Kalp sağlığı programı vvcs, primer kardiyak anjiyosarkom - Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan toplantıda bilimsel program Türk Kardiyoloji Derneği Çalışma Grupları tarafından güncel bilgiler ışığında oluşturulmuştur.

ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Ayrıca katılımcıların ilginç olgularını sunup tartışabilecekleri bir platform hazırlanmış olup toplantıya ilginç olgu bildiri kabulü de yapılacaktır. Toplantımız Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilecektir.

hangi hipertansiyon sağlık grubu

Son gelişmeleri ve değişimleri tartışarak bilgilerimizi güncelleyeceğimiz toplantımızda sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. İzmir de Kardiyo - Bahar toplantımızda görüşmek dileğiyle; Saygılarımızla, Prof. Ömer Kozan Prof.

Dexter Wansel

Temsilcisi : Pulmoner komplikasyonlarla birlikte yüksek tansiyon. Mehmet Aksoy Koordinatör : Dr. Yüksel Çavuşoğlu Dr. Ahmet Vural Dr. Alparslan Birdane Dr.

Abdi Bozkurt Dr. Bülent Behlül Altunkeser Dr. Cihangir Kaymaz Dr. İstemihan Tengiz Dr. Omaç Tüfekçioğlu Dr. Yaka kartı, toplantı çantası, katılım belgesi ve toplantı program kitabını kayıt masasından alabilirsiniz. Tüm katılımcılar ve refakatçilerin toplantı merkezi, sergi alanları ve sosyal aktivitelere katılabilmeleri için kendilerine kayıt esnasında verilmiş olan yaka kartlarını takmaları gerekmektedir.

 Простите, сэр, вы, кажется, меня не… - Merde alors.

Toplantı Dili Toplantı dili Türkçe olup, uluslararası konuşmacıların toplantıları esnasında eş zamanlı tercüme yapılacaktır. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon Servislerine başvurmanızı rica ederiz.

NisanAnkara. Ulusal Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi.

Bilimsel programda Kardiyoloji alanında en son yenilikler konunun uzmanı tarafından anlatılacak ve bunun yanı sıra değişik oturumlar düzenlenecektir. Sergi Alanları Toplantı süresince ilaç kalp sağlığı programı vvcs ve cihaz firmaları, ürünlerini toplantı bölümünde kendilerine ayrılacak bölümde sergileyebileceklerdir.

Katılım Belgesi Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara, toplantının son günü olan 11 Mayıs tarihinde, katılım belgeleri verilecektir.

optimal kan basıncı hesaplayıcısı

Davet Mektubu Toplantıya katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılar için, talep ettikleri takdirde davet mektubu gönderilecektir.

Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Sümeyye Güllülü, Dr. Meral Kayıkçıoğlu - Konjenital kalp hastalığı ile ilişkili pulmoner arteriyel hipertansiyon ve alt gruplarına yaklaşım nasıl olmalı?

primer kardiyak anjiyosarkom - Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi

Bahri Akdeniz - Sol - sağ şantı devam eden pulmoner hipertansiyon hastalarında nerede hata yapıyoruz? Şant ne zaman kapatılmamalı?

  • Dexter Wansel - Wikipedia
  • Doç. Dr. Fatih Mehmet KIŞLAL
  • Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi Toplantı Programı

Sanem Nalbantgil - Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyonu orantısız pulmoner hipertansiyondan nasıl ayırt edelim, nasıl tedavi edelim? Abdi Bozkurt, Dr.

Erdal Aktürk - Aort kapak hastaları Dr. Faruk Ertaş - Protez kapak hastaları Dr. Aysel Kaderli - Vaka sunumu ve tartışma Dr. Aytaç Öncül, Dr. Ali Yıldız - Kan basıncı değişkenliğinin klinik önemi ve tedavisi Dr. Cem Barçın - Gestasyonel hipertansiyonda tanı, değerlendirme ve tedavi yaklaşımı Dr.

Uğur Yazıcı - Kronik böbrek hastalığı ve serebrovasküler hastalıklarda tedavi yaklaşımı Dr. İstemi Nalbantgil, Kalp sağlığı programı vvcs. Turgay Çelik - Kollateral dolaşım ve anjiyogenezi Dr. Atilla Bitigen - Koroner arter ektazisi ve yavaş koroner akım Dr. Halil Tanrıverdi - Diyabetik hastalarda sessiz iskemi taraması: Ne zaman?

Nasıl yapalım? Cevad Şekuri - Asemptomatik olgularda revaskülarizasyon yapılmalı mı?

