Please wait while your request is being verified...

Hipertansiyonlu konvulsif sendrom. Posterior reversible encephalopathy syndrome in children: a case series

Absans petit mal nöbetler, bilinç kaybı, boş bakma, yanıt vermeme ve otomatizmaların olduğu ama fokal nöbetlerden farklı olarak öncü aura semptomları ve post iktal semptomların olmadığı kısa 10 saniyeden kısa süreli epizodlardır.

Absans nöbetleri sıklıkla hiperventilasyonla tetiklenir. Miyoklonik nöbetler, ekstremite kasları veya aksiyal kaslarda bilincin korunduğu kısa sıçramalar olarak görülür. Jeneralize miyokloniler hasta ayakta ise düşmeye neden olabilir. Tonik nöbetlerde, agonist ve antagonist kasların birlikte kasılmasıyla ekstemitelerde anormal postürler olur.

Tonik nöbetler genellikle 15 saniyeden kısa sürer. Vokalizasyon, apne, düşme tonik nöbetlere eşlik edebilir. Atonik nöbetler astatik nöbetler de denirkas tonusu kaybına ve düşmeye neden olur. Klonik nöbetlerde tekrarlayan seyirme hareketleri olur.

Nöro-görüntüleme ve dijital EEG kayıtlarına rağmen, ilk nöbetin değerlendirilmesinde halen öykü ve nörolojik muayenenin yeri tartışılmazdır. Hasta çoğunlukla bilinç bozukluğu nedeniyle yeterli bilgi veremeyeceğinden, semiyolojiyi tanımlamak yüksek tansiyon durumunda hak veriyorlar mı nöbeti gören bir tanığın verdiği bilgiler temeldir.

Özellikle ilk tipte, JTKN yanında miyokloniler ve absanslar gibi başka nöbet türleri de görülebilir. Hasta bu nöbetlerin farkında olamayabileceğinden, özellikle sorgulanmalıdır. Nöbetlerin öncesinde tanık tarafından farkedilemeyecek ancak hasta tarafından algılanan bir aura olabilir.

Temporal lob nöbetlerinden önce, epigastrik yükselen his, hoş olmayan bir koku alma, çarpıntı ya da jamais vu veya déjà vu gibi kompleks psişik fenomenler, korku, haz, otoskopi şeklinde auralar olabilir.

One moment, please

Pariyetel lob nöbetlerinden önce parestezi, ağrı, sıcak veya soğuk hissi, beden algı değişiklikleri gibi somatosensoriyel auralar, oksipital lob nöbetlerinden önce, amarozis, elementer veya kompleks görsel hallüsinasyonlar ve görsel illüzyonlar gibi vizuel auralar görülebilir. İnsuler nöbetlerde yüz ve boğazda görülen duyu değişiklikleri temporal lob nöbetlerindeki auralarla karışabilir. Fokal nöbetlerde, ekstremitelerde fokal klonik jerkler olabilir. Nöbet primer motor korteksten kaynaklanıp, motor homonkulus boyunca yayıldıkça, klonik jerk bedenin diş sağlığı ve kalp krizi yarısı üzerinde yayılarak ilerler Jacksonian march.

Supplementer sensorimotor alan kaynaklı nöbetlerde distonik postür eskrimci pozisyonu gibi izlenebilir. Frontal lob nöbetleri kısa sürelidir snani başlar.

Farmakoloji, Hipertansif Kriz Tedavisi, Tıp Dersleri, Serdar Akgün

Frontal lob nöbetlerinde hipermotor özellikler görülebilir. Temporal lob nöbetlerinde diskognitif özellikler boş bakma, yanıt vermeme gibi olabilir. Bilek ve metakarpofalengeal eklemlerde fleksiyon, interfalengeal eklemlerde ekstansiyonun olduğu karakteristik el postürü de temporal lob nöbetlerinde görülebilir. Ortamla anlamlı ilişkisi olmayan tekrarlayıcı hareketler olan otomatizmalar da temporal lob nöbetlerinin özelliklerindendir. Otomatizmalar yutkunma, çiğneme, yalanma gibi basit oroalimenter hareketler, giysilerini çekiştirme gibi ekstremite hareketleri ya da yürüme, koşma, soyunma gibi daha kompleks davranışlar olarak kendini gösterebilir.

yüksek tansiyon 2 kademeli basınç

Refleks epilepsi açısından hastaya nöbet olduğunda ne yapıyor hipertansiyonlu konvulsif sendrom sorulmalıdır. Öyküde post-iktal semptomların sorgulanması önemlidir. Epileptojenik fokusun karşı tarafında post-iktal hemiparezi, epileptojenik fokus lisan bakımından dominant olan hemisferdeyse post-iktal afazi görülebilir.

Lisan ve konuşma açısından yeterli değerlendirme yapılamadıysa post-iktal afazi ve post-iktal konfüzyonu ayırt etmek güç olabilir. Nöbeti gören kişiler öyküde en önemli rolü oynasa da, tanıkların nöbetle ilişkili olayları sıklıkla eksik ya da farklı hatırlayabildikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tanıkların anlatımlarında en tutarlı bulguların kas tonusu ve göz deviasyonu olduğu, PNEN hastalarının yakınlarının nöbet öyküleri açısından daha az güvenilir olabildikleri görülmüştür.

Ev videoları ilk vizitteki doğru tanı oranını belirgin şekilde arttırmaktadır. Öykü dışında fizik ve nörolojik muayene de nöbetin özellikleri hakkında bilgi verici olabilir.

