Kardiyoloji, Grand Rapids, Amerika Birleşik Devletleri

Kalp bilge klinik yönetici sağlık programı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz. İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı; İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Panik bozukluğunun belirtileri nelerdir Ankara Güven Hastanesi Bilgi Sistemleri Birimi bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak: Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi, Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak, Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak, İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek, Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak, Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek, Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü Sağlık insan yaşamındaki en değerli kavramdır. İnsanın sosyal bir varlık olarak kendinden beklenen işlevleri yerine getirmesi, üretken olabilmesi, kendisinin, ailesinin ve ülkesinin mutluluğu için bir kalp bilge klinik yönetici sağlık programı yapabilmesi ancak sağlıklı olabilmesi ile mümkündür.

Kalp cerrahisi eğitimini tamamlamış bir asistanın kardiyovasküler hastalığı olan bir hastanın tanısını koyabilme ve endikasyonu varsa cerrahi girişim yapıp postoperatif dönemde tedavisini yapabilme yeteneğinde olan bağımsız bir konsültan hekim düzeyinde olması beklenir.

Sağlığın geliştirilmesi, mevcut koşullara, toplumdaki değişimlere küresel gelişmelere paralel olarak değişkenlik gösteren dinamik bir disiplindir. Hemşireler, mesleki sorumlulukları ve sosyal rolleri gereği sürdürdükleri yaşam biçimleri ile rol modeli olma ve sağlık eğitimi yönünden hizmet verdikleri grubu etkileme özelliğine sahiptirler. Biz Özel Ankara Güven Hastanesi Hemşireleri olarak teorikte ve pratikte, aldığımız temel eğitim kapsamında sağlığın geliştirilmesi için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

AMAÇ ve KAPSAM Bilgi işlem prosedürünün amacı, Program Bakım - Geliştirme Yenileme Ve Eğitimi çerçevesinde yer alan ve hastanenin gereksinimi olan bilgisayar ve ek donanım ihtiyaçlarının tespitini, ilgili yazılımların bilgisayarlara kurulumunu, kullanım noktalarına dağıtımını, kullanım noktalarındaki kontrollerini, donanımların rutin bakımlarını, kullanıcı eğitimlerinin verilmesini, Sistem Yedeklemelerini, Yazılımların güncelleştirilmesini, kullanıcı isteklerinin ve şikayetlerinin giderilmesini sağlamaktır. Bu yazılımlar, yüklenici firmalardan sağlanır. Yüklenici tarafından, bir plan dahilinde yazılım modülleri yüklenir.

Hizmet sunumumuz, eğitimlerimiz, bilimsel çalışmalarımız, mesleki ve sosyal paylaşımlarımızla mesleğimize sahip çıkarak, mesleğimizin —emeğimizin- gücünü gösteriyoruz. Hasta güvenliğinden, etik değerlerden ve hizmet kalitesinden ödün vermeden, kendi alanında büyük başarılara imza atan Güven Hastanesi gücünü tüm branşlarda hizmet veren yetkin, tam zamanlı hekim kadrosundan, tam bir ekip anlayışıyla hizmet veren diğer sağlık çalışanları ve idari personelinden alır.

Bilgi İşlem

Bilgi Sistemleri Müdürlüğü Doğru kurgulanmış bilişim altyapısı, dinamik ve istikrarlı bir işletme için doğru bakış açısı ve hızlı karar alma avantajı yaratır. Hastalarımızın beklentileriyle uyumlu, güvenilir bir teknik altyapı, misyonumuzun doğal bir sonucu ve gereğidir.

Güven Hastanesi A. Bu düşünceyi, insan hayatına ve onuruna gösterdiğimiz özen kalp bilge klinik yönetici sağlık programı dikkatin, işimize olan saygının en açık bir ifadesi olarak görmekteyiz. Hastalarımızın sağlıklarına bir an önce kavuşabilmelerinin, sağlıklarını koruyabilmelerinin tek yolunun tanı ve tedavilerinin doğru ve zamanında yapılabilmesi olduğu bilincini taşıyoruz.

