Kalp ve Damar Cerrahisi Nedir? Hangi Hastalıklara Bakar? - Medicana Sağlık Grubu

Pulmoner dolaşımda yüksek tansiyon

Genel Tanıtım Konjestif Kalp Yetersizliği Kalp pompası yeterince kuvvetli çalışamadığından, akciğerlerde ve diğer organlarda sıvı birikmeye başlıyor ve ödeme şişliğe neden oluyor. Bu durumla birçok kalp anomalisinde karşılaşılıyor.

Dolaşım Sisteminde Pıhtı Oluşmasının Tehlikeleri ve Tedavisi | Kolan Hospital

Belirtileri Konjestif kalp yetersizliği bulunan çocuklar çabuk yoruluyor, solunumları hızlı ve sıkıntılı oluyor. Bu sorunu olan bebeklerin beslenmelerinde sık sık problem yaşanıyor.

pulmoner dolaşımda yüksek tansiyon yüksek tansiyon ne kadar sürer

Tedavi Digoksin ve diğer bazı ilaçlarla kalbin kasılmasının güçlendirilmesi sağlanıyor. Diüretik olarak adlandırılan idrar söktürücü ilaçlar da kullanılabiliyor. Bu ilaçlar, vücutta biriken fazla sıvının atılmasına yardım ediyor. Kalp Ritim Sorunları Kalp ritim sorunları genellikle 3 değişik şekilde görülüyor.

Günümüzde insan sağlığını tehdit eden en büyük şikayetler kalp ve ona bağlı organlarda yaşanmaktadır. Bu nedenle kalbe bağlı gelişen hastalıklardan ölüm oranları da yıllar geçtikçe artmaktadır. Kalp ve damar cerrahisi, kalp hastalıklarının yanı sıra kalbin çalışmasını etkileyen üç damardan kaynaklı hastalıkların erken tespitini sağlayan ve cerrahi tedavi uygulayan birimdir.

Taşikardi Çocuğun kalp atışının çok hızlı olması durumuna deniyor. Çocuklarda kalp, yaşına bağlı olmak üzere normalde dakikada kez atıyor. Kalbin çok hızlı atması, kalbin yorulmasına neden olabiliyor.

Hastalıklar Kalp ve dolaşım Kalp, göğsün sol tarafında bulunan, kas dokusundan oluşan içi boş bir organdır.

Ancak taşikardi, her zaman doğumsal kalp hastalığına bağlı olarak gelişmiyor. Kalp atış hızını normal seviyeye düşürmek için ilaç tedavisi uygulanabiliyor. Bradikardi Çocuğun kalp atış hızının çok yavaş olması durumuna deniyor. Bu durum kalbin kanı pompalama fonksiyonunda azalmaya neden olabiliyor.

Hastalıklar

Bradikardi genellikle doğumsal olarak ortaya çıksa da, pulmoner dolaşımda yüksek tansiyon ameliyattan sonra da görülebiliyor. Bazı çocuklarda kalbe uyarı vererek kalbin normal hızda çalışmasını sağlayan bir cihaz kalp pili - pacemaker takılmasına gereksinim duyulabiliyor. Bu durum doğumsal bir kalp hastalığı olmadan görülebileceği gibi, ameliyattan sonra da ortaya çıkabiliyor ve düzensiz kalp ritminin tipine bağlı olarak tedavi edilmesi gerekiyor.

Kateterizasyon Uygulanan Kalp Hastalıkları Balon Septostomi Büyük arterlerin transpozisyonu TGA gibi bazı kalp anomalilerinde, cerrahi tedavi yapılana kadar bebeğin hayatını sürdürebilmesi için yapılan işlemlerdir.

Vücuda çoğunlukla kirli kanın gittiği bu durumda, kalbin kulakçıkları arasında açılan bir delik sayesinde temiz kanın, kirli kan ile karışması ve bu sayede vücuda daha fazla temiz kan gitmesi sağlanıyor. Bu işlemde bir toplardamar yolu ile ucunda balon olan hipertansiyon ile bronzlaşma kateter kalbe kadar ilerletiliyor.

