğini, ilaçların bu sinirleri baskılamaya yetmediğini belirterek, 'Renal arter sempatik denervasyon işlemi ile ise sinirler ortadan kaldırılıyor. Yaklaşık bir saat süren işlemle sağ ve sol böbrekteki sinirlere kateter yardımı ile ulaşılıyor ve yakma işlemi gerçekleştiriliyor.

Bunun en önemli nedeni gebelik ürününde kromozomal anomali olma olasılığının yaşla birlikte artmasıdır. Kromozomal anomaliler ise düşüklerin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır.

Dış Gebelik : İleri yaşlarda kayıp ufuk şarkı sözleri kalp fırtınası sağlık gebelik ortaya çıkma riski daha erken yaştaki gebeliklere göre kat daha yüksektir.

Bu durum yaşın kendisine bağlı olarak tüp hareketliliğindeki bir yavaşlamadan kaynaklanabilir. Önceden geçirilmiş çok sayıda pelvik enfeksiyonun tüplerde bıraktığı hasar da önemli bir etken olabilir. Bebekte Anomali Ortaya Çıkması : İleri anne yaşı bebekte kromozomal anomali ortaya çıkma riskini artırır. Down sendromu gibi yaşla direkt ilişkili olan anomaliler özellikle 30 yaşından sonra doğrusal değil eksponansiyel yani yaş artışından daha çok artış gösteren artış gösterirler.

Yapısal anomalilerin bebeğin vücut şeklini ya da organlarını ilgilendiren anomaliler ortaya çıkma riski ise tüm yaş gruplarında muhtemelen aynıdır.

Erken Doğum İleri yaşlardaki gebeliklerde erken doğum daha sık gözlenmektedir. Yaş hem kendiliğinden hipertansiyon otizm çıkan erken doğum eylemi ve erken doğum için bir risk faktörü, hem de anne hayatını tehdit eden durumların varlığı nedeniyle yapılan indüksiyon doğum eyleminin doktor tarafından başlatılması için önemli bir risk faktörüdür.

Temmuz 03, TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi Yaklaşık bin gebelik verisinin incelendiği yeni bir meta analiz, gebelikteki hipertansiyonun, bebeklerde otizm, dikkat eksikliği dahil nöro-gelişimsel bozukluklara yol açabildiğini ortaya koydu.

Bu yüzden erken doğum ileri yaşlardaki gebeliklerde 4 kat daha sık gözlenir. Gebelikte Kanama : İleri yaştaki gebeliklerde placenta previa ve ablatio placenta'ya bağlı özelllikle gebeliğin geç dönemlerinde kanama ortaya çıkma riski artmıştır. Bu iki durumun da yanlızca yaş faktörü ile ilgili olarak artmadığı düşünülmektedir. Zira ablatio placenta genellikle hipertansiyonu olan gebelerde gözlenen bir durumdur ve kronik hipertansiyon sıklığı ileri yaş gebeliklerde daha yüksektir. Placenta previa da gebelik ve doğum sayısı ile direkt ilişkili bir durum olduğundan muhtemelen yaş faktöründen bağımsız olarak özellikle çok sayıda gebelik yaşamış ileri yaş anne adaylarında daha sık gözlenmektedir.

Fetus ve yenidoğanla ilgili problemler : İUGG, preeklampsi ve anne adayında diabet gibi durumlar uteroplasental yetmezlik ve buna bağlı olarak fetal distresten fetal ve yenidoğan asfiksisine kadar uzanan hipertansiyon otizm spektrumda nörolojik sekellerden bebeğin ölümüne kadar gidebilen durumların oluşmasına neden olabilir.

Erken doğum ve İUGG yenidoğan döneminde bebeğe yoğun bakım tedavisi gerektiren ve ağır durumlarda bebeğin ölmesiyle sonuçlanan en önemli iki durumdur. Doğumla ilgili problemler : Özellikle ilk gebeliğini yaşayan ileri yaşlı anne adaylarında doğum eyleminin tüm evreleri daha uzun sürer.