Bunun için; tesisimizi oluşturan elektrik, su gibi altyapı sistemlerinin yanında sağlık hizmetinin ayrılmaz parçaları olan tıbbi cihazların bakım, kalibrasyon hizmetlerine önem verir, bu işlemleri yıllık planlar dahilinde ve zamanında yaparız.

Sağlık sektöründeki dinamikleri izleyerek değişimlere hızla adapte olurken, tek düşüncemiz hasta memnuniyetini esas alan hasta odaklı bir sağlık destek hizmeti vermek olacaktır.

HEKİM ARAMA

Eğitim Yönetimi Her sektörün olduğu gibi, sağlık sektörünün de lokomotiflerinden biri olan Eğitim Yönetimi bölümü olarak, Güven Hastanesi bünyesinde çalışan personele yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, belirlenen hedefler doğrultusunda eğitimlerin programlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi aşamasında biz varız.

Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş verimini, çalışma kalitesini arttırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak birincil görevimizdir. Etik ilkelerimizden hiçbir zaman ödün vermeden, sosyal ve teknolojik gelişmeleri, yakından takip eden, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı çalışan, uluslar arası kalite standartlarında, hizmet anlayışını benimseyen ve sektörde, fark yaratmayı amaçlayan bir ekibiz. Telefonla ulaştığınız randevu merkezindeki o sıcak sesin sahibi biziz.

Yatan Hasta ve Taburcu işlemlerinizi kolaylaştırmak, hızlandırmak, kendinizi evinizde hissetmenizi sağlayanlarız.

yüksek tansiyon durumunda diyet kısıtlamaları yüksek tansiyon için hangi engel grubu

Acil Servise ulaştığınızda sizi karşılayan ve ilgisiyle kucaklayanlarız. Poliklinikte hep yanınızda, sizi aydınlatan, bilgilendiren, yönlendiren, dinamik danışmanlarınızız. Diyetinize ve size özel yemekleri özenle hazırlayan titiz, hijyenden taviz vermeyen, yaratıcı mutfak ekibiyiz.

TIBBİ DANIŞMA

Ev lezzetindeki yemeklerimizi, gün içinde yanı başınıza kadar sunan, hızlı ve nazik servis kadrosuyuz. Müdürlüğümüz Satın Alma ve Malzeme Yönetimi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bölümümüz tüm faaliyetlerini hastanenin genel misyonunu göz önünde bulundurularak, ilerleyen teknolojiye uyum sağlayarak, hasta güvenliği ve sağlığını gözeterek, uzman kadromuzun görüşleri dâhilinde gerçekleştirir.

doğuştan bozukluk sağlık kalp yüksek tansiyon için asparkam kullanım talimatları

Faaliyetlerimizin amacı hastalıkların tedavisi için gelişmiş imkanlar konusunda toplumu bilgilendirmenin yanı sıra, bu kurumlar ve hastalarımızın her türlü talep, şikayet ve ihtiyaçları için hastanemiz ile aralarında köprü görevini yürütmektir.

Vizyonumuz hastanemiz ile kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu arttırarak hastalarımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmelerini sağlamaktır. Haber Bültenimize üye olun.

STRYKER TÜRKİYE SİTEMİZDEN AYRILIYORSUNUZ

Periyodik olarak haber bültenimizi size ulaştıralım. Üye Ol Haber bültenine üye olmayı ve tarafımla belirtmiş olduğum e-posta adresi aracılığıyla bülten paylaşılmasını onaylıyorum. Güven Hastanesi hizmet standartları ile JCI tarafından akredite edilmiştir. JCI şikayet bildirimlerinizi buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

1. derece hipertansiyon ve tedavisi yüksek tansiyon 1 derece 1 makale

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarına ilişkin aydınlatma metnimize buradan kişisel veri işleme envanteri ve kişisel verilerin korunması politikamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.