Kalbin kulakçıkları arasında normalde bulunan küçük delikten geçirilerek balon şişiriliyor. Böylece kulakçıklar arasında geniş bir açıklık elde ediliyor. Valvotomi, Balon Anjiyoplasti Dar olan bazı kalp kapakları veya bazı kalp damarları kateterizasyon sırasında balonla açılarak genişletiliyor. Tekrar daralmalar olsa da bebeğin büyümesi için önemli bir zaman kazanılıyor.

Kateter Yolu ile Pulmoner dolaşımda yüksek tansiyon Kapağı Takılması Çocuklarda, özellikle yetersizlik gösteren akciğer damar kapağı bazı durumlarda kateter yolu ile değiştirilebilir. Coil Embolizasyon Hipertansif bir grup verir mi Şemsiye Uygulaması Bazı kalp delikleri Pulmoner dolaşımda yüksek tansiyon ve kapanmayan damar açıklıkları patent duktus arteriozus kateterizasyon sırasında kapatılabiliyor.

Ancak bu uygulamaların yapılabilmesi için hem hastanın boyutlarının, hem de açıklığın yeri ve genişliğinin uygun olması gerekiyor. Elektrofizyoloji ve Ablasyon Bazı ritim sorunları olan çocuklarda kalp kateterizasyonu elektrofizyolojik çalışma ile bu soruna neden olan odaklar bulunup kateterizasyon sırasında ablasyon denilen yöntemle yakılarak, ritim problemi tedavi edilebiliyor.

Siyanoz Morarma Olmayan Kalp Hastalıkları Bu hastalıklarda genellikle kalpte bir delik, damar veya kapakçıklarda darlık ya da bozukluklar bulunuyor. Kirli kan vücut dolaşımına geçmediği için morarma görülmüyor. Genellikle kalp yetersizliği bulguları ön plana çıkıyor. Duktus arteriozus, pulmoner arter akciğer atardamarı ile aort ana atardamar arasında geçiş sağlayan bir damar bağlantısı.

Akciğer atardamarı vücuttan kalbin sağ tarafına gelen oksijenden fakir ve koyu renkli kanı akciğerlere taşıyor. Akciğerlerde oksijenlenen kan, kalbin sol tarafına geçiyor. Buradan oksijenden zengin kan, aort vasıtasıyla tüm vücuda pompalanıyor. Normalde kalpten çıkan iki büyük damar arasında var olan bu bağlantı duktus arteriozus doğumdan birkaç saat sonra kapanıyor. Bu bağlantının açık kaldığı durumlara ise PDA adı veriliyor. PDA anomalisinde, aort yoluyla vücudu oksijenlendirecek oksijenden zengin kanın bir kısmı tekrar akciğerlere dönüyor.

Bu durum, akciğer atardamarında basınç yükselmesine ve kalbin sol tarafının yüklenmesine neden oluyor. Belirtileri Eğer duktus arteriozus büyük ise bebek çabuk yoruluyor, büyümesi gecikiyor ve hızlı solunum yapıyor.

pulmoner dolaşımda yüksek tansiyon yüksek tansiyon için ilaçlar alfa adrenerjik blokerler

Bu bebekler kolayca zatürreye yakalanabiliyor. Ancak bazılarında ilk birkaç hafta veya ayda herhangi bir belirti ortaya çıkmayabiliyor. Eğer duktus arteriyozus küçükse, çocuk tamamen sağlıklı görünebiliyor. PDA, erken doğum prematüre bebeklerde de sıklıkla görülüyor.

Kalp ve solunum yetersizliğine yol açabiliyor. Prematüre bebeklerde prostogladin inhibitörü denilen ilaçlar kullanılarak hafif oküler hipertansiyon kapatılabiliyor.

İlaçlar etkisiz olursa çok küçük gr. Eğer kalpte ek başka kusur bulunmuyorsa, bebeğin dolaşımı normale dönüyor. Atriyal Septal Defekt ASD Kalbin iki kulakçığı arasında büyük bir delik olursa fazla miktarda oksijenden zengin açık kırmızı kan, kalbin sol tarafından sağ tarafına geçiyor. Bu durumda zaten oksijenden zengin hale getirilmiş olan kan tekrar akciğerlere pompalanıyor.

