Ders İçerikleri

Uygulama sağlık inanç modeli kalp hastalığı

Kaynak Göster 1.

Genel bakış[ değiştir kaynağı değiştir ] Psikolojik, tıbbi ve fizyolojik araştırmalardaki son gelişmeler sağlık ve hastalık hakkında yeni bir düşünce yoluna yol açmıştır. Biyopsikososyal model olarak adlandırılan bu kavram, sağlığı ve hastalığı biyolojik özellikler örn. Biyolojik, davranışsal ve sosyal faktörlerin sağlık ve hastalığı nasıl etkilediğini inceleyen psikologlara sağlık psikoloğu denir.

Sağlık psikologları, genel refahı teşvik etmek ve fiziksel hastalıkları anlamak için psikoloji ve sağlık bilgilerini kullanırlar. Sağlık psikologları, araştırma yapmak ve klinik değerlendirmeler ve tedavi hizmetleri sağlamak için birçok farklı sağlık uzmanıyla örn. Doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, doktor asistanları, diyetisyenler, sosyal hizmet uzmanları, eczacılar, fizik ve mesleki terapistler ve papazlar birlikte çalışırlar.

Birçok sağlık psikoloğu, daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve insanları sağlıklarını iyileştirmeye teşvik etmek için tasarlanmış yollar araştırmaya ve önleme araştırmalarına odaklanmaktadır. Örneğin, insanların kilo vermesine veya sigarayı bırakmasına yardımcı olabilirler. Sağlık psikologları da yeteneklerini sağlık bakım sistemini geliştirmek için kullanırlar.

Örneğin, doktorlara hastalarıyla iletişim kurmanın daha iyi yolları hakkında tavsiyelerde bulunabilirler. Sağlık psikologları, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi, özel muayenehaneler, üniversiteler, topluluklar, okullar ve organizasyonlar gibi birçok farklı ortamda çalışmaktadır. Birçok sağlık psikoloğu görevlerinin bir parçası olarak klinik hizmetler sunsa da, diğerleri temel olarak öğretim ve araştırmayı içeren klinik olmayan görevlerde çalışırlar.

Klinik sağlık psikolojisi KSP KSP, sağlık psikolojisi alanından türetilen bilimsel bilgilerin, sağlık hizmetleri yelpazesinde ortaya çıkabilecek klinik sorulara uygulanmasıdır. KSP, klinik psikologlar için birçok özel uygulama sağlık inanç modeli kalp hastalığı alanından biridir. Ayrıca, davranışsal sağlığın önleme odaklı alanına ve davranışsal tıbbın tedaviye yönelik alanına da önemli bir katkıda bulunmaktadır.

Klinik uygulama eğitim, davranış değiştirme teknikleri ve psikoterapiyi içerir.

İçindekiler

Bazı ülkelerde, ek eğitim alan bir klinik sağlık psikologu tıbbi psikolog olabilir ve böylece reçete ayrıcalıkları elde edebilir. HSP'nin temel amacı, nüfus düzeyinde psikososyal faktörler ve sağlık arasındaki potansiyel nedensel bağlantıları araştırmaktır. Halk sağlığı psikologları, daha iyi halk sağlığını geliştirmek için eğitimcilere, politika yapıcılara ve sağlık hizmeti sağlayıcılarına araştırma sonuçları sunar.

HSP, epidemiyolojibeslenmegenetik ve biyoistatistik gibi diğer halk sağlığı disiplinleriyle müttefiktir. Bazı HSP müdahaleleri, bir bütün olarak popülasyona değil örneğin, tüm hamile kadınlar risk altındaki nüfus gruplarına örn. Toplum sağlığı psikolojisi TSP TSP, topluluklarda yaşayan bireylerin sağlığına ve refahına katkıda bulunan topluluk faktörlerini araştırır.

