BÖBREK DAMARLARI İLE İLGİLİ HİPERTANSİYONDA BÖBREK DAMARLARININ BALON-STENT TEDAVİLERİ

Renal arter darlığı yüksek tansiyon. Renal artery stenosis

  1. Renal arter stenozu ilerleyene kadar herhangi bir semptoma sebebiyet vermemektedir.
  2. Cerrahi işleme gerek kalmaksızın tıkalı veya daralmış böbrek damarlarını balon kateter ile genişletme anjioplasti ve özel protezin stent damar içine yerleştirilerek damarların açılma yöntemidir.

Böbreklerin atardamar renal arter darlığı, arteriyoskleroz nedeniyle atardamar darlığı veya tıkanıklığı olan kişilerde de tesbit edilebilir örneğin, koroner arter darlığı, bacak damarı tıkanması.

Çoğu tedavi gerektirmez. Bu şartlara renovasküler renal arter darlığı yüksek tansiyon denir.

yüksek tansiyon durumunda maluliyet kaydı

Başka bir deyişle, hipertansiyonun nedeni böbrek damarlarının olası daralması veya tıkanmasıdır. Bu nedenle, hipertansiyonu olan her insan, vasküler bir sorun varsa tedaviye ihtiyaç duymaz.

Gaples Kalp Enstitüsü

Böbrek Temizliği Böbrek yüksek kan taşıyan bir boşaltım organıdır, kalpten gelen akımın yaklaşık beşte biri böbreğe girer. Normal şartlar altında, her böbreğin bir atardamarı ve toplardamarı vardır.

aynı anda yüksek tansiyon ve yüksek tansiyon

En sık görülen vasküler hastalık, böbrek atardamarının arter daralması veya tıkanmasıdır. Kan basıncı arttığında yada hipertansiyon olduğunda, renal arterin daralması incelenmelidir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda, arterin daralması tespit etmek zor olabilir.

Gülistan Özdemir Yüksek tansiyon nedeniyle doktora gittim. Tahliller sonucu böbrek damarlarımda daralma olduğu söylendi. Bu ne anlama geliyor? İnsanlarda sıklıkla görülen ve tedavi ettiğimiz böbrek atardamarı tıkanıklığı renal arter stenozu durumunda olay genellikle tamamen tıkanmadan ziyade renal damarların daralmasıdır.

Böbrek toplardamarında renal vende pıhtı oluşumu karın ağrısına, idrarda protein kaybına ve kanamaya neden olan başka bir sorundur. Bu durumda pıhtı oluşumunun nedeni araştırılmalıdır.

Renal Arter Stenozu

Böbrek damarlarında ayrıca küçük yağ tıkaçları, vasküler inflamasyon, kan damarlarının genişlemesi ve anormal vasküler yapılar olabilir. Açıklanamayan idrarda kanama olması durumunda, Nut-Cracker Fındıkkıran Sendromu adı verilen sol böbrek toplardamarın sıkışması düşünülmelidir.

Böbrekler vücudumuzdaki kan basıncını düzenlemek için özel görevlere sahiptir.

hipertansiyonda tıbbın gelişimi

Böbrek damarında kompresyon meydana geldiğinde, böbreğe daha az kan girer ve böbrek bunu vücudun su içeriğinde bir azalma olarak tanımlar ve bazı hormonları ve maddeleri kana bırakır. Bu hormonlar vücutta suyu ve tuzu tutar ve kan hacmi artar. Böbreklere düşük kan temini sonucu, başka bir mekanizma aktive olur ve kan damarları daralmaya başlar. Bu reaksiyonların bir sonucu olarak kan basıncı yükselmeye başlar.

Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon)

Böbrek damarlarındaki bu kısıtlamaların en yaygın nedenleri arteriyoskleroz ve damarların kadınlarda daha yaygın olan fibromüsküler displazi olarak tanımlandığı özel bir hastalıktır. Böbrek damarları ile ilişkili renovasküler hipertansiyon, altta yatan durum erken aşamada düzeldiğinde normale dönmeyi mümkün kılar.

Şeker ve Yüksek Tansiyon Hastalarında Böbrek Kontrolü Çocuklarda ve ergenlerde yüksek tansiyon gördüğümüzde, sebebini bulmak için daima böbreklere bakarız. Bununla birlikte, yetişkinlerde, yüksek tansiyon şekli değiştirerek böbrek damarlarının zamanla daralmasına neden olabilir ve böbrekler nedeniyle tansiyon artabilir ve böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Bazı hastaların tekrar kan basıncını ölçmesi gerekmez. Bununla birlikte, yüksek tansiyon dikkatli bir şekilde izlenmesini gerektirir.

Genel Tanıtım

Böbrek damar hastalıklarına bağlı yüksek tansiyon, genç hastalarda tansiyonun en önemli nedenidir. Birçok ilacın kullanımına rağmen, renal vasküler obstrüksiyon sırasında kontrol edilemeyen stresi kontrol etmek gerekir. Nedenler Renovasküler hastalıklar sıklıkla ateroskleroz ile ilişkilidir.

Bununla birlikte diğer nedenler arasında renal arter hastalığı fibromüsküler diplazi, anevrizmalar, vaskülitkazalar ve yaralanmalar, böbrek tümörleri bulunur.

yüksek tansiyon tedavisi enjeksiyonu

Renovasküler hastalıklar bazı durumlarda daha yaygındır. Örneğin, yaşlı erkekler, sigara içenler, obez, yüksek kolesterol düzeyleri ile daha sık görülür.

Böbrek damarına (Renal arter) stentleme işlemi dr mustafa alkan

Teşhis ve Tedavi Böbrek hastalığını teşhis etmek için kan ve idrar testleri, Doppler ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, renal anjiyografi ve sintigrafi gerekebilir. Balon anjiyoplasti ve stentleme, renal arter stenozu için en yaygın tedavi yöntemleridir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir.