Bakan Koca duyurdu! Muğla’da çocuk kalp merkezi açıldı - Sağlık Haberleri

Kalp merkezli sağlık

İçerik

  kalp merkezli sağlık

  Erken tanı ile ve acil durumlarda hızlı tedavi ile ölüm oranları azaltılabilmektedir. Girişimsel kardiyoloji kliniğimizde daha çok kalp damarları ile ilgili tanı anjiyografi ve kalp merkezli sağlık işlemleri balon,stent,aterektomi vs yapılmaktadır. Kliniğimizde 24 saat akut miyokard infaktüsü hastalarına primer perkutan girişim yapılabilmektedir.

  kalp merkezli sağlık

  Ancak bunların dışında da doğumsal kalp hastalıklarının atrial septal defekt,patent foramen ovale,ventriküler septal defekt,patent duktus arteriozus,aort koarktasyonu vs ,romatizmal kapak hastalıklarının,kalp duvar kalınlaşma hastalıklarının hipertrofik kardiyomiyopati girişimsel tedavi gerektiren durumlarında işlemler perkutan yol ile yapılabilmektedir.

  Yine son yıllarda cerrahi riski yüksek aort kapak darlıklarının ve mitral kapak yetmezliklerinin tedavisinde transkateter aort kapak replasmanı TAVİ ,mitral kapak mandallama işlemi Mitraclip kliniğimizde yapılmaktadır. Kardiyoloji kliniği olarak sadece kardiyak hastalıkların tedavisini yapmamaktayız. Nonkardiyak vaskuler yapıların karotis,renal,üst ve alt ekstremite tanı ve girişimsel tedavilerini balon,stent ve aort anevrizmalarının perkutan tedavileri EVAR,TEVAR yapılmaktadır.

  kalp merkezli sağlık

  Bunların dışında ritm bozuklukları ile ilgisi tanısal EPS ve tedavi Ablasyon işlemleri yoğun olarak yapılmaktadır. Bütün bu tedavi gerektiren işlemleri yaparken temel amacımız hasta için en doğru,riski en düşük,yaşam süresini ve hipertansif cilt kalitesini en fazla artıran işlemi yapmaktır.

  Yaptığımız işlemlerin içerisinde, riskli vakalara uygulanma zorunluluğu nedeni ile komplikasyon gelişme ihtimali olanlar vardır.

  kalp merkezli sağlık

  Bazı işlemler operasyona alternatif olarak yapılmaktadır. Kardiyoloji kliniği olarak en zor senaryo oluşacakmış gibi alt yapımızı hazırlarız. Hastanemizde bu iki klinik kalp merkezi ruhu ile,ortak çalışmaktadır.

  kalp merkezli sağlık

  Operasyon kararı düşünülen,operasyon riski yüksek olması nedeni ile perkütan işlem düşünülen hastalar her iki kliniğin oluşturduğu konseyde tartışılmakta ve en uygun karar ortak olarak alınmaktadır.

  Hatta bazı vakalara iki klinik birlikte girmektedir.

  kalp merkezli sağlık

  Kardiyoloji ve kardiyovaskuler cerrahi klinikleri her zaman birbirini tamamlayan ve destekleyen kliniklerdir.