TSP ayrıca hastalıklarla mücadele etmek ve fiziksel ve zihinsel sağlığı teşvik etmek için tasarlanmış toplum düzeyinde müdahaleler geliştirir. Topluluk genellikle analiz seviyesi olarak hizmet eder ve sıklıkla sağlıkla ilgili müdahalelerde ortak olarak aranır. Eleştirel sağlık psikolojisi ESP ESP, gücün dağılımı ve güç farklılıklarının sağlık deneyimi ve davranışı, sağlık sistemleri ve sağlık politikası üzerindeki etkisi ile ilgilidir.

ESP, tüm ırklardan, cinsiyetlerden, yaşlardan ve sosyoekonomik konumlardan insanlar için sosyal adalet ve evrensel sağlık hakkına öncelik vermektedir. Önemli bir endişe sağlık eşitsizlikleri. Eleştirel sağlık psikoloğu, sadece bir analist veya katalogcu değil, bir değişim aracısıdır.

yüksek tansiyon için beş tentür halk ilaçları

Sağlık psikolojisi, diğer uygulamalı psikolojinin alanları gibi, hem teorik hem de uygulamalı bir alandır. Sağlık psikologları çeşitli araştırma yöntemleri kullanmaktadır.

Bu yöntemler kontrollü randomize deneyleriyarı deneyleri, uzunlamasına çalışmaları, zaman serisi tasarımlarını, kesitsel çalışmaları, vaka kontrol çalışmalarını, nitel araştırmaları ve eylem araştırmalarını içerir.

kalp sağlığı için temel besinler

Sağlık psikologları, kardiyovasküler hastalıkkardiyak psikolojisigara içme alışkanlıkları, dini inançların sağlıkla ilişkisi, alkol kullanımı, sosyal destek, yaşam koşulları, duygusal durum, sosyal sınıf ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık olaylarını inceler. Bazı sağlık psikologları bireylere uyku problemleri, baş ağrısı, alkol problemleri vb.

Diğer sağlık psikologları, topluluk üyelerinin sağlıkları üzerinde kontrol sahibi olmalarına ve tüm toplulukların yaşam kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olarak topluluk üyelerini güçlendirmek için çalışırlar. Kökenleri ve gelişimi[ değiştir kaynağı değiştir ] Sağlık psikolojisi farklı toplumlarda farklı biçimlerde gelişmiştir.

O sırada bu alanda çalışan az sayıdaki psikologdan biri olan Schofield, gelecekteki psikologlar için yeni eğitim ve öğretim biçimleri önerdi. Örneğin, 'larda başlayan Alameda İlçe Çalışması, düzenli öğünlerle beslenen örn. İlk bölüm konferansında Matarazzo, sağlık psikolojisinin tanımlanmasında önemli rol oynayan bir konuşma yaptı.

Yeni alanı şu şekilde tanımladı: "Sağlık psikolojisi, psikoloji uygulama sağlık inanç modeli kalp hastalığı sağlığın teşviki ve sürdürülmesine, hastalığın önlenmesi ve tedavisine, teşhis ve etiyolojik tanımlamaya özel eğitimsel, bilimsel ve mesleki katkılarının toplamıdır.

Avrupa Sağlık Psikolojisi Derneği yılında kurulmuştur. Avustralya ve Japonya dahil olmak üzere diğer ülkelerde de benzer organizasyonlar kuruldu. ABD'de klinik psikoloji alanında doktora derecesini tamamlayan bireyler için doktora sonrası sağlık psikolojisi eğitim programları oluşturulmuştur. Birleşik Krallık Psikologlar yıllardır tıbbi ortamlarda çalışmaktadır İngiltere'de bazen alan tıbbi psikoloji olarak adlandırılmaktadır.

Bununla birlikte, tıbbi psikoloji, öncelikle hastaların hastalığa uyum sağlamasına yardımcı olmayı amaçlayan nispeten küçük bir alandır. Bölüm statüsünün verilmesi, bireysel eğitim ihtiyaçlarının ve sağlık psikologlarının mesleki uygulamalarının tanınması ve üyelerin İPD ile kiralanmış statü kazanabilmeleri anlamına geliyordu.

