2015 Küresel Yaşam Bilimleri Görünümü

Küresel sağlık çözümleri kalp arayışı

Oca 30, Paylaş Küresel sisteme karşı küresel direnme arayışlarını ele alırken, öncelikle küresel sistemin yarattığı tahribatları, toplumları etkileme biçim ve yöntemlerini de ele almak lazım.

Çünkü direniş bir sorun veya baskı karşısında gösterilir.

yüksek tansiyon ruh hali macadamia fıstığı ve kalp sağlığı

Kapitalist modernist sistem tarihsel olarak her zaman kendini krizler yaratarak var etmiştir. Bu şekilde bir yandan siyaset ve toplumu uğraştırır, bir yandan da güya krizi çözme adı altında kurtaracı olarak kendisini lanse etmeye çalışır.

Tıpkı şimdi karşı karşıya olduğumuz Covid19 pandemisinde olduğu gibi.

yüksek tansiyon için oruç yüksek tansiyon ve batonlu yürüyüş

Doğayı tahrip eden aşırı kâr mantığının pandemiye yol açtığı gerçeği, giderek genel bir kanıya dönüşmüştür. Bunun nedenleri arasında zevk için açılan safari parkları ve ekzotik hayvanları yeme de vardır.

yüksek tansiyon durumunda askorutin kullanımı kalp sağlığı için d3 vitamini

Yine giderek artan orman yangınları ile tarımda geliştirilen monokültürlerle hayvan türleri ortadan kaldırılmaktadır. Başta üniversiteler olmak üzere bilim dünyası birer şirket gibi çalışıyor.

Kapitalist ülkeler arası küresel sağlık çözümleri kalp arayışı rekabet ve çıkar çatışmaları nedeniyle gece yüksek tansiyon nedeni ve kamuya ait olan kurumlardan eğitim alanı da, daha çok özel sektöre kaymıştır. Birçok üniversitenin fen bilimleri, şirketler tarafından finanse edildiğinden eğitim müfredatı da buna göre şekillendirilmektedir.

Bilimin toplumsallık açısından getirisi ve götürüsü ciddi bir gündem olmamaktadır artık. Mevcut durumda pandemi hem kriz olarak yansıtılıyor hem de sistem adına hükümetler kendisini yegane kutaracı olarak göstermektedirler.

birinci derece hipertansiyon durumunda basınç nedir boyun ağrısı yüksek tansiyon

Uzmanlık bakımından viroloji konuyla alakası olmayan Bill Gates, sık sık pandemi hakkında konuşuyor ve pandeminin yılına kadar süreceğini belirtiyor. Batılı ülkelerde, korona tedbirleri adına geliştirilen yasaklara karşı bir direniş yükseliyor.

Çok sayıda yürüyüş ve gösteri düzenlenerek hükümetlerin sorunu istismar etmemeleri talep edilmektedir. Devlet ve toplum arasında güven dengesi ciddi anlamada bozulmaktadır. Böyle devam etmesi halinde durum, daha büyük karşı koyuşlara ve yeni kaoslara yol açacaktır.

  1. Küresel Sisteme Karşı Küresel Direniş Arayışları | Demokratik Modernite
  2. Yüksek tansiyon 145-90
  3. Ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği tedavisinde kalp pili uygulaması
  4. Diyabet ve yüksek tansiyon için diyet
  5. Kırmızı elbise kalp sağlığı
  6. Çocuklukta normal tansiyon değerleri
  7. Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor - Para Haberleri

Kapitalist modernite güçlerinin krizleri denetleme ve kontrol altında tutma kabiliyetlerinin yüksekliği bilinmektedir. Kriz ve sorunların denetlenememesinde toplumsal direniş ve isyanlar belirleyici olmaktadır. Bu güçler, büyük savaşlarla yeni dengeleri oturtmayı dayatarak, çıkarlarına uygun bir düzen sağlamaya çalışırlar.

2015 Küresel Yaşam Bilimleri Görünümü

Zira hegemonya için birincisi, yayılmaları gerekir; ikincisi ise artan toplumsal direnişi kırarak teslim almaya çalışırlar. Bu durum geçmiş yüzyılda iki büyük paylaşım savaşına yol açmıştır. Bugünde kapitalist sistem, Körfez Savaşıyla startını alan 3.

Dünya Savaşını benzer bir süreci yürütmektedir. Ancak bunu istediği gibi yapamadı. Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok bölgesini sorun yumağı haline getirdi. Yine Çin ve Rusya gibi güçlerin hegemonik iddaları nedeniyle çok başlılığa yol açtı. Yüzyıl hegemonyacılığının kolay uygulanamayacağını açığa çıktı. Kapitalizmin sistemsel kriz ve kaosunu derinleştirdi. Bu nedenle kapitalist modernitenin öncü gücü ABD, krizleri istediği gibi denetleyememe ve kontrollü yürütememe durumuna düştü.

Yarattığı krizlere rakipleri de müdahil olmaktadırlar artık. Her müdahil güç de fırsattan istifade ederek kendi hegemonyasını inşa etmeye çalışmaktadır.

Ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği tedavisinde kalp pili uygulaması

Ve bu sayı gittikçe de artmaktadır. O yüzden toplumlarda sual sorma ve irdeleme giderek çoğalmaktadır. Sorgulamalar da direniş arayışlarına sevk ediyor, önemli bir reaksiyonlara yol açıyor. Ardından başta Kuzey Afrika olmak üzere Afrika ve Asya gelmektedir. Latin Amerika da bu sorunun dışında değildir. Savaş ve çatışmaların en fazla olduğu Ortadoğu, direnişlerin de yoğun yaşandığı coğrafyadır. Sömürü, işsizlik, yoksulluk, çevre, cinsiyetçilik, iklim gibi sorunlara karşı ulusal, yerel ve bazı zamanlarda da küresel çapta direnişler olmaktadır.

Tüketimin teşvik edilmesi ile birlikte doğal kaynaklar hızla azalmakta, atıkların saklanması ve yok edilmesi önemli bir sorun haline gelmektedir.

Rojava Devrimi yeniyi temsilde başat konumdadır. Bölge tarihin en derin kültürel direnişlerine sahiptir. Güçlü kültürleri olanlarından biri de Kürtlerdir. Kürtler tarihsel olarak kanlı kıyımlara maruz kalsa da, hala en diri ve direngen toplum olmaktadırlar. Rojava Devriminin küresel çapta yarattığı etkinin; ideolojik ve toplumsal çözümleri pratikleştirdi. Devletin son temsilcinin de ulus-devlet olduğunun sonucuna vardı. Dolaysıyla reel sosyalizmin çözülmesin tek nedeninin kapitalizmi olduğunun tespitiyle aşılamayacağını belirtti, tarihsel ve toplumsal dayanaklarını ortaya koyan yeni bir paradigma geliştirdi.

Küresel piyasalarda yön arayışı sürüyor

Paradigmanın özünü yerinde yönetime dayalı demokratik, kadın özgürlükçü, ekolojik ve ademi merkeziyetçiliği esas almaktadır. Dikey değil, yatay eksenli farlılıklarda birlik ilkesidir.

Bu kesim, sınırsız ve engelsiz bir şekilde istediği zaman, istediği yere ve istediği şekilde müdahele edebilmektedir. Bunun yürütücü gücü ve öncüsü ise eskiden burjuvazi olarak tanımlanan ancak, günümüzde ise görünmeyen plütokrasi olmaktadır.

Küresel sistem araştırmalarından en çok ön plana çıkan plütokrasi kavramıdır. Plütokrasi yönetme erkinin tepesinde sivrilen zengin ve ayrıcalıklı bir kesimdir.

Ve oligarşik bir yapıdır. Plütokrasi demokrasinin daraldığı, toplumun küresel sağlık çözümleri kalp arayışı mekanizmalarının dışına tamamen itilerek iradesizleştirme yönetimidir. Aşırı rekabetten dolayı birbiriyle sürekli çıkar çatışması ya da uzlaşması içerisindedirler. Bir ülkenin ormanını, gölünü, nehirini başka bir ülkenin sermayesine satma yetkisine sahip olan kesimdir. Bu da kırsaldan kentlere göçleri artırdığı gibi, yoksullaşmanın da artmasına götürüyor.

Diğer yandan büyük şirketler monokültürler adına bir ülkenin geniş topraklarını satın alır ve genetik manipulasyona uğratılmış tohumlar kullanılabilmektedir. Bu durum sağlık sorunlarına yol açtığı gibi toprağım biyolojik yapısını katletmektedir. Aynı durum bazı Afrika ülkelerinde de yaşanmaktadır. Aynı şekilde sağlık alanında da benzer bir aydınlanma süreci bulunmaktadır. Sağlık alanında diğer sorunsal bir gelişme ise sağlık merkezlerinin giderek özel sektöre satılmasıdır. Bu kesime karşı direnişlerin ortaya çıkmaması için de, devlet ve siyaset üzerinden, özellikle de medya üzerinden milliyetçilik, dincilik, cinsiyetçilik yoluyla toplumu homojenleştirmeye çalışılmaktadır.

Sürekli bir düşman yaratılarak toplum meşgul edilmektedir.

Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart

Milliyetçi ve ırkçı politikalarla da toplumun bir kesmine üstünlük aidiyeti sağlanirken, diğerini dıştalayarak tehdit algısıyla düşmanlaştırılmaktadır. Amaç tüm kesimleri bir şekilde kontorl altında tutmaktır. Bu bir nevi faşizmin alt yapısıdır.

Kalp gerçekten kırılır mı?

Zaten faşizm homojenleştirme ve tek tipleştirmedir. Mevcut durumda dünyanın birçok yerinde sağcı-populist başbakanlar veya başkanların ortaya çıkarması da bunu göstermektedir.

yüksek tansiyon için baş duruşu aort anevrizması hipertansiyon

Kısmen demokratik içeriğe sahip olan anayasaların, içeriklerinin boşaltılması bunu göstermektedir. Dünya üzerinde dijital teknik yoluyla ciddi bir kontrol sağlanıyor.