EuroPCR İnovasyon Gününde Türk Doktorun Sunumu ve Buluşu - Medicana Sağlık Grubu

Hipertansiyon tedavisinde yeni prensipler, KURUMSAL HABERLER

Ayhan Olcay bu bölüme tek Türk Doktor olarak katıldı.

renal arterin daralması nedeniyle yüksek tansiyon

Bu hastaların yaklaşık milyonu dirençli hipertansiyona sahip ve tedavisinde zorluklar yaşıyor. Dirençli hipertansiyon için 3 veya daha fazla ilaç gerekiyor fakat hastaların yaklaşık yarısı hipertansiyon tedavisinde yeni prensipler ilaçları düzenli almıyor.

diyastolik düşük tansiyon

Hipertansiyon düzenli kontrol edilmediğinde ise felç, kalp krizi ve böbrek yetersizliğine sebep olup hastalara ve sağlık sistemine ciddi bir yük oluşturuyor. Son yıllarda dirençli hipertansiyonu tedavi amaçlı kullanılan renal denervasyon yönteminde anjiyografik yöntemle böbrek damarının içine girilip radyofrekans, ultrason veya alkol enjeksiyonu ile otonomik sinirlere hasar verilip tansiyon düşürülmeye çalışılıyor.

DİRENÇLİ HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE RENAL DENERVASYON

Renal denervasyon yönteminin tansiyon düşürme etkisi oldukça sınırlı olup kabaca 1 tablet ilaca eşdeğer olduğu için yaygın kullanımı oldukça tartışılmaktadır. İlk etap domuz denemeleri başarılı sonuç veren sistem dünyada ilk kez hipertansiyon tedavisinde aorttan nöromodülasyon yöntemini geliştirip uygulamaktadır.

yüksek tansiyon iç hastalıkları

Sistem kongrenin yenilikler bölümü aracılığı ile dünyaya duyurulmuş olup dirençli hipertansiyonu ilaçsız tedavi etme potansiyeli taşımaktadır. Hastaların bir çoğuda ilaç tedavisine uyum göstermemektedir.

hipertansiyon uygun değil

Dirençli hipertansiyon hastaları için etkili bir tansiyon kontrol yöntemine ihtiyaç vardır ve curatio dualis periaortik otonomik sinir modülasyon sistemi bu alandaki açığı kapatmaya aday yeni bir yöntemdir. Yöntemin dünyada alanının ilki olması nedeni ile insana uygulama süreçleri zaman alacaktır. Ülkemizdeki sağlık sektörü çok yüksek kalitede doktorlar, yardımcı sağlık personeli ve temel bilimcileri barındırmaktadır.

yüksek tansiyon sıcak banyo

Ticari hale geldiğinde maliyeti oldukça yüksek olacak olan bu tedavilerin ülkemizin üst seviyedeki doktorları, temel bilimcileri ve yardımcı sağlık personelleri tarafından geliştirilip uygulanabilir olması gelecekte ülke kaynaklarının etkin kullanımı açısından da büyük katkı sağlayacaktır.