İPD, yılında Sağlık Meslekleri Konseyi'ne yasal kayıt ile mesleki standartların ve niteliklerin düzenlenmesi devralınana kadar sağlık psikolojisi eğitimi ve uygulamasını düzenlemeye devam etmiştir.

Hasta memnuniyetini ve tıbbi tedaviye uyumu artırmak amacıyla sağlık profesyonellerinin iletişim becerilerinde eğitimi. Psikolojik teoriye dayalı artan müdahale sayısı örn.

Davranış değişikliği. Psikofizyoloji ve psikhoneuroimmünolojinin ortaya çıkmasına neden olan psikolojik ve fizyolojik faktörler arasındaki etkileşimin daha iyi anlaşılması. Sağlık alanı, inançları, tutumları ve davranışları birbirine bağlayan teorik modelleri test etmek isteyen sosyal psikologlar tarafından araştırmanın hedefi haline gelmiştir.

böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyon

Ayrıca sağlık hizmetleri politikasını geliştirmenin yollarını önerirler. Ayrıca hastalık ve bireysel özellikler arasındaki ilişkiyi incelediler. Fiziksel bağımlılık sigarayı bırakmayı engeller.

Buna göre hastaların hastalık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi ve yetmezlik durumlarından korunmak için gösterdikleri algı ve tutumları olumludur. Tedavi Bölümü, İstanbul.

Bazı araştırmalar baştan çıkarıcı reklamcılığın tütüne psikolojik bağımlılığa da katkıda bulunduğunu öne sürmektedir [32] ancak diğer araştırmalar medyaya maruz kalma ve gençlerde sigara içme arasında bir ilişki bulamamıştır. Sağlık psikologları bu amaçla bilişsel davranışçı terapi ve uygulamalı davranış analizi davranış değişikliğine de bakınız kullanmaktadır. Hastalığı önleme[ değiştir kaynağı değiştir ] Sağlık psikologları, yukarıda belirtildiği gibi, davranış değişikliği yoluyla sağlığı teşvik eder; ancak hastalığı başka şekillerde de önlemeye uygulama sağlık inanç modeli kalp hastalığı.

Sağlık psikologları, insanların sigaralarını bırakmak, tükettikleri alkol miktarını azaltmak, daha sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak gibi yaşamlarında değişiklik yapmalarına yardımcı olabilecek programlar geliştirip çalıştırarak insanların sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaya çalışırlar. Tütün ürünlerini en az karşılayabilenler en çok tüketirler.

Social Media Menu

Tütün, bireylere, mahrum ve korunmasız bireylerin yaşamlarını karakterize eden günlük stres deneyimlerine eşlik eden aşırı duygusal durumları kontrol etmenin bir yolunu sunar.

Ayrıca, birçok kişi günlük baskılar ve stresler nedeniyle sağlık uygulamaları hakkındaki bilgilerini sık sık uygulayamamaktadır. Sigara içenleri sigaraya olan bağımlılığını azaltmak için motive etmeye yönelik nüfus temelli girişimlerin yaygın bir örneği sigara karşıtı kampanyalardır. Sağlık psikologları, bazı insanların neden erken tarama veya aşılama aramadıklarını anlamak için çalıştılar ve bu bilgiyi, insanları kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklar için erken sağlık kontrolleri yapmaya teşvik etmenin yollarını geliştirmek için kullandılar.

