Esasiyel hipertansiyonlu hastalarda nabız dalga hızını etkileyen faktörler

Hipertansiyonda nabız dalga hızı

ofis hipertansiyonu ile nabız dalga hızı (pwv) ilişkisi | AVESİS

Tüm öğe kaydını göster Özet Bugüne kadar yapılan çalışmalarda glomerüler hiperfiltrasyon, diyabetik nefropati gelişiminde öncü basamak olmakla birlikte; hipertansiyon, obezite, metabolik sendrom, prehipertansiyon, prediyabet, gebelik ve sigara kullanımı hipertansiyonda nabız dalga hızı ilişkilendirilmiştir. Çalışmamıza 18 ile 65 yaş arası bireyler alındı.

hipertansiyonda nabız dalga hızı

Hiperfiltrasyon grubuna 19 olgu ve kontrol grubuna 20 olgu alındı. Olguların kan ve idrar örnekleri alındı. Her iki gruba da diyabeti olan, obezitesi olan, gebe olan, hipertansiyonu olan, kardiyovasküler hastalığı olan, periferik arter hastalığı olan, serebrovasküler hastalığı olan, kronik romatolojik hastalığı olan, tiroid fonksiyon bozukluğu olanlar alınmadı.

Kalbiniz hızlı mı atıyor?

Tüm bireylere ambulatuvar kan basıncı ölçümü ve arteriyel sertlik değerlendirmesi yapıldı. Sonuçlar hiperfiltrasyonla ilişkili parametreler açıısndan istatistiksel olarak iki grupta karşılaştırıldı.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Hiperfiltrasyon grubunda SKB değerleri anlamlı olarak artmış bulundu. Bunun sonucu olarak OAB değerleri yüksek bulundu. Hiperfiltrasyon grubunda NB değerleri yüksek bulundu. Augmentasyon basıncı iki grup arasında anlamlı olarak farklı bulunurken; ilginç olarak NDH iki grupta benzer bulundu.

Cerrahpaşa Tıp Dergisi

Elde edilen veriler, bu grupta vasküler hastalık riskinin artabileceği hipotezini desteklemiştir. Glomerüler hiperfiltrasyon ile vasküler hastalık ve mortalite ilişkisini ortaya koyacak daha geniş ölçekli çalışmalar kardiyovasküler açıdan riskli yeni bir popülasyonun tespiti açısından önemlidir.

In studies conducted to date, glomerular hyperfiltration is the early sign in the development of diabetic nephropathy.

hipertansiyonda nabız dalga hızı

It has been, also associated with hypertension, obesity, metabolic syndrome, prehypertension, prediabetes, pregnancy and smoking. However, some recent studies showing that abnormally increased glomerular filtration rate, defined as glomerular hyperfiltration, may also be a risk factor for the development of renal damage and cardiovascular disease, other than those described.

hipertansiyonda nabız dalga hızı

All individuals included the study were between 18 and 65 years old. Nineteen individuals in the hyperfiltration group and 20 individuals in the control group were included.

BeslenmeApr 28, · Hipertansiyon; Hipertansiyon olan kişilerde büyük ihtamalle, sol kalp büyümesi, böbrek yetmezliğinde, damar sertliği olan hastalarda, kan hücrelerinin çoğalmasında, aşırı şişmanlıkta, iç salgı bezlerinin hastalıklarında kan basıncında artış olur. Normdan küçük ve kısa sapmalarla, bir kişi bir rahatsızlığın belirtilerini bile hissetmeyebilir. Bir insanın kan basıncı artınca o kişi sinirli, gergin, uykusuz olur Artan basınç ile hızlı bir nabız, hipertansiyon, hipertansif bir kriz belirtisidir. Tansiyon Değerleri ve Nabız Kaç Olmalı; Kalp hastalıklarında, ateşli enfeksiyon hastalıklarında ve bazı akciğer hastalıklarında kalp atım hızı artmaktadır Normal erişkinlerde nabız hızı bir dakika içinde 60 ila 80'dir.

Blood and urine samples of the cases were examined. The individuals with diabetes, obesity, pregnant women, hypertension, cardiovascular disease, peripheral artery disease, cerebrovascular disease, chronic rheumatological disease, and thyroid dysfunction were excluded from study.

hipertansiyonda nabız dalga hızı

Arterial stiffness related parameters and ambulatory blood pressure measurement were performed in all cases.

The results were evaluated statistically with compared in both groups in term of parameters related to hyperfiltration.

hipertansiyonda nabız dalga hızı

In the hyperfiltration group, systolic blood pressure values were increased significantly. As a result, mean arterial pressure values were found increased. Pulse pressure values were found to be higher in the hyperfiltration group.

Konu "Nabız Dalga Hızı" için listeleme

Tweny-four hours urine proteinuria was also higher in hyperfiltration group than control. Interestingly pulse wave velocity was similar in both groups while the augmentation pressure was found significantly different. In conclusion, we found higher proteinuria, pulse pressure values, mean arterial pressure values, systolic blood pressure values and higher augmentation pressure values in the hyperfiltration group, support the hypothesis that vascular risk may be increased in this patient group.

Augmentation pressure seems to be most important independent parameter for prediction of hyperfiltration. Therefore, it seems appropriate to plan larger scale studies that will reveal the relationship between glomerular hyperfiltration and hipertansiyonda nabız dalga hızı disease and mortality.

hipertansiyonda nabız dalga hızı

Thus, a new cardio vascularly risky population will be identified and kalp akciğerler ve dolaşım diğer sağlık will be reduced by early treatment.