Account Options

TBI ile hipertansiyon. Kafa içi basıncı

İçerik

  Tüm öğe kaydını göster Künye Bakar B. Decompressive craniectomy for intractable intracranial hypertension.

  Bu, çevresel koşullardan, insanların yaşadığı yoldan, çalışma ve dinlenme tarzından ve diğer birçok faktörden kaynaklanmaktadır Evet, hipertansiyon beyin hipertansiyonude aynı durum söz konusudur ve biz bu ölçümü direkt veya indirekt olarak değişik yöntemlerle tayın ederek beynin beyin omurilik suyu dolaşımı ve kan basını arasındaki ilişkiyi tayın eden ölçümlere hastaları alarak bir sonuç çıkarıyor ve buna göre tedavi planlıyoruzHipertansiyon; uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar Hipertansiyon tanısı için detaylı bir fizik muayene, elektrokardiyogram Beynin içinde ve onu çevreleyen beyin suyunun basıncının arttığı durumlarda Nörolojik muayenede nöroloji uzmanı tarafından da yapılabilen göz içi ve iskemik beyin hasarının artmasına yol açabilir.

  Journal of Clinical and Analytical Medicine, 3 4- Özet Amaç: Bu retrospektif klinik çalışmada çeşitli sebeplerle ortaya çıkmış olan intrakranial hipertansiyon tedavisinde dekompresif kraniektominin yeri ve etkileri incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: 18 ile 75 yaş yaz ve kalp sağlığı 9 hasta çalışmaya alınmıştır.

  Dört hasta travmatik beyin yaralanması, iki hasta subaraknoid kanama ve üç hasta ise malign orta serebral arter tıkanıklığı ile takip ve tedavi edilmiştir.

  TBI ile hipertansiyon

  Bulgular: Dokuz hastaya dekompresif kraniektomi tedavisi uygulanmıştır. Bu hastaların ilk başvurularındaki intrakranial basınç ICP değerleri ortalaması İki hastaya bilateral ve kalan yedi hastaya unilateral frontotemporoparietal kraniektomi uygulanmıştır. Kraniektomi kemik flebinin tekrar yerine konması için ortalama Otuz altı aylık takip sonrası hastaların ortalama Glasgow iyileşme skala puanı yaklaşık 4 TBI ile hipertansiyon hesaplanmıştır.

  TBI ile hipertansiyon

  Sonuç: Eğer zamanında ve dikkatli bir şekilde uygulanabilirse bu cerrahi teknik akut ya da gecikmiş dirençli intrakranial hipertansiyon tedavisinde başarılı sonuçlar verir. Aim: This retrospective study was established to analyse the effects of the decompressive craniectomy on patients with different causes of increased intracranial pressure.

  Material and Method: Nine patients at risk of developing malignant cerebral edema aged between 18 and 75 years were included in this study. Four patients suffered from severe traumatic brain injury, two patients from subarachnoid haemorrhage SAH and vasospastic ischemia, and 3 patients from malignant infarction of the middle cerebral artery.

  TBI ile hipertansiyon

  Results: Nine patients underwent decompressive craniectomy as the last therapeutic choice. At first admission mean intracranial pressure ICP was In two patients bilateral; and in seven patients unilateral frontotemporoparietal craniectomy was preferred.

  1. Kutsal kalp spektrum sağlığı
  2. Stres nedeniyle yüksek tansiyonunuz varsa
  3. Beynin hipertansiyon muayenesi
  4. Kafa içi basıncı - Vikipedi

  Mean time of the re-implantation of the bone flap was One patient with SAH died postoperatively and eight patients survived mortality rate Mean value of the Glasgow Outcome Scale score as evaluated at 36 months after the decompression was approximately 4.

  Discussion: This surgical procedure is successful for treatment of the acute or delayed intractable intracerebral hypertension with a low rate of complication if it is performed timely and carefully.

  TBI ile hipertansiyon

  TBI ile hipertansiyon of Clinical and Analytical Medicine Cilt.