İKÇÜ TÖMER’de Duygulu Veda

Kutsal kalp üniversite mezunu sağlık sigortası

Kuruluşundan itibaren Hacettepe Üniversitesi ülkemizin sağlık alanında en çok tutunan, birçok yeniliği ülkemize getiren, üniversitenin dışa karşı asıl çehresini oluşturan Tıp Fakültesi bir yeniliği daha getirdi.

Türkçe Tıp eğitimine ek olarak İngilizce Tıp programını da açtı. Ayrı bir Fakülte gibi öğretim yapan İngilizce Tıp ayrı bir fakülte haline getirilmedi. Ancak tıp fakültesi öğretim üyeleri için atanacak ek kadro alan bir imkan yaratılmış oldu. Bu sayede ek kadro ve ek bütçe alarak daha büyüme ve gelişme imkanı sağladı.

  • Prof. Dr. Kutsal Turhan - Yorumları incele ve randevu al | wolfgang-boehmer.de
  • Mayıs – Sayfa 2 – Near East University I wolfgang-boehmer.de
  • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi | Tüm Haberler

Ancak şehir merkezinde sınırlı kampus alanı çok dar gelmeğe başladı. Sit alanı olarak yapılaşma izni verilmeyen alanlara kaçak olarak yeni bina yapımına başlandı. Dev binalar yükseldikçe Ankara Belediyesi ile sürtüşmeler de başladı.

kutsal kalp üniversite mezunu sağlık sigortası hipertansiyon baş ağrısı için egzersizler

Pazarlıklarla bu binaların bir kısmına güçlükle izin alınırken, bir kısmına izinsiz taşınıp yerleşildi. Onkoloji Hastanesi, Eczacılık Üretim ünitesi, Halk Sağlığı ve Kütüphane binaları bu şekilde de olsa kullanım alanını biraz olsun genişletti. Kardiyoloji ve Kalp Hastanesi için uzun süre izin alınamadı. YÖK uygulamaları çerçevesinde Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesinin bazı hocaları profesör olabilmek için kurum değiştirmek zorunda kaldılar.

YÖK ve yeni yönetim bu fakültelerin idari görevlerinde bile fazla değişiklik yapamadı. İlginç olan ise artık yönetimde bizzat Hacettepe mezunlarının görev alma devrinin başlamasıdır. Her iki fakültenin son iki dekanları kendi mezunudur. Arada iki devre Ergül Tunçbilek ve Yavuz Renda dekanlık yaptıktan sonra tekrar bir başka meşhur Hacettepe mezunu İskender Sayek dekanlığa seçildi. İskender beyin her iki seçilişinde de tüm rakipleri de bizzat Hacettepe mezunu idi.

Artık bundan sonra dekanların hep kendi mezunları arasından seçileceğini bilmek için müneccim olmaya gerek yok.

Trakya Üniversitesi'nde 18 yabancı öğrenci derece ile mezun oldu

Aynı devre mezunu toplam 4 kişiden Şevket Ruacan dekanlık ve enstitü müdürlüğü, YÖK üyeliği görevlerinden sonra emekli olup, özel bir hastanenin başına geçti. Belki de idari görev üstlenmeye en yatkın, 4. Hacettepe merkezde yer alan 4 yıllık yüksek okullar yasa değişikliğinin getirdiği ilk şokları atlattıktan sonra kadrolarını hızla artırdılar ve büyük bir gelişim gösterdiler.

Sağlık İdaresi Yüksekokulu biraz sarsıntı geçirse de diğer yüksek okullar her geçen gün büyüyüp gelişerek yollarına devam ettiler. Bu yüksek okulların en önemli sorunları fiziksel mekan darlığı olmaya devam etti. Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümünü de bünyesine aldı.