Bu şekilde akciğerlere giden kan akımı artıyor ve akciğer damar basıncı yükseliyor. Bu durum, ileri dönemlerde çocukta kalp yetersizliği, kalp ritminde düzensizlikler kutsal kalp sağlığı sistemimi takip et neden olabiliyor. Belirtileri Çocukluk döneminde nadiren belirti veriyor. Ancak çocukta yetersiz kilo alma ve sık akciğer enfeksiyonları görülebiliyor.

Kateter yolu ile de kapatılabilen ASD, çoğunlukla bir açık kalp ameliyatı yapılmasını gerektirebiliyor. Tedavi sonunda dolaşım normale dönüyor ve uzun dönemde çocuk hayatını sağlıklı bir yetişkin olarak sürdürebiliyor.

  • Yüksek tansiyon bununla nasıl başa çıkılır
  • Oksijenin ve sindirilen gıdaların vücudumuzdaki tüm organlara ve hücrelere ulaştırılması, hücrelerimizde oluşan zararlı atık maddelerin böbrek, akciğer ve deri gibi boşaltım organlarına taşınması dolaşım sisteminin görevidir.

Ventriküler Septal Defekt VSD Kalbin pulmoner dolaşımda yüksek tansiyon karıncığı ventrikül arasındaki bölmede bir delik bulunursa kalbin daha yüksek basınçlı olan sol tarafından, daha düşük basınçlı olan sağ tarafına fazla miktarda oksijenden zengin kan geçiyor.

Böylece daha önce akciğerler tarafından oksijenden zengin hale getirilmiş kan akciğerlere geri pompalanıyor. Bu şekilde akciğerlere giden kan akımı ve akciğer atardamar kan basıncı artıyor. Kalp daha fazla çalışmak zorunda kaldığı için zamanla kalp büyümesi ortaya çıkıyor.

pulmoner dolaşımda yüksek tansiyon kadınlar için kalp sağlığı vitaminleri

Hastalık belirtileri doğum sonrası birkaç hafta içinde ortaya çıkmayabiliyor. Bu çocuklar sık sık akciğer enfeksiyonlarına yakalanabiliyor. Solunum sıkıntısı, inleme ve kalp yetersizliği ortaya çıkabiliyor. Bu çocukların akciğer atardamarındaki basınç yükseliyor pulmoner hipertansiyon. Zaman içerisinde süregelen bu yüksek basınç, akciğer damarında kalıcı hasara yol açabiliyor.

Patofizyoloji

Tedavi Bu hastalarda beklenmeden kalpteki deliğin ameliyatla kapatılması gerekiyor. Çünkü geniş VSD ile beraber akciğer hipertansiyonu olan ve 2 yaşını geçiren çocuklarda, akciğer damarında kalıcı basınç yüksekliği ve kalıcı bozukluklar oluşabileceği için ameliyat şansı ortadan kalkabiliyor.

Kalbin karıncıkları arasındaki delik küçükse, kalbe daha az yük biniyor. Bu hastalardaki tek anormal bulgu, kalpte bir üfürümün duyulması olabiliyor. Bazı durumlarda küçük deliklerin ameliyatla düzeltilmesi gerekmeyebiliyor ve kendi kendine kapanabiliyor.

Belli bir yaşa kadar kendiliğinden kapanmayan küçük delikler anjiyo yolu ile veya pulmoner dolaşımda yüksek tansiyon kapatılabiliyor. Pulmoner dolaşımda yüksek tansiyon delik, kalbin üst ve alt odacıklarının atriyum ve ventrikül ikisini birden ilgilendiriyor. Bunun yanında her iki atriyum ve ventrikülleri birbirinden ayıran kapakçıklarda mitral ve triküspit kapaklar tam olarak oluşmuyor.

Üstelik pulmoner dolaşımda yüksek tansiyon ikisi de, tek ve büyük bir kapakçık şeklindedir. Bu kalp kusuru, Down sendromu Mongolizm ile birlikte görülebiliyor. Hem atriyum hem de ventrikülde bulunan delikler nedeniyle kalbin sol tarafında bulunan oksijenden zengin kan, kalbin sağ tarafına geçiyor ve tekrar akciğerlere pompalanıyor. Sık nefes alma, beslenememe, terleme ve sık akciğer enfeksiyonları ortaya çıkıyor.