İri bebek taşıyan bir anne adayının bebeğinde doğum esnasında omuz takılması ortaya çıkabilir. Yukarıda sayılan tüm nedenler anne hayatı ya da bebek hayatının tehlikede olması nedeniyle ileri yaşlardaki gebeliklerde sezaryan ile doğum oranının yaklaşık iki kat artmasına neden olurlar. Gebelik hipertansiyon otizm hastanede hipertansiyon otizm gerekliliği : İleri yaşlardaki gebeliklerde hem hipertansiyon ya da diabet gibi önceden varolan hastalıkların tetkik ve tedavisi için, hem de gebelikte istenmeyen durumların ortaya çıkma olasılığı kanama ya da erken doğum tehdidi gibi artmış olduğu için diğer gebeliklere göre antenatal dönemde doğumdan önce hastaneye yatırılma gerekliliği kat daha yüksektir.

Anne ve Bebek Ölümleri : Gebelik, doğum ya da lohusalıkta anne ölümü günümüzde giderek azalmaktadır.

Gebelikte hipertansiyon otizm nedeni

Önceleri "kara talih" olarak değerlendirilen ölüm olguları tıp bilimi hipertansiyon otizm tıp teknolojisinin gelişmesiyle her geçen hipertansiyon otizm azalmaktadır. Gebeliğe bağlı ölüm olguları ne kadar azalsa ve sıfıra yaklaşsa da muhtemelen uygarlığın hiç bir aşamasında sıfır olmayacaktır.

İleri yaşlardaki gebeliklerde gebeliğe bağlı ya da annenin gebeliğe taşıdığı hastalıkların kötü seyir göstermesi neticesinde anne adayının doğum eyleminde ya da lohusalıkta ölme olasılığı genç yaş gebeliklere göre dört kat yüksektir. Böylece ileri yaştaki hipertansiyon otizm Bilim ve teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak anne ölümlerinde ortaya çıkan azalma tüm gebelik yaşı gruplarına eşit olarak yansıdığından ileri yaş ile genç yaş anne ölümleri arasındaki dört katlık risk fazlalığı sabit seyretmektedir.

İleri yaş anne adaylarının bebeklerinin herhangi bir nedene bağlı olarak ölme riski ise genç anne adaylarından yanlızca 1.

İleri Yaş Gebelikleri Ve Riskler - Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

Aradaki farkın bu kadar hipertansiyon otizm olmasının nedeni geçmiş yıllarda yenidoğan yoğunbakım ünitelerinin teknolojik ve bilimsel imkanlarının patlama yaparcasına gelişmiş olmasıdır. Buna karşın 35 yaş üzeri annelerin bebeklerinin yenidoğan doğumdan sonraki ilk 30 gün ve sütçocukluğu doğumdan sonraki ilk yıl döneminde ölme hipertansiyon otizm bariz bir şekilde artar.

hipertansiyon otizm

Bu durumun sayısal oranı ve nedenleri tam olarak bilinmemektedir. İleri Anne Yaşının Ekonomik Yönü : İleri anne yaşı olan bir gebeye, gebeliğe taşıdığı hiçbir hastalığı olmasa bile genç yaş gebeliklere göre daha fazla sayıda antenatal kontrol muayenesi ve daha çok tetkik yapılır.

Her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyon

Gebeliğin seyri esnasında istenmeyen durumların oluşması, doğumun sezeryanla gerçekleşmesi ve daha da ileri durumlarda doğan bebeğe erken doğum ya da başka nedenlerle uzun süre yoğun bakım şartlarında bakım gerekmesi tetkik ve tedavi maliyetini belirgin bir şekilde artırır. Özetle ileri yaşta gebeliğin maliyeti erken yaştaki gebeliğe göre daha yüksektir.

Alınması gereken önlemler : Her ne kadar ileri gebelikler daha çok risk taşısa da bu konuda alınabilecek tedbirler mevcut. İleri anne yaşında bebekte oluşabilecek kromozom anormalliklerini tespit etmek amacıyla prenatal tanı yöntemlerinden olan, amniyosentez ve koryon villus biyopsisi CVS etkin olarak kullanılıyor.

Bunlarda İlginizi Çekebilir.