One moment, please

Son müdürleri hep kendi mezunlarından oldu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu kendi mezunu müdürler yönetiminde hem kadrosunu, hem fiziksel alt yapı imkânlarını çok geliştirdi. Özellikle Hülya Kayıhan uzun müdürlüğü döneminde okulu çok popüler ve başarılı bir konuma taşıdı. Merdol da bölümü TV ekranlarında, bilimsel programları ve toplantıları, projeleri ile çok güzel tanıttılar ve geliştirdiler. Hatta bir ara bağımsız fakülte olmak istediler. Ancak diğer 3 yüksek okul gibi bir türlü fakülte olamadılar.

kutsal kalp üniversite mezunu sağlık sigortası yüksek tansiyon ve beyin

YÖK üyeleri ve rektörler tekrar dönmeyi kutsal kalp üniversite mezunu sağlık sigortası, dekan olarak atananlar hep geri dönmek istedi. Dönemeyenler de rektör olarak başka üniversitelere gönderildi. YÖK sonrası Sayılı Yasanın Bu yasa ve yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerle tıp fakültelerinin öğretim üyeleri üniversiteyi aynı zamanda bir iş yeri ve ticarethane gibi kullanabilme imkanına kavuştular. Bu geliri öğretim üyelerinin bizzat sağlaması bile gerekmiyordu.

Üniversite imkanı ile yapılan tetkik ve tahlilleri teknisyenler yapsa da, hasta muayenesini intern veya pratisyen hekim, uzman hekim yapsa da geliri başta ilgili Anabilim Dalı öğretim üyeleri olmak üzere tüm tıp fakültesi öğretim üyelerinin almasını öngörüyordu. Daha sonra ise tavan tamamen kutsal kalp üniversite mezunu sağlık sigortası. Böylece çok ameliyat yapan, çok film veya tomografi çeken bir anabilim dalı öğretim üyesinin 2 milyon olan maaşını 50 milyara bile çıkarabilme yolu açıldı.

Şüphesiz tüm öğretim üyeleri maaşlarını bu kadar artıramaz ve tavanı zorlayan öğretim üyesi sayısı çok az olabilir. Ayrıca bu döner sermaye sadece tıp fakültesi mensupları için değil, tüm öğretim üyeleri için geçerlidir. İnşaat, harita, kadastro, elektronik, bilgisayar, makine mühendisi bir öğretim üyesi yaptığı projeden gelir sağlarsa aynı ücreti alabilir. Hatta işletme veya ekonomi öğretim üyesi danışmanlık yaparak, işletme rehabilitasyon projesi yaparak döner sermayeye gelir sağlarsa aynı şekilde yüksek döner sermaye ücreti alabilir.

Bir hukukçu hukuk bürosuna veya mahkemelere bir görüş yazarsa, bilirkişilik yaparsa yüksek ücret alabileceği gibi, bir ressam, bir heykeltıraş, bir mimar veya iç mimar ve desinatör öğretim üyesi de sanat eserini veya projesini satarak telif ücreti ya da proje karşılığı bu sınırları zorlayan yüksek ek maaş alabilir. Yani yasal bakıldığı zaman döner sermaye işletmesi sadece tıp fakültesi öğretim üyeleri için değil, tüm öğretim üyelerine hodri meydan diyecekleri ve gelirlerini artırabilecekleri bir imkandır.

Ancak pratikte normal öğretim üyeliği kutsal kalp üniversite mezunu sağlık sigortası yerine getirerek bu kadar yüksek ücret alma imkanına sahip olan tek meslek grubu tıp ve diş hekimliği fakültesi mensuplarının maaşını artırabilir.

Sağlanan en büyük gelir emekli sandığı, bağ-kur ve sosyal sigorta kurumları gibi devlet bütçesinin en büyük açık verdiği alanlardan olmaktadır. Öğretim üyesinin asli görevi tıp eğitimi ve bu eğitimi verirken hasta muayene, teşhis, tedavi ve ameliyattan sağladığı gelirle aynı üniversitede görev yapan bir fizikçi veya matematikçi meslektaşının 2 ile 10 katı 25 yaşında 1 derece hipertansiyon alabilmektedir.

