Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

Kardiyovasküler sağlık değerlendirmesi

İçerik

  Yetişkin bireylerde kardiyovasküler hastalık riskinin değerlendirilmesi Öz: Amaç: Çalışmamızın amacı erişkin bireylerde Systematic Coronary Risk Estimation SCORE risk tahmini sistemine göre kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılarak sonuçlarının incelenmesidir.

  kardiyovasküler sağlık değerlendirmesi bakire hindistancevizi yağı ve kalp sağlığı üzerine

  Farabi Hastanesi aile hekimliği polikliniğine başvuran yaş aralığındaki gönüllü katılımcının onamları alındıktan sonra sosyodemografik ve tıbbi bilgiler anketi yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı. Katılımcıların kan basıncı ölçümleri ile hastanemizde çalışılmış glukoz ve kolesterol değerleri kaydedildi.

  Bütün bu veriler ışığında bireylerin kardiyovasküler risk faktörleri ve SCORE risk belirleme sistemi kullanılarak kardiyovasküler hastalık KVH riskleri değerlendirildi.

  kardiyovasküler sağlık değerlendirmesi akıllı sağlık saati ve kalp atış hızı monitörü

  Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 50,3±7,5 yıldı. Sonuç: Çalışmamızda katılımcıların kardiyovasküler hastalıklar açısından yaklaşık yarısının kardiyovasküler sağlık değerlendirmesi derecede, üçte birinin de yüksek veya çok yüksek derecede riskli olduğunu belirledik.

  kardiyovasküler sağlık değerlendirmesi Almanyada yüksek tansiyon tedavisi için

  Bu hastalıkların önlenmesi amacıyla SCORE gibi risk tahmini sistemleri kullanılarak, periyodik sağlık taramalarıyla öngörülebilir riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak akılcı olacaktır.

  A sociodemographic and medical information questionnaire was administered with a face-to-face interview.

  kardiyovasküler sağlık değerlendirmesi iyi kalp sağlığının gereksinimleri

  In addition, glucose and cholesterol values were recorded. In all these data, the cardiovascular disease risks of the individuals were assessed using the SCORE risk assessment system.

  kardiyovasküler sağlık değerlendirmesi kalp sağlığı için en iyi kardiyo egzersizleri

  Results: The average age of participants was Of these, In terms of cardiovascular risk levels, Conclusion: In our study, we found that about half of the participants had moderate risk, and one third had a high or very high risk in terms of cardiovascular disease. These findings demonstrate that cardiovascular disease is an important health problem and a comprehensive risk assessment at the individual level is needed to prevent it. It will be rational to identify risks and take appropriate measures with periodic health screenings using risk prediction systems such as SCORE to prevent these diseases.

  kardiyovasküler sağlık değerlendirmesi yüksek tansiyon durumunda soğuk algınlığından düşme

  Anahtar Kelimeler:.