Kardiyoloji

Sağlık kalp ve ruh. Lösante Blog

İçerik

  Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği olarak o yıldan itibaren bir bölge hastanesi edası ile ciddi sayıda ameliyatlar yapılmaya başlandı.

  sağlık kalp ve ruh yüksek tansiyonun neden olduğu ruh hali

  Bölgeden birçok çevre ilden hasta tedavi edilen Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde koroner bypas, kalp kapak ameliyatları, konjenital kalp hastalıkları, karotis arter darlıkları, aort diseksiyonları, her türlü damar ameliyatı, lazerle varis operasyonları, kök hücre nakli, diyaliz hastalarının damar erişim yolları ve endovasküler yolla lokal anestezi altında kasıktan abdominal aort anevrizma tamirleri gibi kalp ve damar cerrahisinde tüm dünyada ne yapılıyorsa dünyayla eşzamanlı olarak kliniğimizde de yapılmaktadır.

  Kliniğimizde yıllık civarında açık kalp ameliyatı, civarında diğer ameliyatlar yapılmaktadır.

  sağlık kalp ve ruh ayak masajı ile yüksek tansiyon tedavisi

  Asistan hekimler farklı ülkelere mesleki becerilerini artırmak için gönderilmektedir. Kliniğimizde ciddi dergilerde yayınlanan ilginç klinik ve laboratuvar araştırmaları yapılmaktadır. Poliklinik hizmetleri aksamadan verilen kliniğimizde öğretim üyeleri de hasta bakmaktadır.

  sağlık kalp ve ruh yüksek tansiyon durumunda fizyoterapi kullanımı

  Ulusal ve uluslar arası toplantılara bildirilerle katılınılmakta olup güncel gelişmeler yakın olarak takip edilmektedir.