VSD (Ventriküler Septal Defekt)

Pulmoner dolaşım ve kalp hipertansiyonu

En sık görülen doğumsal anomalidir. Ailede bu tür bir hastalık görülmesi olasılığı arttırmaktadır. İnsulin kullanan şeker hastası kadınların gebeliklerinde daha sık görülür.

Please wait while your request is being verified...

Gebeliğin ilk 8 ayında ilaç kullanılması ,rontgen ışınları, kızamıkçık gibi enfeksiyonlar anomali ihtimalini arttırır. Kalbin dinamik ve anatomik yapısını değiştirebilen çok büyük bozukluklar veya belirti vermeyen ufak anomaliler olabilir.

Morarma, sık nefes alma, çabuk yorulma, nefes alma zorluğu, gelişme geriliği, sık solunum yolu infeksiyonu, bayılma sık görülen belirtilerdir.

Doğumsal Kalp Hastalıkları, asiyanotik morluk olmadan ve siyanotik morluk ile olmak üzere ikiye ayrılır. Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıklarında ise şant genellikle, sağdan sola doğrudur ve akciğere giden kan azalır.

Fallot Tetralojisi dışındaki Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıklı çocuklar, müdahale edilmezse nadiren bir yaşını geçer.

pulmoner dolaşım ve kalp hipertansiyonu omurga nedeniyle yüksek tansiyon

Fallot Tetralojisinde tedavi edilmeyen hastalarda yaşam süresi 2. Ameliyat edilen Fallot Tetralojisinde ise prognoz oldukça iyidir ve normale yakın bir yaşam sağlanmıştır.

Her yıl 5 Mayıs Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü kapsamında bu hastalığa ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla çok sayıda ülkede eşzamanlı olarak çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Doğum öncesi Haftadan sonra fetal ekokardiyografi yapılarak kalp bozuklukları ana karnında teşhis edilebilmektedir. Ancak daha hassas tetkikler Haftada yapılabilir. Tüm Konjenital kalp hastalığı olan kişilerde operasyon öncesi ve sonrası kapak enfeksiyonu endokardit riski vardır. Enfeksiyonu önlemek için başka operasyon veya müdahaleler diş çekimi gibi öncesi bir antibiyotik kullanmalıdır.

Ağız içi hijyeninin sağlanması da endokardit riskini azaltan önemli bir faktördür. Duktus arteriyozus, akciğer atardamarı pulmoner arter ve ana atardamarı aorta birbirine bağlayan bir damar yapısıdır. Doğumda bebeklerin tümünde duktus arteriyozus PDA normal olarak vardır. Normalden farklı olan anne karnındaki kan dolaşımı için bu hayati bir yapıdır.

Ancak doğumdan birkaç saat sonra kapanması gereklidir. Prematurlerde, gebeliğin ilk üç ayında kızamıkçık enfeksiyonu geçiren annenin çocuğunda, oksijen oranı düşük olduğu yerlerde görülme sıklığı çok daha yüksektir.

pulmoner dolaşım ve kalp hipertansiyonu klinik kılavuzlar hipertansiyon

Eğer açık kalırsa buna PDA adı verilir. Aorta gelen oksijenden zengin kanın bir kısmı bu bağlantıdan tekrar akciğerlere döner. Pulmoner arterde basınç yükselir. Kalbin sol tarafı fazla yüklenir.

pulmoner dolaşım ve kalp hipertansiyonu gluten kaynaklı yüksek tansiyon

Bağlantı büyük ise çabuk yorulan çocuğun büyümesi gecikir, solunumu zorlaşır ve kolayca akciğer enfeksiyonlarına yakalanır. Pulmoner dolaşım ve kalp hipertansiyonu solunum zorluğu, çarpıntı, göğüs ağrısı gibi belirtiler sol kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyona bağlıdır.

pulmoner dolaşım ve kalp hipertansiyonu kalp sağlığı 2 elma ağacı

Bağlantı küçükse bir şikayeti olmayabilir. Bazen belirtiler birkaç ay sonra ortaya çıkabilir. Pulmoner hipertansiyon sonucu sağdan sola şant akımı gelişirse, diferansiyel siyanoz denen sol kol ve vücudun alt kesimlerinde morluk varken sağ kolda olmayan bir görünüm ortaya çıkabilir.

  • VSD (Ventriküler Septal Defekt) ve Tedavisi - Doç Dr Osman Özdemir
  • Doğumsal Kalp Hastalığı - wolfgang-boehmer.de İsa COŞKUN
  • Deliğin karıncıklar arası duvardaki yerleşimine göre adlandırılan farklı tipleri bulunmaktadır.

İlaç tedavisi olarak İndometazin, kalp yetmezliği olan hastalarda digoxin ve diüretik verilebilir. Kateter ile uygulanan şemsiye veya coil adı verilen aletler bağlantıyı kapatabilir. Ancak kapalı bir kalp ameliyatı da gerekebilir. Tedavi sonrası dolaşım normale dönecektir. Kalbin iki ventrikülü ventrikül arasında bir açıklık varsa basınç farkından dolayı sol ventrikülden, sağ ventriküle çok fazla kan geçecektir.

Doğumsal Kalp Hastalığı

Akciğerlerden kalbin soluna gelen oksijenden zengin kan sağa geçerek, akciğerlere geri pompalanır. Akciğerlere giden kan miktarı ve akciğer atardamarı pulmoner arter kan basıncı, artar.

Bu nedenle daha fazla çalışan kalp büyür. Doğum sonrası belirtilerin ortaya çıkması birkaç haftadan uzun sürebilir. Pulmoner hipertansiyon görülebilir. Yüksek basınç akciğer damarlarında bir süre sonra kalıcı hasara neden olabilir. Kalpteki bu deliğin ameliyatla bir an önce kapatılması gerekir.

Çünkü kalıcı pulmoner hipertansiyon gelişirse, ameliyat şansı ortadan kalkabilir. Eğer açıklık küçük ise kalbin yükü daha az olacaktır. Bu durumda yalnızca kalpte bir üfürümün duyulması dışında bulgu olmayabilir.

Pulmoner hipertansiyon kalp kaslarını zayıflatan ve akciğerlerde yüksek tansiyon oluşturan bir hastalık olarak bilinmektedir. Kalbin zayıflaması nedeniyle hızlı şekilde yorumla hali ve beraberinde iş yapılma sonrası nefes nefese kalınması bu hastalığın en belirgin sonuçlarıdır.

Ameliyata gerek olmadan kendi kendine kapanabilir. Bunun için belli yaşa kadar beklenir, kendiliğinden kapanmazsa ameliyat yapılabilir. Küçük VSD ler dikişle, büyük VSD ler genellikle daha sonra normal kalp dokusu ile kaplanacak olan bir yama ile kapatılır.

"PH doğru yöntemlerle zamanında tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabiliyor”

Bebeklerde uzun süreli bir enfeksiyon, birden fazla VSD varsadiğer hastalıkları nedeni ile açık kalp ameliyatı yapılamıyorsa, şikayetlerini ortadan kaldırmak ve pulmoner hipertansiyon gelişimini önlemek için kapalı kalp ameliyatı uygulanabilir. Bu operasyonda pulmoner arterin çapı daraltılarak pulmoner banding akciğerlere giden kan azaltılır, böylece pulmoner kan basıncı düşer.

Çocuğun büyüme ve gelişimi tamamen olmasa da düzelir. İleri yaşlarda açık kalp ameliyatı ile bant kaldırılır ve açıklık kapatılır.