İşte üniversitelerde YÖK ile getirilen en büyük ayrıcalık yıllardır aradaki fark artarak devam etmekte, sonuçta çok çalışarak, alın teri dökerek, sorumluluk altına girerek de olsa tıp mensupları bu aldıkları döner sermaye geliri ile kendilerini üniversitelerin gerçek sahipleri olarak görmektedirler. Bir prim, bir fark olabilir, ama fark büyüdükçe bu durum temel değer ölçülerini de alt, üst etmektedir. O da eğitim yapıyor, ben de eğitim yapıyorum.

Trakya üniversitesi'nde 18 yabancı öğrenci derece ile mezun oldu - Edirne Haberleri

O da üniversite hocası, ben de! O benim 10 katım para almak istiyorsa gidip, dışarıda, üniversite dışında alsın.

kutsal kalp üniversite mezunu sağlık sigortası yüksek tansiyon mıknatısları

Bu kadar farklı maaşla aynı üniversitede öğretim üyesi olunmamalı. YÖK döneminde zamanla sürekli yükseltilen döner sermaye gelirine rağmen diğer üniversitelerde olduğu gibi Hacettepe öğretim üyelerinden de büyük bir kısmı muayenehane hekimliğini yani, kısmi part time statüyü tercih ettiler.

Belki de daha dürüstçe bir yol! Kendine güvenen, bileğinin ve bilgisinin hakkı ile para kazanmak isteyen muayenehanesini açarak kurumu dışında çalışabilir ve bir yandan da üniversiteden çok sınırlı ücret almasına rağmen öğrencilerinin eğitimine yardımcı olabilir.

Hatta araştırmalarından da kopmayabilir. Bu durumda kimsenin bir diyeceği olamaz. Yeter ki istismar etmesin, üniversite imkan ve yataklarını kişisel kazancı için kullanma yolunu seçmesin. Hacettepe üniversitesinin bir çok hocası dürüstçe bu yolu seçtiği gibi, kendilerine ihtiyaç olduğunda yarı zamanlı çalıştığının kaçamağına sığınmadan hiç ücret almadan muayene, konsültasyon, tedavi ve ameliyatlarını yapmışlardır.

kutsal kalp üniversite mezunu sağlık sigortası aniden yüksek tansiyona ne sebep olur

Çok az sayıda hekim için etik olmayan söylentiler de duyulmuştur. Ama bunlar zamanla azalmış veya elenmiştir. Bir ayırım yapmaktan korkarak isim verilmek istenmese de muayenehane açmalarına rağmen ücret de almadan üniversitede her zaman her tür hizmet ve göreve koşan Ali Oto, Zafer Öner, Ahmet Özenç, Sinan Beksaç ve İbrahim Güllüoğlu gibi birkaç örnek isimden yine de söz edilmelidir.

Bu dönemde de Hacettepe dünya çapında ünlü hekimler yetiştirmiştir.

  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Bunlardan bazılarını üniversitede tutamamasına rağmen bazılarını yurt dışı merkezlerle bağlarını ve ortak çalışmalarını koparmadan ülkede ve üniversitede tutabilmiştir.

Daha birçok başarılı yıldız hekim gibi Emin Kansu, İskender Sayek ve Ali Ayhan hiç muayenehane açmayı düşünmeden üniversitede hizmetlerini sürdürdüler. Parlak yıldızlara rağmen bir ara Hacettepe eski başarılı çizgisini sürdürememiş, iyice hasta ve itibar kaybına uğramıştır.

YÖK sonrası dönemde bir yandan döner sermaye geliri, bir yandan devlet desteği ve İslam Bankası proje desteği ile tıp alanında yatırımlar çok yükseldi. Başta röntgen ve tanı merkezi, ameliyathaneler olmak üzere hastaneler de yenilendi.

AFSÜ Tıp Fakültesinin mezuniyet töreni düzenlendi

Yapılana ameliyat türü ve tedavi kalitesi de yükseldi. Yıllar ilerledikçe üniversitenin kuruluş yıllarında görev alan tüm elemanlar emekli oldu veya ömrünü tamamladı.

