ERÜ Telefon Rehberi

Kalp ve sağlık plc,

İçerik

  kalp ve sağlık plc riboz ve kalp sağlığı

  PLC Employee Wellness Fitrus helps to comprehensively manage all health data, such as body composition or body fat, footsteps, heart rate, stress and skin temperature, and shows the trace graphs of all your health data. Best Guide to Body Shape - Meals and exercise guides of 18 body types. Log your Footsteps - Syncing the measured data with a step measurement sensor built into the Smartphone and Fitrus devices.

  kalp ve sağlık plc ICD-10 Hipertansif Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması

  Goal Setting - Create your own goals such as activity Footstepscalorie intake, weight, body fat, skeletal muscles. Cleare a daily Mission - Complete three missions every day.

  kalp ve sağlık plc yüksek tansiyon için akciğer röntgeni

  See your Personal Ranking - Be motivated by your rank, which is summed up by body component scores, walking scores, and mission activity scores. Challenge with Friends or Colleague - Create a challenge group with friends or colleagues and have fun with the ranking of the group.

  Hastanenin işleyişini aksatmayacak şekilde teknik alt yapı ve üst yapı düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Görevler İdari amirleri tarafından kendisine verilen işleri zamanında ve tekniğine uygun olarak yapmak, yapamadığı veya problem oluşan işleri, idari amirlerine bildirmek. İklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak sürekliliğini sağlayıp takibini yapar.

  Please let us know what you need. This app and service are for Priority Life Care Employee only.

  kalp ve sağlık plc hızlı nabzın manevi nedenleri

  Güncellenme tarihi Sağlık ve Fitness Veri güvenliği Geliştiriciler, uygulamalarının verilerinizi nasıl toplayıp kullandığı hakkındaki bilgileri burada gösterebilir. Veri güvenliği hakkında daha fazla bilgi Kullanılabilir bilgi yok.

  kalp ve sağlık plc 2 derece hipertansiyonlu yaşam