Sizinle iletişime geçmemiz için lütfen formu doldurun.

Kalp sağlığı eğitimi videosu. Lösante Blog

Lösante Blog

Bilinçlendirme Çalışmaları Bilinçlendirme Çalışmaları Derneğimiz, kalp ve damar sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla halka yönelik "sigaraya karşı ve sağlıklı yaşam"için kampanyalar, "risk faktörlerine dikkat ve tedavi" kampanyaları ve kalp hastalıkları ile ilgili konferanslar düzenlenmektedir.

Son yıllarda giderek güçlenip yoğunlaşan bu etkinliklerimiz içine Dünya Kalp Günü ve Dünya Hipertansiyon Günü çalışmaları ile kalp damar hastalıkları temel risk etkenlerine karşı farkı ndalık geliştirici kampanyalar, özel radyo ve televizyon programları yapımı da eklendi.

kalp sağlığı eğitimi videosu

Bu amaçla şimdiye dek başlatılıp uygulanan kampanyalarımız şunlardır: TKD-TV: Türkiye'nin Kalp Televizyonu Türk Kardiyoloji Derneği'nin, her yıl bin yurttaşımızın canını alan ve bunun birkaç katı sayıda insanımızı sakat bırakan kalp ve damar hastalıklarına karşı korunma bilincini geliştirmek için hazırladığı TKD TV ortalarında yayına başladı. Bir yandan Birinci Basamak Hekimlerinin kendilerine hangi nedenle başvurursa başvursun her erişkin hastalarını kalp ve damar hastalıkları toplam riski açısından değerlendirmeye yöneltip "önleyici hekimlik hizmeti" vermelerini amaçlayan bu çalışma; bir yandan da medya kampanyaları, halk konferansları ve sağlık taramaları yoluyla toplumu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

A Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada insanın yaşam süresinin kısalmasına ve ani ölümlere yol açan ciddi problemlerdir. Tıp alanında uzun yıllardır kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi için birçok gelişme yaşanmış ve bu konuda çalışmalar devam etmektedir. Kalp sağlığının korunması ile birlikte kalp hastalıklarının tedavisinde günümüzde halen açık kalp ameliyatları, en çok başvurulan yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışma ile elde edilen sonuçlar şimdiden 2 ayrı bilimsel yayına dönüşmüştür. Sağlık Bakanlığı ile etkili ve verimli bir işbirliği kesintisiz sürdürülmektedir. Cevdet Erdöl, Sağlık Bakanı Prot.

Kalp Pili (Pacemaker) (Sağlık ve Tıp) (Dolaşım Sistemi Hastalıkları)

Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve 8 uzmanlık derneği yöneticilerinin katılımıyla imzalandı. Bu Strateji ve Eylem Planının yılında Bakanlık taratından hazırlanıp yayınlanan İngilizcesi de web sitemizden tüm dünyaya duyurulup erişime açıldı. Ayrıca kardiyoloji uzmanlık eğitimi ve ülkemizin kardiyovasküler sorunları ile ilgili olarak güvenli bilgi alışverişi ortamı sağlandı; Derneğimizin yaptığı kalp sağlığı tarama çalışmalarına Bakanlığımızdan da lojistik destek verildi.

  • İlk Yardım Eğitim Videoları - Türk Kızılay İlk Yardım Birimi
  • Yüksek tansiyon smad ile nasıl teşhis edilir
  • Yüksek tansiyon ve önleme
  • Gürkan İŞ Kardiyoloji Şimdi değilse ne zaman?
  • Sağlık kalp diyetine ihtiyacım var
  • Prof. Dr. Haşim Üstünsoy | Anadolu Sağlık Merkezi
  • Nisan Kalp Sağlığı Haftası

Kalp Heykeli 'de Kongremiz sırasında üyelerimizin kamuoyuna yönelik görsel mesajlarıyla gerçekleştirilen Kalp Heykeli, Kongremizin hemen ardından Taksim'deki Evlendirme Dairesi önüne bir törenle dikildi. TV Spotları Türk Kardiyoloji Derneği beş temel konuda hazırladığı ve halkımızın bilinçlendirilmesine yönelik televizyon yayınları 'den tazla kez ulusal ve yerel kalp sağlığı eğitimi videosu gösterildi.

Radyo-Televizyon Üst Kurulu'ndan "eğitim programı" onayı yılı sonunda alındı.

  1. Kalp Sağlığı Haftası Nisan 05 Ocak Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebidir.
  2. Если повезет, он разыщет канадца, получит кольцо и тут же вернется домой.

Program dizisi Yerel Televizyonlar Birliği'ne bağlı kanaldan yılı sonunda ve başında üçer kez yayınlandı. Bir sonraki yayın döneminde bu programlar bu kez TRT'nin yerel radyolarında yayınlandı.

kalp sağlığı eğitimi videosu

Haftanın beş gün beş ayrı yerel lehçe ve dilde yayın yapan bu kuşak içinde TKD uyarı-eğitim programları da her gün ayrı bir dilde ve lehçede gösterildi. On bölümlük bu program dizisi, daha sonra TRT televizyonlarının Türkçe yayın kuşaklarında da gösterildi; 'de de yeniden yayınlandı.

kalp sağlığı eğitimi videosu

Heryıl Dünya Kalp Günlerinde yeniden basılıp kardiyoloji anabilim dalları ve klinikleri aracılığıyla yurt çapında dağıtılan broşürler yıl boyunca yurt çapında kullanılıyor. Toplam baskı ve dağıtım adedi bir milyonu geçti.