Ailenizde Kalp Hastalığı Genetikse… | Hizmet Hastanesi

Kalp sağlığı aile öyküsü. One moment, please

In tıpbir aile öyküsü FH veya FHx hastanın direkt kan akrabaları uğramış olan rahatsızlıkların hakkında bilgi içermektedir. Kardiyovasküler hastalıklarotoimmün bozukluklarzihinsel bozukluklardiyabetkanser aile morbiditesi hakkında bilgi toplar.

kalp sağlığı aile öyküsü yüksek tansiyon ve enerji

Aile öyküleri, çeşitli olası nedenlerden dolayı belirsiz olabilir: Evlat edinme, büyütme, gayri meşruiyet ve zina Yakın akrabalar arasında temas eksikliği Akrabanın kesin teşhisi hakkındaki belirsizlik Karmaşık durumlarda, ortaya çıkan bilgileri düzenlemek için bir kalp sağlığı aile öyküsü ağacı veya genogram kullanılabilir.

X'e bağlı koşullar ve bazı Mitokondriyal hastalıklar gibi bazı tıbbi durumlar yalnızca dişi soy tarafından taşınır.

kalp sağlığı aile öyküsü ödem ve yüksek tansiyon

Evlendiğinde kadının soyadını değiştiren toplumlarda kadın ataların izini sürmek zor olabilir. Ölüm kayıtları genellikle ölen kişinin kızlık soyadını ve muhtemelen ölen kişinin annesinin kızlık soyadını verir. Kadınların izini sürmek için en yararlı kayıtlardan bazıları vasiyetnameler ve veraset kayıtlarıdır.

Eşcinsel Olduğunu Bilmediğimiz ünlüler!

Diğer tıbbi durumlar yalnızca erkek soy tarafından taşınır, ancak bu Y'ye bağlı koşullarY Kromozomunun küçük boyutu nedeniyle nadirdir. Erkek ataların izini sürmek, gebe kalma, tecavüz veya evlilik dışındaki cinsel faaliyetten kaynaklanıyorsa imkansız olabilir. Aile üyelerine belirli bir hastalık teşhisi konduğunda yaşa ulaşmak, kolon ve meme kanseri gibi tarama amaçlarına da yardımcı olabilir.

kalp sağlığı aile öyküsü yüksek tansiyon formları

Sonuçlar Olumlu aile geçmişlerinin tümü genetik bir nedene işaret etmez. Aynı ailenin çeşitli üyeleri aynı toksine maruz kalmışsagenetik bir neden olmaksızın benzer semptomlar geliştirebilirler.

Bir hastanın, belirli bir bozukluğun veya bir grup hastalığın güçlü bir aile öyküsü varsa, bu genellikle semptomları araştırmak veya tedaviyi başlatmak için daha düşük bir eşiğe yol açar.

kalp sağlığı aile öyküsü prostatın yüksek tansiyonu

Bu, özellikle güçlü bir aile geçmişinin önemli bir kardiyovasküler risk faktörü olarak kabul edildiği kalp hastalığında görülür. Bu hemokromatozda ve diğer çeşitli rahatsızlıklarda kabul görmüştür. Tanımlar CMS gerekli geçmiş öğeleri [6] Tarihin türü.

kalp sağlığı aile öyküsü basınç hipertansiyonu baş ağrısı