Sağlık psikologları ayrıca insanların riskli davranışlardan kaçınmasına yardımcı olacak yollar örneğin korunmasız cinsel ilişkiye girmek ve sağlığı geliştirici davranışları örneğin düzenli diş fırçalama veya el yıkama teşvik etmek için yollar bulmaktadır. Sağlık psikologları, doktorlar ve hemşireler de dahil olmak üzere sağlık uzmanlarını, risk faktörlerine maruziyeti azaltmak ve sağlığı geliştirici davranış değişiklikleri yapmak için etkili stratejileri anlama, hatırlama ve uygulamadaki engelleri aşacak şekilde hastalarla etkili bir şekilde iletişim kurma konusunda eğitmeyi amaçlamaktadır.

hipertansiyon ne tür bir kalıtımdır

Örneğin, Kompier ve meslektaşları [42]otobüs şoförlerindeki stresi azaltmaya yönelik bazı müdahalelerin çalışanlar ve otobüs şirketleri için faydalı etkileri olduğunu göstermiştir. Hastalığın etkileri[ değiştir kaynağı değiştir ] Sağlık psikologları, hastalığın bireylerin psikolojik refahını nasıl etkilediğini araştırır. Ağır hasta veya yaralanan bir kişi birçok farklı pratik stresle karşı karşıyadır.

Bu stres faktörleri, tıbbi ve diğer masrafların karşılanması, hastaneden eve geldiğinde uygun bakımı alma sorunları, bakmakla yükümlü olunan kişilere bakmanın önündeki engeller, kişinin kendine güven duygusunu kaybetmesi, "hasta bir insan" olarak istenmeyen yeni bir kimlik kazanma gibi deneyimleri içerir.

Bu stres faktörleri depresyona, 4 derece hipertansiyonun belirtileri ve tedavisi saygısının azalmasına vb. İyileşme umudu az olduğunda, sağlık psikoloğu terapistler, hastanın psikolojik refahının en azından bir kısmını iyileştirmesine yardımcı olarak hastanın yaşam kalitesini artırabilir.

Anaakım sağlık psikolojisinin bireyciliği, sağlık deneyimini sıfırlayan nitel yöntemler kullanılarak eleştirel sağlık psikologları tarafından eleştirilmiştir. Diğer psikoloji disiplinlerindeki psikologlar gibi, sağlık psikologları da araştırma yöntemleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibidir.

Sağlık psikologları bu bilgiyi çeşitli sorular üzerinde araştırma yapmak için kullanırlar. Stres kalp hastalığına nasıl bağlıdır?

Sağlık inanç modeli nedir

Genetik testin duygusal etkileri nelerdir? İnsanların sağlıklarını iyileştirmek için sağlık davranışlarını nasıl değiştirebiliriz? Sağlık psikologları bunların yanında sağlık görevlilerini kötü haberlerin nasıl iletileceği veya tedaviye uyumu artırmak amacıyla davranış değişikliğini nasıl destekleyecekleri gibi iletişim becerileri konusunda eğitirler.

Bu süreçte birçok sorun vardır, hastalar birçok tıbbi terimin, özellikle anatomik terimlerin örn.

Main navigation

Bağırsaklar önemli ölçüde anlaşılmadığını gösterir. Doktor merkezli konsültasyonlar genellikle direktiftir ve hasta soruları yanıtlar ve karar vermede daha az rol oynar. Bu tarz yaşlı insanlar ve diğerleri tarafından tercih edilmesine rağmen, birçok insan ilham verdiği hiyerarşi veya cehalet duygusundan hoşlanmaz.

Hastanın ihtiyaçlarına odaklanan, karar vermeden önce doktoru hastayı tamamen dinlemeyi ve hastayı tedavi seçme ve tanı bulma sürecine dahil etmeyi içeren hasta merkezli konsültasyonları tercih ederler. Hastalar sıklıkla haplarını almayı veya yan etkiler nedeniyle reçeteli ilaçlarını almamayı tercih ederler. Reçeteli ilaç almamak maliyetlidir ve başkalarına yardım edebilecek milyonlarca kullanılabilir ilacı harcar.

Tahmini yapışma oranlarının ölçülmesi zordur aşağıya bakınız ; Bununla birlikte, tedavi programlarının bireylerin günlük yaşamlarına uyarlanmasıyla uyumun geliştirilebileceğine dair kanıtlar vardır.

Ağrı ölçme ve açıklayan görevi sorunlu olmasına rağmen, McGill Ağrı Anketi [53] 'nin geliştirilmesi bu alanda ilerleme sağlanmasına katkıda bulunmıştur.

Sağlık psikolojisi - Vikipedi

Ağrı tedavisi analjeziakupunktur diz osteoartritinde ağrıyı azaltmada etkili olduğu bulunmuştur [54]biyogeribildirim ve bilişsel davranışçı terapiyi içerebilir. Sağlık psikologunun rolleri[ değiştir kaynağı değiştir ] Aşağıda, Birleşik Krallık'ın Ulusal Sağlık Servisi ve özel muayenehane gibi uygulamalı ortamlarda sağlık psikologlarının sahip oldukları pozisyon türlerine bazı örnekler verilmiştir.

Kalp Rahatsızlığı Belirtileri Nelerdir? - Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu - 8'de Sağlık

Danışman sağlık psikologu : Danışman sağlık psikoloğu, tütün kontrolü ve sigara bırakma hizmetlerini yönetmek ve sağlık eğitmenlerinin yönetiminde profesyonel liderlik sağlamak da dahil olmak üzere halk sağlığı içinde sağlık psikolojisine öncülük edecektir. Sağlık psikoloğu : Sağlık psikoloğunun rolünün bir örneği, kilo yönetimi merkezi için sağlık psikolojisi girdisi sağlamak olabilir.

Kişiye özel bir kilo yönetimi programının tedavisi, geliştirilmesi ve sunulmasının psikolojik değerlendirmesi ve sağlık danışmanlığı ve tıbbi tedaviye uyumun artırılmasına yönelik yaklaşımlar konusunda danışmanlık yapılması gibi.

Araştırmacı psikolog: Araştırmacı sağlık psikologları, örneğin, demans tanısı almanın psikolojik etkisini araştırmak veya yanık yaralanmaları için psikolojik destek sağlamanın yollarını değerlendirmek için sağlık psikolojisi araştırmaları yürütür.

Araştırma, sağlıklı beslenme veya fiziksel aktivitenin belirleyicilerini araştırmak veya insanların neden uyuşturucu madde kullanımına yöneldiğini anlamak gibi sağlığın teşviki ve geliştirilmesi alanında da yapılabilir.

Asistan sağlık psikologu : Bir asistan olarak sağlık psikologu, nitelikli bir sağlık psikoloğu tarafından denetlenirken, hastaları değerlendirme, sağlık davranışlarını değiştirmek için psikolojik müdahaleler yapma ve araştırma yürütme konusunda deneyim kazanacaktır. Eğitim[ değiştir kaynağı değiştir ] İngiltere'de sağlık psikologları Sağlık Meslekleri Konseyi tarafından kayıtlıdır ve Sağlık Psikolojisi Bölümü'nün İPD'ye tam üyeliğine uygun olacak şekilde eğitilmiştir.

Kalifiye olduktan sonra, sağlık psikologları Ulusal Sağlık Servisi, üniversiteler, okullar, özel sağlık hizmetleri ve araştırma ve yardım kuruluşları gibi çeşitli ortamlarda çalışabilirler. Eğitimdeki bir uygulama sağlık inanç modeli kalp hastalığı psikoloğu, kayıt ve kiralanmış statüye doğru çalışırken uygulanan ortamlarda çalışıyor olabilir.

Bir sağlık psikologu aşağıdaki alanların hepsinde yetkinlik göstermiş olacaktır: mesleki beceriler etik ve yasal standartların uygulanması, iletişim ve ekip çalışmasıaraştırma becerileri çeşitli alanlarda psikolojik araştırma tasarlama, yürütme ve analiz etmedanışmanlık becerileri planlama ve değerlendirmeöğretim ve eğitim becerileri büyük ve küçük ölçekli eğitim programının tasarlanması, verilmesi ve değerlendirilmesi bilgisimüdahale becerileri davranış değişikliği müdahalelerinin teslimi ve değerlendirilmesi.