Ağız diş sağlığı ve kalp hastalıkları

Kalp hastalığı ve periodontal sağlık

Ders Konuları ve Öğrenim Çıktıları

Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre yılında yaklaşık 14 milyon insan, kalp-damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ağız sağlığının vücudun genel sağlık durumu üzerine etkileri olabileceği M. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, periodonttis ve kalp-damar hastalıkları arasında ilişki olduğu ileri sürülmektedir. Oral enfeksiyonun MI ile ilişkisi olabilir mi? Kronik enflamasyona neden olacak lokalize enfeksiyon bu hastalarda kalp-damar hastalıklarının altta yatan mekanizması olabilir.

 • Diş eti iltihabı kalp sağlığınızı da etkiliyor - HALİT YEREBAKAN
 • Pittsburgh Üniversitesinde Kardiyoloji Çalışmalarında
 • Tansiyonum düşük
 • Ağız sağlığının sistemik etkileri: Kardiyovasküler hastalıklar
 • Kalp sağlığı için lizin
 • Dolayısıyla kardiyovasküler hastalık, dolaşım sistemini etkileyen herhangi bir hastalığı ifade eder.
 • Ders Konuları ve Öğrenim Çıktıları Ders Konuları ve Öğrenim Çıktıları Akademik ve Klinik Uygulamalar Periodontoloji Anabilim dalı eğitim, hasta tedavisi ve periodontoloji, implantoloji ve rejeneratif tıp alanında bilime ve sanata önem veren detaylı bir çalışma ile mükemmelik yolunda klinik eğitim, öğretim ve araştırmalar ile meslek hayatı için öğrencileri geliştirmektedir.

Periodontal hastalıklar da yaygın kronik enflamatuar hastlalıklar arasında önemli yer tutmaktadır. Gram-negatif anaerop ve fakültatif anaerop bakterilerin neden olduğu periodontitis, dişi çevreleyen yumuşak ve sert destek dokularda kalıcı hasarlara neden olarak dişin kaybedilmesine yol açmakta ve günümüzde de erişkin bireylerdeki diş kayıplarının başlıca nedeni olmayı sürdürmektedir.

Ders Konuları ve Öğrenim Çıktıları

Periodontitis ve kalp-damar hastalıkları arasındaki ilişkinin varlığını düşündüren bulgular: Periodontal patojenerin aynı zamanda aterom plaklarında bullunmaları Periodontitiste etkili olan enflamatuvar medyatörlerin aterom plağı veya trombotik yapılarda da mevcut olması.

Her iki hastalığın predispozan faktörlerinin ortak olması Bazı kesitsel çalışmaların sonuçlarına göre akut MI geçirmiş hastaların ağız hijyeni periodontitis, periapical lezyonlar, çürük, perikorontis kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha kötü olmuştur.

 • Kardiyovaskьler hastalэk periodontal saрlэk iliюkisi []
 • Yüksek tansiyon istatistiklerine göre
 • Kırmızı kalp sağlığına git
 • Kalp Hastalıkları Ağız Sağlığıyla Nasıl İlişkilidir | Colgate®
 • Kalp üfürümleri ile ilgili sağlık makaleleri
 • Kapat Ağız sağlığının sistemik etkileri: Kardiyovasküler hastalıklar Kardiyovasküler hastalıkların KVH insidansı dünya çapında tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyretmektedir.
 • Diş eti iltihabı kalp sağlığınızı da etkiliyor Araştırmalar diş eti iltihabının akciğer hastalığı, kalp hastalığı, kan damarı tıkanıklığı ve felç riskini artırdığını ortaya koyuyor.

Kötü ağız hijyeni ve MI arasındaki bu ilişki bilinen geleneksel risk faktörlerinden bağımsız görülmüştür.

Dental enfeksiyonlar, ateroskleroz ve MI gibi kalp-damar hastalıkları için riski arttırmaktadırlar. Aterom plağında yapılmış polimeraz zincir reaksiyonu sonucunda P. Gingivalis, B. Forsythus, P. İntermedia, A. Periodontal hastalığın ilerlemesinin kalp-damar hastalığı ile ilişkisi olduğu bilinmektedir.

 1. Ağız, Diş Sağlığı ve Kalp Hastalıkları - Doç. Dr. Murat Turfan
 2. A Ağız diş sağlığı ve kalp hastalıkları Bazı çalışmalar, periodontal hastalığın gelişiminde rol oynayan bakterilerin kan dolaşımına geçebileceğini ve kan damarlarında iltihaplanma işareti olan C-reaktif proteinde yükselmeye neden olabileceğini göstermiştir.
 3. KALP SAĞLIĞIMIZIN DÜŞMANINI YETERİNCE TANIYOR MUYUZ? - DENTWAY DENTAL CLINICS
 4. Kalp problemleri saptandığında altta yatan neden ateroskleroz genellikle oldukça ileri safhadadır.
 5. Türk Kalp Vakfı

Ağızdakı daha fazla periodontitisli dişleri olan hastaların daha az sayıda periodonttisli dişleri olan hastalara göre daha fazla MI riski taşımaktadırlar.

Ağıziçi enfeksiyonlar lipit metobolizmasında aterom plaklarının oluşmasına zemin hazırlayan değişiklikler yapabilir ve plazma fibrinojen düzeylerini arttırırlar.

Kalp hastası çocuk nasıl anlaşılır?