Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon ilaçları

Metformin ve yüksek tansiyon. Birlikte bireysel tedavi hedeflerinin belirlenmesi

kalp sağlığı makaleleri 2022

Günümüzde birçok çeşidi olan bu ilaçların bazı yan etkileri olduğu gibi, bazı ilaçlarla birlikte alınmaları durumunda dikkat gereklidir. Hastaların bu konularda bilgilendirilmeleri, uzun vadede ilaç uyumunu arttırmaktadır.

  • Genç kadınlarda yüksek tansiyon
  • Tam kan sayımı normal sınırlarda bulundu.

Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri ve diğer ilaçlarla etkileşimleri hakkında sizler için bir özet hazırladık. Öncelikle ilaçlarınız konusunda hekiminizden ve eczacınızdan bilgi almanızı öneriyor, bu özetten faydalanacağınızı umuyoruz.

Metformin tansiyonu düşürür mü

Biguanid Grubu Metformin Bu grupta güncel kullanımda sadece metformin olup insülin direnci ve Tip 2 diyabette en sık kullanılan ilaçtır. Karaciğerde kan şekeri üretimini azaltarak kan şekeri düzeyini kontrol eder. Yan Etkileri: En yaygın yan etkileri bulantı, karın ağrısı-şişkinlik ve ishal olup ilk birkaç haftadan sonra zamanla azalır.

Bu yan etkileri azaltmak için ilacın yemekle beraber alımı da önerilir.

şeker hastalığı ve hipertansiyon ilişkisi

B12 vitamini eksikliği de bu ilacın yan etkilerinden biridir. Nadir görülen ancak ciddi yan etkilerinden biri ise kanda laktik asit düzeyinin yükselmesidir laktik asidoz. Aşırı halsizlik, kas ağrısı, ani gelişen bulantı hissi, nefes almakta zorluk gibi belirtiler ortaya çıktığında laktik asidozdan şüphe edilmeli ve takip eden hekime danışılmalıdır.

Birlikte kullanımı durumunda dikkat edilmesi gereken ilaçlar: Amilorid, simetidin, bazı aritmik ilaçlar digoksin, kalp sağlığı tanıtım videosu, kinidinpirimetamin, kinin, bazı antibiyotikler metformin ve yüksek tansiyon, trimetoprim, vankomisinbazı anti-kolinerjik ilaçlar oksibutinin, disiklomin Sulfonilüre Grubu Glipizid, Glimeprid, Gliburid Bu ilaçlar, pankreastan insülin salgısını arttırarak kan şekerini düzenler.

Yan Etkileri: En sık görülen yan etki kan şekeri düşüklüğü olup terleme, titreme, baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterir.

Hamilelik tansiyonu

Diğer yan etkiler vücut ağırlığı artışı, idrarda koyulaşma, karın ağrısı, ciltte döküntü ve güneşe hassasiyettir. Birlikte kullanımı durumunda dikkat edilmesi gereken ilaçlar: Bazı mantar ilaçları flukonazol, ketokonazolbazı antibiyotikler siprofloksasin, klaritromisin, izoniazid, rifampinsulfasalazin, bazı kolesterol düşürücü ilaçlar klofibrat, gemfibroziltrisiklik antidepresanlar, probenesid, bazı tansiyon düşürücü ilaçlar ACE inhibitörler, bosentan, beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, tiazid diüretikleroral kontraseptifler, tiroid ilaçları, kortikosteroidler Meglitinid Grubu Nateglinid, Repaglinid Pankreastan insülin salgısını arttırarak kan şekerini düşüren bu ilaç grubu, sülfonilürelerden daha kısa etkilidir.

Yan Etkileri: En sık görülen yan etkisi kan şekeri düşüklüğüdür, ancak sülfonilüre grubuna göre daha az görülür. Ayrıca bu grup ilaçların kullanımı sırasında vücut ağırlığında artış da görülebilir. Birlikte kullanımı durumunda dikkat edilmesi gereken ilaçlar: Bazı mantar ilaçları flukonazol, ketokonazolbazı antibiyotikler izoniazid, rifampinnikotinik asit, fenitoin, probenesid, non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar, bazı tansiyon düşürücü ilaçlar beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, tiazid diüretikleroral kontraseptifler, tiroid ilaçları, kortikosteroidler Tiazolidindion TZD Grubu Pioglitazon, Rosiglitazon Bu grup ilaçlar, insülin direncini azaltarak dokularda insülin etkinliğini arttırır.

kalp sağlığı için

Yan Etkileri: Sık görülen yan etkileri arasında vücutta su tutulumunda artış ve ödem, vücut ağırlığında artış, LDL düzeyinde yükselme bulunur. Diğer yan etkileri ise kemik kırıkları ve kalp yetmezliğidir. Ayrıca kadınlarda mesane kanseri riskinde artış ile ilişkilendirilmiştir.

Uzun süredir şeker hastalığı bulunan kişilerde ilerleyen yıllarda kolesterol ve tansiyon sorunlarının baş göstermesi olasıdır. Birden fazla sağlık sorunu olan kişiler ilaçlarını kullanırken muhakkak olarak doktora bilgi vermelidirler. Çünkü bazı ilaçlar diğer ilaçların etkisini azaltabilir, artırabilir veya beklenmeyen bir sağlık sorununu tetikleyebilir.

Birlikte kullanımı durumunda dikkat edilmesi gereken ilaçlar: Fluvoksamin, gemfibrozil, ketokonazol, rifampisin, trimetoprin, nitratlar, sulfonilüreler, non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar Alfa-glukozidaz İnhibitörleri Akarboz, Miglitol Bu grup ilaçlar karbonhidratların sindirimini azaltarak kan şekeri düzeyini kontrol eder.

İlaçların yemeğe başlarken alınması önerilir.

Yan Etkileri: En sık görülen yan etkileri karın ağrısı, şişkinlik ve ishaldir. Ayrıca karaciğer enzimlerinde de yükselmeye yol açabilir. Birlikte kullanımı durumunda dikkat edilmesi gereken ilaçlar: Sindirim enzimleri, aktif kömür içeren takviyeler, digoksin, varfarin DPP-4 İnhibitörleri Alogliptin, Linagliptin Bu grup ilaçlar hem öğün sonrası insülin salgısını arttırarak, hem de şeker üretimini azaltarak kan şekerini düzenler.

kızılcık yüksek tansiyon tedavisi

Yan Etkileri: En sık yan etkileri metformin ve yüksek tansiyon, karın ağrısı, şişkinlik, ishal, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısıdır. En ciddi yan etki ise pankreatittir. Birlikte kullanımı durumunda dikkat edilmesi gereken ilaçlar: Ketokonazol, diltiazem, klaritromisin, rifampin, ritonavir, atazanavir, ACE inhibitörleri kaptopril, enalapril, perindopril, vb SGLT2 İnhibitörleri Kanagliflozin, Dapagliflozin, Empagliflozin, Ertugliflozin Bu grup ilaçlar, böbreklerden glukoz geri emilimini azaltarak kan şekerini kontrol eder.

Tedavide denge

Diyabetlilerde kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatışı azalttığı gösterilmiştir. Yan Etkileri: En sık yan etkileri kan şekeri düşüklüğü ve idrar yolu enfeksiyonlarında artıştır.

Ahmet Taner Kışlalı Mah.