Bugün artık başlıca kendi mezunlarının, yine kendi mezunlarının yönetiminde görev yaptığı bir sağlık kurumu oldu. Bugünkü hastaneler herhalde yapılışlarından bu yana kez yıkılıp, yeniden yapılmış veya yenilenmiştir. Özellikle çocuk hastanesinin bulunduğu yerde inşaat eksik olmazdı.

Sanki üniversiteden aldığı ihaleleri kendi aralarında bölüşen şirketler boş kalmasın ve kar etsinler diye sürekli bir yerler yıkılır, başka bir yerler yapılırdı. Hacettepe Üniversitesinde sürekli bir takım şirketler kurulurdu.

Bu işleri iyi bilen uzmanlar her şeyin kılıfını iyi hazırlarlar, Sayın Doğramacı da ilişkilerini kullanarak bu şirketleri işsiz bırakmazdı. Vakıfların ilk bağışlarını ise öz mal varlığından daima sayın Doğramacı yapardı.

Vakıfların ve şirketlerin adları ise sık sık değişirdi. Kurum alışılan bir eğitim kurumundan daha çok sanki bir özel eğitim ve sağlık işletmesi gibi işletildiği görüntüsü vardı.

kutsal kalp üniversite mezunu sağlık sigortası arterler yüksek tansiyon қazaқsha

Hiçbir resmi görevi olmasa da daima sayın Doğramacı son sözü söyler, her probleme çözümü, gerekli parayı o bulurdu. Tüm kurum onunla büyüdü. Yıllar geçince yılındaki Çocuk Hastanesi yangınının planlı bir şekilde uluslararası kamuoyu oluşturmak, yardım toplamak için bilerek çıkarılmış olduğu kuşkusu ve söylentisi unutuldu. Gece çıkan yangında bir çocuğun bile burnu kanamadı.

Maddi hasarla atlatıldığı söylendi, ama ne kadar maddi hasar olduğu bile pek telaffuz edilmedi. Buna karşılık yangın sonrası başta Rockefeller, Ford vakfı gibi birçok Amerikan Vakfından yüklü bağışlar alındı. İlk yanan hastane yerine yapılan çocuk hastanesini bilenler her bir kat ve koridorun bir başka Amerikan yardım kuruluşu tarafından tefriş edildiğini gösteren pankart ve levhaları unutmamışlardır.

Bu yardım toplamada Hacettepe sürekli başarılı olmuştur. İhtiyaç duyduğu parayı devletten ve özellikle Maliye bakanlarından Sayın Doğramacı kadar kolay alıp koparıp alan daha iyi başka bir kimse, bir yönetici veya kutsal kalp üniversite mezunu sağlık sigortası olmadığı söylenirdi.

Herhalde sayın Haberal hocasının bu alanda rekorunu egale etmiştir. Bu yeteneğin kullanılmasında her yolun mubah olduğu söylenir. Sağlık kurumu yönetici ve hekimlerin doğal olarak insanlara zor anlarında yardım etme şansı vardır. Sayın Doğramacı bu şansı en verimli kullanan kişidir.

Hastane yönetici ve nöbetçi amirleri hep baştan tembihlidir. Önemli bir devlet ricali, bir üst düzey bürokrat hasta veya hasta yakını olarak hastanelere gelmişse gece ve tatil bile olsa Sayın Doğramacı bilgilendirilecektir.

AFSÜ Tıp Fakültesinin mezuniyet töreni düzenlendi

Kişinin makam ve önemine göre ya bizzat kendisi gelip ilgilenir, yada bir adamını, bir görevliyi gönderir ve selamı iletilir ve ilgilenilir. Kendisi hasta ise özel odaya alınır, özel kontrolden geçirilir, özel araba ile gönderilir. Mutlaka özel bir ilgi yakınlık gösterilir.