Akciğer atardamarında basınç yükseliyor pulmoner hipertansiyon ve zamanla akciğer atardamarında kalıcı hasar ortaya çıkabiliyor. Tedavi Ameliyat, pulmoner hipertansiyonu gelişen veya ciddi hastalık belirtileri olan çocuklarda genellikle bebeklik döneminde yapılıyor. Atriyoventriküler kapak defektinin ameliyatla tamiri sonrası kan akımı normale dönüyor.

Ancak oluşturulan yeni kapaklarda bir miktar yetersizlik veya bazen darlık ortaya çıkabiliyor. Bu durum, sonraki yıllarda da görülebiliyor veya artabiliyor.

Bu nedenle bazı hastalarda ileride kapaklara yönelik ikinci bir cerrahi girişim söz konusu olabiliyor. Bazen hastanın genel durumu nedeniyle açık kalp ameliyatının çok riskli görüldüğü durumlarda, kapalı kalp ameliyatı pulmoner banding uygulanabiliyor.

Bu ameliyatla akciğer atardamarı daraltılarak, fazla kan geçişi kontrol altına alınıyor. Akciğer basıncı düşürülüyor ve düzeltici ameliyat için hastanın büyümesi ve genel durumunun düzelmesi sağlanarak zaman kazanılıyor.

Küçük Kesilerle Yapılan Çocuk Kalp Ameliyatları Genelikle göğsün sağ tarafından yapılan küçük cm lik kesilerle, kaburgalar arasından girilerek kalbe ulaşılıyor. Bu yöntemle daha çabuk iyileşme ve hastanede kalış süresi çok daha azaltılabiliyor. Ayrıca; göğsün ön duvarında büyük bir ameliyat izi kalmıyor. Estetik ve psikolojik açıdan olumlu etki ediyor.

Aort Stenozu AS Aort kapak, sol ventrikül ile vücuda kan götüren ana atardamarın aort arasında yer alıyor. Kalp kasıldıktan sonra aort kapağı açılıyor ve oksijenden zengin kan aorta atılıyor. Aort, sol kalpteki kanı vücuda dağıtan vücudun en büyük atardamarı.

Aort kapağında oluşan darlık stenoz kalbin kanı vücuda pompalamasında zorlanmaya neden oluyor.

Pulmoner dolaşım Bu madde veya bölüm Küçük kan dolaşımı maddesine çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Pulmoner dolaşım, oksijen yoksunu kanı kalpten akciğerlere taşıyan ve buradan da oksijenlenmiş kanı geri kalbe taşıyan dolaşım sistemi bölümüdür. Karşıtı olan ve dolaşımın diğer büyük bölümünü oluşturan sistemik dolaşımdır ki sistemik dolaşımda oksijenlenmiş kan kalpten vücudun farklı bölgelerine taşınır, buralardan da oksijen yoksunu kan geri kalbe taşınır. Dolaşımın seyri Vücuttan v. Sağ ventrikül bu kanı truncus pulmonalis aracılığıyla akciğere pompalar.

Aort kapak fonksiyonları doğuştan veya sonradan gelişen hastalıklardan dolayı bozulabiliyor. Normalde aort kapağında üç tane yaprakçık bulunuyor. Doğumsal aort darlığında ise aort kapağında üç yaprakçık yerine kalın ve sert bir yaprakçık uniküspid veya iki yaprakçık biküspid bulunabiliyor. Bazen darlık, kapak altı dokularda olabileceği gibi subaortik stenozaort kapağının hemen üstündeki aort damarının kendisinde de olabiliyor Supraaortik stenoz.

Tıbbi Birimler

Belirtileri Bazen darlık oldukça ciddi seyrediyor. Bebeklik döneminde hastalık belirtileri ortaya çıkıyor.

Aort stenozu olan çocukların bazılarında göğüs ağrısı, baş dönmesi, bayılma ve sebepsiz yorgunluk görülebiliyor. Tedavi Darlığın derecesi belli bir seviyenin üstünde olan tüm hastalarda müdahale gerekiyor.

Darlığın yerine göre yapılacak müdahale de farklılık gösteriyor. Kapağın altındaki darlıklar genellikle kesilerek çıkarılabiliyor.