Lenkenin yüksek tansiyonu

Azem Akıllı, Dr. Nihal Özdemir - Mitral yetmezliğinde girişimsel işlem için hasta seçimi ve işlem sırasında görüntüleme yöntemleri Dr. Mehmet Bilge - Prostetik kapağın değerlendirilmesinde 3D ekokardiyografi Dr. Mustafa Yıldız - Triküspid kapak ve sağ kalp değerlendirmesi Dr. Okan Erdoğan, Dr. Alpay Turan Sezgin, Dr. Telat Keleş, Dr. Nazif Aygül, Dr. Sani Namık Murat, Dr. Nusret Açıkgöz Konuşmacı: Dr. İzzet Tandoğan, Dr. Ömer Akyürek - Supraventriküler aritmilerde farmakolojik tedavinin uygulama alanları Dr.

Durmuş Yıldıray Şahin - Ventriküler aritmilerde farmakolojik tedavinin seçimi Dr. Fethi Kılıçarslan - Ablasyon uygulanan supraventriküler aritmilerin değerlendirilmesi Dr. Enis Oğuz - Ablasyon uygulanması gereken ventriküler aritmilerin belirlenmesi Dr. Omaç Tüfekçioğlu - Kardiyak mekanik; rotasyon, torsiyon, twist, untwist Dr.

Elif Sade - Kardiyak dissenkroniyi değerlendirme Dr. Özgür Aslan, Dr. Dursun Aras - Atriyal fibrilasyonun gelişim fizyopatolojisi Dr.

Nihal Akar Bayram - Ritim ve hız kontrolü gereken hasta grubunun belirlenmesi Dr. Cengiz Ermiş - Hız kontrolünün farmakolojik ve non-farmakolojik tedavisi Dr. Kudret Aytemir - Ritim kontrolünün farmakolojik ve non-farmakolojik tedavisi Dr. Bülent Özin - Atriyal fibrilasyonda optimal antikoagülasyon Dr. Oturum Başkanları: Dr. Recep Demirbağ, Dr. Serkan Bulur Warfarin alan kapak hastası akut koroner sendrom ile başvurdu.

Nasıl bir yol izleyelim?

Он позвонил бы Северной Дакоте сам, но у него не было номера его телефона. Нуматака терпеть не мог вести дела подобным образом, он ненавидел, когда хозяином положения был кто-то. С самого начала его преследовала мысль, что звонки Северной Дакоты - это западня, попытка японских конкурентов выставить его дураком. Теперь его снова одолевали те же подозрения.

Halil Altıparmak - Hedef INR değerinin ayarlanmasında zorluk yaşanan hastalarda ne yapalım? Meryem Aktoz - Hafif ve orta paravalvüler protez kapak kaçağında yönetim nasıl olmalı?

primer kardiyak anjiyosarkom - Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi

Sinan Dağdelen - Mitral klip: Kime, ne zaman? Cihangir Kaymaz - - - Tanı algoritmaları Dr. Enbiya Aksakal Pulmoner hipertansiyonda risk belirleme Dr. Meral Kayıkçıoğlu Pulmoner hipertansiyonda kanıta dayalı tedavi algoritmaları Dr. İrfan Sabah, Dr. Mahmut Şahin, Dr. Oktay Ergene - - - - - - - - - - - ŞIY AKA Akut koroner sendromda yeni antitrombositiklerin kardiyovasküler mortalite üzerine etkisi Dr. Leonardo De Luca Dr.

Nasıl kullanalım?

kalp sağlığı kontrolü londra

Saide Aytekin Strain görüntüleme sol ventrikül fonksiyonunun 2B değerlendirmesinin yerini alacak mı? Elif Sade Çoklu görüntüleme yöntemleri ile canlı doku ve skar dokusu değerlendirmesi Dr. Necla Özer Kardiyak görüntülemede yeni heyecan: Kardiyo-onkoloji Dr. Zehra Buğra Tartışma Dirençli hipertansiyonda renal denervasyon yararlıdır. Murat Çaylı Dirençli hipertansiyonda renal denervasyon yararsızdır.

yüksek tansiyon hastaları için eğitim

Ahmet Altınbaş Renal arter stenozunda stentleme yarar getirir. Enver Atalar Renal arter stenozunda stentleme hiçbir yarar getirmez. Serdar Aksöyek, Dr. Hüseyin Şenocak, Dr. Yalçın Özkurt, Dr. Mehmet Urumdaş, Dr. Ali Karagöz OS Eroin yoksunluğundaki hastada bloke atriyal vuruya bağlı semptomatik bradikardi Dr.

Elif Tigen, Dr. İbrahim Sarı, Dr. Sena Sert, Dr. Kürşat Tigen, Dr. Altuğ Çinçin Çoklu serebral enfarktlarla seyreden yüksek riskli enfektif endokardit olgusu Dr. Osman Can Yontar, Dr. Erhan Tenekecioğlu OS Planlı perkutan koroner girişim esnasında kalp sağlığı programı vvcs perforasyonda stratejik yaklaşım Dr. Şeref Ulucan, Dr. Zeynettin Kaya, Dr. Hüseyin Katlandur, Dr. Ahmet Keser, Dr.

Hüseyin Özdil, Dr. Emine Altuntaş, Dr. Songül Usalp, Dr.