autres langues

Mkb-10 kodu ile yüksek tansiyon

 • Aspirasyon olustugunda su basamaklar önerilmekte- 1 Normal sağlıklı kişilerde: sistolik pulmoner arter PA basıncı mmHg, diastolik PA basıncı mmHg ve ortalama pulmoner arter basıncı PAB 18 mmHg' dir.
 • ICD 10 Kodları - İlaç TR
 • One moment, please
 • XX yüzyılın başında yaratıldı Uluslararası sınıflandırma hastalıklar ve şu anda
 • Cerrahi Boyun Humerus Kırığı ICD-9 Kodu site:cyou - Поиск в Google

Z "Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması", uluslararası düzeyde İngilizce olarak "International Classification of Diseases" ya da kısaca "ICD" olarak kullanılan tanımlamanın dilimizdeki karşılığıdır. Aslında "Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması" tanımı da bir kısaltmadır.

ICD 10 Kodları

Raporun bundan sonraki kısımlarında bu tanım için kısaca "ICD" kullanılacaktır. Bir hastalık sınıflandırması, hastalık isimlerinin kesin kriterlere göre bir araya getirilmesinden oluşan bir kategoriler sistemi olarak tanımlanabilir.

Tamamen teorik bir açıdan bakılırsa, hastalıkları çeşitli eksenlerde, örneğin etkilenen vücut kısmına göre topografinedene etiolojidokudaki patolojik değişikliğin tipine morfoloji ya da sonuçta ortaya çıkan fonksiyonel anormalliğe göre sınıflama yapmak mümkündür.

Sınıflandırmalar bu eksenlerden birine ya da diğerine dayanarak şekillendirilebilir. Fakat pratikte, hastalıkların vücudun birden fazla bölümünü etkileyebilmeleri, bazı hastalıkların nedeninin bilinmemesi ve bazı patolojik değişikliklerin özgün olmaması gibi mkb-10 kodu ile yüksek tansiyon hiçbir eksen tek başına yeterli değildir. Alternatif olarak, her bir hastalığın birkaç eksene göre sınıflandırıldığı, çok eksenli bir sınıflandırma kurulabilir ancak bu durum hastalığın tüm kriterlere göre tanımlanmasını gerektireceğinden kullanımı zorlaştırır.

rehabilitasyonun hipertansif evreleri sonsuza kadar yüksek tansiyondan kurtulun

Hastalıkların istatistiksel sınıflandırması, hastalık verilerinin kullanıcı tarafından kolayca değerlendirilip incelenebileceği bir formda sunulmasına gereksinim duyar. O halde, kullanışlı ve anlaşılır bir enformasyon elde edebilmek için, hastalıkların sistemli ve anlamlı bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Bu amaçla, tamamen teorik bir yaklaşım yerine pratik bir yaklaşımda bulunmak en uygun yoldur ve ICD'nin geliştirilmesinde bu yaklaşım göz önüne alınmıştır.

kereviz kalp sağlığı yüksek tansiyona karşı güvenli diüretikler

ICD, etioloji, topografi vb. ICD, istatistiksel bir sınıflamadır ve bu noktadan hareketle yola çıkmaktadır.

 • Mkb 10 elektronik versiyonu.
 • Mkb 10 elektronik versiyonu. MKB - bu nedir? Kısaltma kod çözme
 • Endokrin : définition de Endokrin et synonymes de Endokrin (indonésien)
 •  Шестьдесят четыре буквы! - скомандовала Сьюзан.
 • ICD Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması

Burada ICD'nin getirdiği istatistiksel sınıflama ile tıp kitaplarında bölüm başlarında bulunan hastalık sınıflandırmaları arasındaki ayrımı belirlemek gerekir.

Burada, genellikle birbiri ile karıştırılabilecek durumlarla etkenlerinin farklılığına göre düzenlenmiş bir hastalık grubu değerlendirilir.

erkeklerde yüksek tansiyon nedenleri hastanın yüksek tansiyonunun izlenmesi

İstatistiksel sınıflamada ise birbirine benzer hastalık veya durumlar bir araya getirilip, taşıdıkları öneme göre sınıflandırılmaktadır. Buna ek olarak her hastalık için o hastalığa özgü bir kod kullanılmaktadır.

 1. Yüksek tansiyon için kan vermek

Bu yapısı sayesinde ICD, gerek sağlık hizmetlerinin yönetimi, gerekse epidemiyolojik çalışmalarda kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Hasta takibi, hasta kayıt ve arşivlerinin tutulması ve bunlara erişim, kaynak yönetimi gibi idareye yönelik kullanımının yanı sıra hastalıklarla ilgili istatistiksel çalışmalar ve uluslararası niteliği sayesinde ülkeler arasında sağlıkla ilgili karşılaştırmalar yapma olanağı da vermektedir.

Buradan da anlaşılacağı üzere ICD'nin önemli bir fonksiyonu da hastalıklara uluslararası ortak bir dil kazandırmaktadır. Bunlara ek olarak ICD, hastalık ve ölüm kodlamalarında getirdiği bazı uluslararası kural ve hatırlatmalarla hastalık tanısının yazılması ya da ölüm nedeninin belirtilmesinde kayıtların mümkün olduğu kadar doğru tutulması konusunda dolaylı bir katkıda da bulunmaktadır.