Ateş enfeksiyona bağlı akut semptomatik nöbet, hipertansiyon posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu, bradikardi veya taşikardi kardiyojenik senkop açısından anlamlı olabilir. Papilödem serebral venöz tromboz gibi kortikal irritasyona bağlı nöbetlerde veya idiyopatik intrakraniyal hipertansiyonda görülebilir. Saçlı deride laserasyonlar, kontüzyon veya ciltte ısı hasarları epileptik nöbet sırasındaki yaralanmalarla ilişkili olabilir.

Bu tip yaralanmaların varlığı sadece ayırıcı tanı için değil, yaralanmaların gözden kaçmaması ve tedavi edilebilmesi için de dikkatle muayene edilmelidir.

Posterior reversible encephalopathy syndrome in children: a case series

Dilin lateralinin ısırılmış olması epileptik nöbetler ile hem PNEN hem senkopun ayırımında duyarlılığı yüksek olmasa da oldukça özgül bir bulgudur. İnkontinans epileptik nöbeti PNEN veya senkoptan ayırt etme açısından ne yeterince duyarlı ne de yeterince özgül değildir. Hepatomegali, skleral ikter, asit, palmar eritem ve jinekomasti hipertansiyonlu konvulsif sendrom alkolizm ve alkol geri hipertansiyonlu konvulsif sendrom bağlı nöbet anlamına gelebilir.

Ciltte hipertansiyonlu konvulsif sendrom yerleri ilaç bağımlılığını, ciltteki kesiler psikiyatrik hastalıkları düşündürebilir.

Nörolojik muayenede lokalizan bulgular, yapısal lezyonlarla ilişkili nöbetleri düşündürmelidir. Bu bozukluklar fizyolojik ve psikojenik olanlar olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir.

Fizyolojik paroksismal bozukluklar nörolojik olanlar ve olmayanlar olarak sınıflandırılabilir. Nörolojik Olmayan Bozukluklar Senkop Epilepsiyi taklit eden nörolojik olmayan bozukluklar arasında en sık görülendir. Nedenleri vazovagal, kardiyojenik ve hipotansif olabilir. Vazovagal senkop genellikle, sersemlik, terleme, bulantı gibi spesifik olmayan öncü semptomlarla başlar.

Sıklıkla, pozisyon değişikliği, fiziksel egzersiz, Valsalva manevrası ağır kaldırmak, tuvalet gibi ya da güçlü duygusal uyaranlar tarafından tetiklenir. Bilinç kaybı genellikle kısa olup bir kaç saniye ya da dakika sürer. Bilincin yerine gelmesinden sonra konfüzyon ve inkontinans epilepsiye göre daha az sıklıkta görülür.

Senkopa bağlı bilinç kaybı sırasında konvulsif hareketler olması konvulsif senkop olarak isimlendirilir. Nedeni retikulospinal yolların hipoksik disinhibisyonudur.

Deliryum (Akut Organik Beyin Sendromu) – Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Daha çok multifokal ve aritmik hipertansiyonlu konvulsif sendrom jerkler şeklindedir ama oral otomatizma ve ekstremitelerde kompleks hareketler dahi görülebilir. Senkopa bağlı motor hareketler kısa süreli genellikle Kardiyojenik senkop nedeni bradiaritmi veya taşiaritmi olabilir.

Öncü belirtiler daha kısa sürer.

yüksek tansiyon ilaçları ve diyet takviyeleri

Ortostatik hipotansiyon ayağa kalkmakla olan kan basıncı düşüşünün sonucudur. Ortostatik hipotansiyona bağlı senkop hastaları genellikle diabetik otonom nöropatisi olan yaşlı hastalardır. Nöbet öncesi bulantı, terleme, dönme hissi, görmede azalma olmayışı, nöbet sırasında siyanoz olması ve solukluk olmaması, ağızdan köpük gelmesi, nöbet sonrasında bilinç bozukluğunun 5 dakikadan uzun süre devam etmesi, uyku isteği, kas ağrısı ve dil ısırma senkoptan çok epilepsiyi düşündürmelidir.

Nörolojik Bozukluklar Bilinç bozukluklarındaki epileptik olmayan davranışlar, geçici iskemik ataklar GİAdeliryum, migrenöz olaylar, ve uyku ve hareket bozuklukları gibi bir çok paroksismal nörolojik durum epilepsiyle karışabilir.

Başlık için Sağlık Bilimleri Enstitüsü listeleme

Serebrovasküler Hastalıklar Serebrovasküler hastalıklarda da epileptik nöbetlerde olduğu gibi, anatomik lokalizasyona bağlı olarak farklı semptomlar görülür. Serebrovasküler hastalıklar daha çok his kaybı, güçsüzlük, görme kaybı veya afazi, gibi negatif semptomlara yol açarlar. Epileptik nöbetlerde afazi ve hemiparezi gibi negatif bulgular da görülebilse de, iktal olay sırasında pozitif semptomlar daha sıktır. Serebrovasküler hastalıklarda görülebilen ekstremitelerde titreme hareketleri limb-shaking GIAhemiballismus, kore, distoni gibi başka anormal hareketler tanı zorluğuna yol açabilir.

yüksek tansiyona karşı tecavüz

Ayrıca serebrovasküler hastalıklarda kortikal dokunun irritasyonuna bağlı epileptik nöbetler de olabilir.