Michelle Obama'nın Hedefi Yine Obeziteyle Mücadele

McConnellin Kalp Sağlığı

İçerik

  McConnellin Kalp Sağlığı Profesörün yüksek tansiyon ile ilgili makaleleri

  Genel Muayene Sırasında Saptanan Kardiyak Üfürümlerde Ailelerin Endişe Düzeyi ve Farkındalığı, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanından Beklentileri Öz: maç: Çocuklarında üfürüm saptanan McConnellin Kalp Sağlığı endişe düzeyinin, çocuk kardiyolojisi kliniğine başvurma farkındalığının ve çocuk kardiyolojisi uzmanından beklentilerinin belirlenmesidir.

  Gereç ve Yöntemler: Genel muayene sırasında üfürüm saptanan ve çocuk kardiyolojisi kliniğine ilk kez başvuran hastalar çalışmaya alındı.

  McConnellin Kalp Sağlığı yüksek renin-yüksek tansiyon

  Mayıs-Ağustos tarihleri arasında kliniğimize başvuran aileye 7 sorudan oluşan anket verilerek soruları cevaplamaları istendi. Bulgular: Çocuklarında üfürüm olduğunu öğrendiklerinde ailelerin içinde bulundukları endişe düzeyi ortalama 10 üze- rinden 8 puandı.

  McConnellin Kalp Sağlığı Düşük tansiyon Yüksek tansiyon durumunda yüksek nabız

  Sonuç: Çocuklarda duyulan kardiyak üfürümler sıklıkla masum vasıflı olmasına rağmen ailelerde ciddi düzeyde endişeye neden olmaktadır. Çocuğunun kalbinde üfürüm olduğu söylenen ve bilgilendirilmeyen aileler mutlaka bir üçüncü basa- mak sağlık kuruluşuna başvurmakta, çoğu kardiyak muayenenin yeterli olmayacağını düşünmekte ve ekokardiyografi ile değerlendirilmeyi talep etmektedir.

  McConnellin Kalp Sağlığı optimal kan basıncı nabız

  Material and Methods: Children with cardiac murmurs diagnosed during general physical examinations and presented at pediatric cardiology clinics for the first time were included in the study.

  Both pathological and innocent murmurs were included.

  Araştırmalar, yapılandırılmış ortam ve programlar doğrultusunda, organize edilmiş fiziksel egzersizlere katılımın otizm spektrum bozukluğu OSB tanılı çocuklarda beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, ilgili literatürün taranması yoluyla, OSB tanılı çocuklarda fiziksel aktivitenin etkilerini gözden geçirmektir. Bu amaçla, yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında Google Akademik ve Pubmed veri tabanlarında mevcut olan ve fiziksel aktivitenin OSB tanılı bireylerdeki etkilerini inceleyen çalışmalar gözden geçirilmiştir.

  The questionnaire forms consisting of 7 questions were answered by families presenting at the pediatric cardiology beyaz ökse otu kontrendikedir between May and August Results: The anxiety level of the parents when they learned that their children had cardiac murmur was 8 out of 10 points.

  The parents awareness of a department dealing with pediatric heart disease was According to Conclusion: Cardiac murmurs cause a significant level of anxiety in parents even though they are mostly innocent.

  McConnellin Kalp Sağlığı atarax ve yüksek tansiyon

  The parents of a child with cardiac murmur who are not provided information by a health care provider at the primary or secondary care health centers typically visit a pediatric cardiology clinic and ask for echocardiography examination.