.: İşlem Listesi

Portal ven hipertansiyonu

Portal Vein Thrombosis -- NewYork-Presbyterian

Portal ven hipertansiyonu Prof. Bunun üzeri portal hipertansiyon kabul edilir.

portal ven hipertansiyonu

Ancak günümüzde, portal hipertansiyonda, portal venin kendi basıncı yerine, "hepatik venöz basınç gradienti HVPG " ölçü olarak kabul edilir. Hepatik venöz basınç gradienti HVPGportal ven ile vena kava inferior arasındaki basıç farkıdır.

portal ven hipertansiyonu

Özel bir kateter hepatik vene yerleştirilir ve ucundaki balon hepatik veni tıkayacak şekilde şişirilir. Kateterin ucunda ölçülen basınç, hepatik ven wedge basıncıdır ve aslında sinüzoidlerin basıncını yansıtır.

portal ven hipertansiyonu

Sağlıklı insanlarda sinüzoid basıncı, portal ven basıncından hafifçe düşüktür ancak aradaki fark klinik olarak önemsiz derecede düşüktür. Karaciğer sirozlu hastalarda ise, intersinusoidal iletişim kesildiği için, ölçülen sinüzoidal basınç portal ven basıncına çok daha yakındır.

Portal vendeki ölçülen basınç ile hepatik ven wedge sinüzoid basıncı arasındaki fark, hepatik venöz basınç gradientini HVPG verir.

portal ven hipertansiyonu

Portal ven tüm gastrointestinal sistem ve dalağın venöz kanını karaciğere taşıyan damardır. Süperior mezenterik venin devamı gibidir, bu vene splenik ven katılır ve portal ven oluşur Bu birleşmenin hemen öncesinde, splenik vene de, inferior mezenterik ven dökülür.

portal ven hipertansiyonu

Portal Hipertansiyonun Önemi Nedir? Komplikasyonlar Portal hipertansiyonun kendisi değil ama yol açtığı durumlar tedaviye muhtaçtır.

portal ven hipertansiyonu