Panik Atak Tedavisi ‘nde İlaç Kullanmanın İlkeleri -1

Reçeteli halk ilaçları yüksek tansiyon

Hipertansiyon aynı zamanda yüksek tansiyon adıyla da bilinir. Kalp ne kadar çok kan pompalarsa ve atardamarlar ne kadar dar olursa, bireyin tansiyon reçeteli halk ilaçları yüksek tansiyon o kadar yüksek olur.

Fiyat listesinde yapılacak isteğe bağlı düşüşler, ilân edildiği tarihten altmış gün sonra geçerli olur. Ancak ilgili firma tarafından eczane ve depo stok zararlarının karşılanacağının taahhüt edilmesi durumunda bu süre beklenilmez. Ayrıca fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler, Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından fiyat artışı verilmiş ürünler ve fiyat değişimi ile ilgili olmayan diğer değişiklikler için bu süre beklenilmez.

Kardiyovasküler hastalık riski altında bulunmayan ve 18 yaş üstünde olan bireyler için istirahat anında sistolik değer en fazla mmHg, ya da 12 cmHg, diyastolik değer ise en yüksek 80 mmHg, ya da 8 cmHg olmalıdır.

Bu değerlerin üzerindeki sonuçlar ilk aşamada öncül hipertansiyon olarak kabul edilir.

Hastalık riski altında bulunan bireylerde ise bu değer üst sınır mmHg olarak kabul edilir. Bireyler hiçbir belirti göstermeden uzun yıllar boyunca hipertansiyona sahip olabilir. Herhangi bir semptom olmasa bile, hipertansiyon kan damarlarında ve kalpte tespit edilebilir hasar oluşturmaya devam eder.

Kontrolsüz hipertansiyon, kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini artırır.

reçeteli halk ilaçları yüksek tansiyon

Hipertansiyon genellikle ilerleyen yaşla gelişir ancak neredeyse her yaşta insanı etkiler. Hipertansiyon kolaylıkla tespit edilebilir ve öngörülebilir bir durumdur. Tanımlanabilir nedeni olmayan bu hipertansiyon türüne birincil primer hipertansiyon adı verilir.

reçeteli halk ilaçları yüksek tansiyon

Bu tür hipertansiyon, zaman içerisinde kademeli olarak gelişme eğilimindedir. Daha nadir bazı vakalarda ise hipertansiyon altta yatan tıbbi bir durumdan kaynaklanır. İkincil hipertansiyon kritik derecede düşük kalp hızı adlandırılan bu tür hipertansiyon, aniden ortaya çıkma eğilimindedir ve birincil hipertansiyon türünden daha yüksek tansiyon değerlerine neden olur.

Bu duruma neden reçeteli halk ilaçları yüksek tansiyon tıbbi durumlar ve ilaçlar arasında böbrek sorunları, böbreküstü bezi tümörleri, kan damarlarında doğuştan gelen kusurlar, obstrüktif uyku apnesi, ve tiroid sorunları ile doğum kontrol hapları, soğuk algınlığı ilaçları gibi bazı ilaçlar, dekonjestanlar türü ilaçlar, reçetesiz satılan ağrı kesiciler, bazı reçeteli ilaçlar, ya da kokain ve amfetamin gibi yasadışı uyuşturucular sayılır.

İlerleyen yaşla birlikte hipertansiyon riski artar. Yaklaşık 64 yaşına kadar erkeklerde hipertansiyon görülmesi daha yaygınken, 65 yaşından sonra kadınların hipertansiyon geliştirmesi daha sık görülür. Hipertansiyon özellikle Afrika kökenli insanlar arasında daha yaygındır ve genellikle diğer kıtalardan gelen bireylerde olduğundan daha erken yaşta gelişir.

Yüksek tansiyona bağlı felç, kalp krizi ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar da Afrika kökenli insanlarda daha yaygındır.

İlaç ve Psikoterapi İle OKB Tedavisi İlaç ve Psikoterapi İle OKB Tedavisi Günde 1 saatten daha uzun zaman alan, belirgin sıkıntıya ya da işlevsellikte önemli ölçüde bozulmaya neden olan takıntı ve zorlantılar obsesyon ve kompulsiyonlar tedavi edilmelidir. Bu özellikler ortaya çıktığında artık basit takıntılar söz konusu olmayıp, OKB Obsesif Kompulsif Bozukluk ortaya çıkmıştır. Obsesyonlar ego-distoniktir. Yani kişiye yabancı gelip, istenen ve denetimde olan bir şey değildir. Şizofreninin tersine kişi obsesyonların kendi zihninin ürünü olduğunu, dışarıdan yüklenmediğini bilir.

Benzer şekilde hipertansiyon kalıtsal olarak aynı ailede ortaya çıkma eğilimi gösterir. Fazla kilolar, bireyin dokularına dokularına oksijen ve besin sağlanması için aynı oranda fazla kan gerektirir.

Damarlarında dolaşan kan hacmi arttıkça, damar duvarlarındaki basınç da artar.

OKB DE İlaç ve terapi

Hareketsiz, sedanter bir hayat tarzı yaşayan bireylerin kalpleri genelde daha hızlı atar. Bireyin nabzı ne kadar hızlı atarsa, kalp her kasılmada o kadar çok çalışır ve atardamarların üzerindeki kuvvet o kadar fazla olur. Beslenme sürecinde fazla tuz ve sodyum alınması vücudun tuttuğu sıvı miktarını, dolayısı ile tansiyonu artırır.

reçeteli halk ilaçları yüksek tansiyon

Sigara içmek ,tütün çiğnemekmaraş otu kullanmak ve pasif sigara içiciliği sadece tansiyonu geçici olarak yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda tütünde bulunan kimyasallar dolaşım sistemine akciğerler üzerinden geçtikten sonra damarların çeperlerinin iç yüzeylerine zarar verebilir.

Bu durumzaman içinde damarların daralmasına ve kalp hastalığı riskinin artmasına neden olur. Aşırı alkol tüketimi zaman içerisinde dolaşım sistemine zarar verir.

Panik Atak Tedavisi ‘nde İlaç Kullanmanın İlkeleri -1

Sağlıklı yetişkinlerde kadınlar için günde bir kadeh, erkekler için iki kadehten fazlası bireyin tansiyonunu olumsuz yönde etkileyebilir. Yüksek düzeyde stres, bireyin tansiyon değerlerinde geçici bir artışa neden olabilir. Stresle başa çıkmak için fazla yemeğe yönelmek ya da alkol ve tütün ürünlerini kullanmak, hipertansiyon riskini artırabilir. Yüksek düzeyde stres yaşayan bireylerin mutlaka profesyonel yardım alması için uzman psikoloğa ya da psikiyatri bölümlerine başvurması gerekmektedir.

Böbrek hastalığı, diyabet veya uyku apnesi gibi bir takım kronik tıbbi durumlar bireyde hipertansiyon gelişmesi riskini artırabilir. Hipertansiyon en yaygın olarak yetişkinler arasında görülse bile gençler de risk altında olabilirler.

İlaçta Fiyatlandırma

Gençlerde görülen hipertansiyon vakaları çoğunlukla böbrekler veya kalp ile ilgili sorunlardan kaynaklanır. Ancak sağlıksız beslenme, obezite ve egzersiz eksikliği gibi kötü yaşam tarzı alışkanlıkları daha fazla gençlerde hipertansiyon görülmesine yol açmaktadır. Tansiyonun değeri ne kadar yükselirse ve durum ne kadar uzun süre devam ederse, hasar o kadar büyük olur.

Ama doktor kontrolunde ve küçük dozlarla başlayıp artırılınca tolere edilebiliyor, Bazen çarpıntı giderici yardımcı ilaçlarla yan etkiler azaltılabiliyor…. İlaçları mutlaka tedavi dozunda ve tedavi süresince kullanmak gerekir.

Kontrolsüz hipertansiyonun ortaya çıkardığı komplikasyonlar arasında öncelikle arterlerin sertleşmesi ve kalınlaşması olarak tanımlanan ateroskleroz vardır. Ateroskleroz kalp krizi ve felçe neden olabilirken hipertansiyonun diğer olası sonuçları ise şunlardır: Anevrizma, Görme bozukluğu, Böbrek yetmezliğidir, Bunama.

reçeteli halk ilaçları yüksek tansiyon

Bireyin böbreklerdeki damarların zayıflaması ve daralması, böbreklerin normal şekilde çalışmasını engelleyebilir. Benzeri şekilde gözlerdeki damarların kalınlaşması, daralması veya yırtılması görme kaybına neden olabilir. Kontrolsüz hipertansiyon, düşünme, hatırlama ve öğrenme yeteneğini de etkileyebilir. Hipertansiyonu olan bireylerde hafıza veya anlama sorunları daha sık görülür.

Buna paralel bir şekilde daralmış veya tıkalı arterler ya da bir felç durumu beyne giden kan akışını sınırlayarak vasküler bunama adı verilen bir bunama türüne neden olabilir.

reçeteli halk ilaçları yüksek tansiyon

Belirtileri Nelerdir: Bireyin tansiyon değerleri tehlikeli derecede yüksek seviyelere ulaşsa bile birçok hipertansiyon vakasında bir belirti veya semptom görülmeyebilir. En sık görülen belirtiler şunlardır: Sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma Bulanık ya da çift görme Bacaklarda şişlik.