Uzun dönemde normal bir hayat beklentisi vardır. Bu açıklık, kalbin üst ve alt odacıklarını atriyum ve ventrikül ikisini birden ilgilendirmektedir. Bunun yanında her iki atriyum ve ventrikülleri birbirinden ayıran kapakçıklarda mitral ve triküspit kapaklar tam olarak oluşmamıştır ve her ikisi tek ve büyük bir kapakçık şeklindedir. Bu kalp kusuru, Down sendromu Mongolizm ile birliktelik gösterebilir.

pulmoner dolaşım ve kalp hipertansiyonu yüksek tansiyon vejetaryen beslenme

Hem atriyumhem de ventrikülde bulunan açıklıklar nedeniyle kalbin sol tarafında bulunan oksijenden zengin kan, kalbin sağ tarafına geçer ve tekrar akciğerlere pompalanır. Sık nefes alma, beslenememe, terleme, sık akciğer enfeksiyonları ortaya çıkar.

Pulmoner arterde basınç yükselir akciğer hipertansiyonu ve zamanla pulmoner arterde kalıcı hasar ortaya çıkabilir. Bazı bebeklerde üst ve alt odacıkları ayıran bu tek ve büyük kapak tam olarak kapanmayabilir. Tam olarak kapanmayan bu kapaktan dolayı ventriküllarda bulunan kan atriyumlara geri kaçabilir. Bu durum kapakta regürjitasyon veya yetersizlik olarak tanımlanır. Kaçak kalbin sağ tarafında, sol tarafında veya her iki tarafta birden bulunabilir.

Kapaktaki kaçak kalbin fazla miktarda kan pulmoner dolaşım ve kalp hipertansiyonu neden olur ve mevcut kalp yetersizliğini daha da artırabilir. Ameliyat akciğer hipertansiyonu gelişen veya ciddi hastalık belirtileri olan çocuklarda genellikle bebeklik döneminde yapılır.

Ameliyat ile kalpte var olan bu büyük açıklık bir veya iki yama kullanılarak kapatılır. Karıncıklar ve atriyumlar arasında bulunan tek ve büyük kapak ise ikiye bölünerek iki ayrı kapak oluşturulur. Atrioventriküler kapak defektinin ameliyatla tamiri sonrası kan akımı normale döner. Ancak oluşturulan yeni kapaklarda bir miktar yetersizlik veya bazen darlık bulunabilir.

pulmoner dolaşım ve kalp hipertansiyonu tansiyon düşürücü noktalar

Bu durum, sonraki yıllarda da ortaya çıkabilir veya artabilir. Bu nedenle ileride kapaklara yönelik ikinci bir cerrahi girişim olasılığı mevcuttur. Bazen hastanın genel durumu nedeniyle açık kalp ameliyatının çok riskli görüldüğü durumlarda, kapalı kalp ameliyatı pulmoner banding uygulanabilir. Bu ameliyatla pulmoner arter daraltılarak, fazla kan geçişi kontrol altına alınır.

Genel Tanıtım Konjestif Kalp Yetersizliği Kalp pompası yeterince kuvvetli çalışamadığından, akciğerlerde ve diğer organlarda sıvı birikmeye başlıyor ve ödeme şişliğe neden oluyor. Bu durumla birçok kalp anomalisinde karşılaşılıyor. Belirtileri Konjestif kalp yetersizliği bulunan çocuklar çabuk yoruluyor, solunumları hızlı ve sıkıntılı oluyor.

Akciğer basıncı düşürülür ve düzeltici ameliyat için, hastanın büyümesi, genel durumunun düzelmesi sağlanarak zaman kazanılmış olur.

Ameliyattan sonra çocuğunuz düzenli olarak pediatrik kardiyolog tarafından takip edilmelidir.

VSD (Ventriküler Septal Defekt) ve Tedavisi

Aort Stenozu Kalbin sol ventrikülü ile ana terebentin banyoları hipertansiyon yorumları olan aort arasında aort kapağı bulunur. Kalbin kasılması ile aort kapağı açılır ve oksijenden zengin kan aorta atılır. Kapak alanı normalde 2,5 cm2 dir.

Aort kapağının işlevi doğuştan ve sonradan gelişen hastalıklar nedeniyle bozulabilir. Konjenital, romatizmal, aterosklerotik veya infektif endokardite bağlı aort stenozu gelişebilir. Aort kapağında üç adet yaprakçık vardır.