KURUMSAL HABERLER

Üre ve kreatinin hipertansiyonu

İçerik

  Egemen Cebeci, Dr. Savaş Öztürk Kronik Böbrek Yetersizliği ve Hipertansiyon Hipertansiyon mu böbrek yetersizliği yapar böbrek yetersizliği mi hipertansiyon yapar? Aslında bu soru için her iki durumun da doğru olduğu belirtilmelidir. Böbreğin su ve sodyum atma yeteneğinde azalma ve renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin aktive olmasıyla beraber böbrek yetmezliği olan hastaların neredeyse tamamında hipertansiyon gelişir.

  Yüksek tansiyon böbreklerde ne yapar? Hem böbrek içi damarlarını ve hem de glomerul denilen idrarı süzen yumakçıkları bozarak hasar yapar. Bu hasarın başladığı nasıl anlaşılır?

  üre ve kreatinin hipertansiyonu

  İlk saptanan bulgu, idrar ile atılan proteinin artmasıdır. Böbrek hasarının başlangıcı basit bir idrar tetkiki ile anlaşılabilir. Eğer normal idrar tetkikinde protein varsa 24 saatlik idrar toplanarak, toplam atılan miktara.

  üre ve kreatinin hipertansiyonu

  Proteinin idrarla atılımı ne kadar fazlaysa, hasar o kadar büyük demektir. İdrarda atılan proteinin artışından sonra gelişen en önemli böbrek bozukluğu göstergesi kanda üre ve kreatinin dediğimiz maddelerin artmasıdır.

  Üre ve kreatinin yükselmesi böbreklerde hasarın ciddileştiğini gösterir, acil önlem almayı gerektirdiğine işaret eder. Aklımıza hemen şu soru gelecektir. Eğer hasar başlamışsa geriye döner mi?

  üre ve kreatinin hipertansiyonu

  Hastalığın derecesine ve bozukluğun şiddetine göre değişen derecede iyileşme görülebilir. En azından mevcut durumdan daha ileriye gitmesi önlenebilir.

  İşte bu aşamada hipertansiyonun kontrolü çok önemlidir.

  üre ve kreatinin hipertansiyonu

  Bu noktada, hastalarda tansiyon ilaçlarının böbrekleri bozduğuna dair görüşlerine dikkat çekmek istiyorum. Bu görüş, hastaların ilaçlarını bırakarak, yüksek tansiyonun tehlikelerine açık hale gelmelerine neden olmaktadır.

  üre ve kreatinin hipertansiyonu

  Asıl yüksek tansiyon böbrekleri bozar. Bu durumu akılda tutarak, yüksek tansiyon hastalarının doktorlarının tavsiyelerine uymaları çok önemlidir.