İskemik kalp hastalığı: belirtiler ve tedavi. Koroner arter hastalığı

Veloergometri hipertansiyon, İskemik kalp hastalığı: belirtiler ve tedavi. Koroner arter hastalığı

Koroner arter hastalığının ağrısız formu. Ani koroner ölüm.

İskemik kalp hastalığı: belirtiler ve tedavi. Koroner arter hastalığı

Koroner arter hastalığının akut formları arasında miyokard enfarktüsü, kararsız angina pektoris formları, akut fokal distrofi; koroner arter hastalığının kronik formlarına - kardiyoskleroz, stabil angina pektoris, kardiyak aritmiler, ağrısız koroner arter hastalığı formu.

Angina pektoris: 1 ilk kez anjina pektoris; 2 fonksiyonel sınıfın I-IV göstergesi olan stabil angina pektoris; 3 ilerleyici angina pektoris.

Tabii ki, her şeyden önce, bir nörolog ve bir kardiyolog ile istişareler. Anketler - özel anketlerin kullanılması, daha iyi anlamanıza ve tanımlamanıza olanak tanır nöropatinin ana belirtileri. EKG yapmak çok önemlidir: Bu çalışma ağrısız ağrıyı tanımlayabilir veya şüphelenebilir.

Kardiyak aritmiler formu gösterir. Kalp yetmezliği formu ve evreyi gösterir.

Ohio Sağlık Kardiyovasküler Cerrahlar

Hastalığın gelişmesinin ana nedeni, koroner arterlerin aterosklerozudur. Önemli ölçüde daha az sıklıkla, değişmeyen koroner arterlerle anjina atakları meydana gelir.

Hastalığın gelişimine katkıda bulunan faktörler arasında, kalbin fonksiyonel aşırı yüklenmesi, katekolaminlerin histotoksik etkisi, kanın pıhtılaşma ve pıhtılaşma sistemlerindeki değişiklikler, kollateral dolaşımın yetersiz gelişimi yer almalıdır. Kronik koroner arter hastalığının gelişimi, miyokardiyal oksijen ihtiyacı ile kan yoluyla verilme olasılığı arasındaki dengesizliğin sonucu olan koroner yetmezliğe dayanır. Miyokardiyuma yetersiz oksijen erişimi ile iskemisi oluşur. İskeminin patogenezi değişmiş ve değişmemiş koroner arterlerde farklıdır.

Arteriyel spazm, morfolojik olarak değişmemiş damarlarda koroner yetmezliğin ortaya çıkması için ana mekanizma görevi görür. Şu anda yeterince çalışılmamış olan nörohumoral düzenleyici mekanizmaların ihlali, spazma yol açar.

yüksek tansiyon şeker hastalığı tedavisi

Koroner yüksek tansiyon tedavi edilmelidir gelişimi, sempatik-adrenal sistemin aktivitesinde bir artışa neden olan sinir ve veya fiziksel stres tarafından teşvik edilir. Adrenal bezler tarafından artan katekolamin üretimi ve sempatik sinirlerin postganglionik uçları nedeniyle, bu biyolojik olarak aktif maddelerin fazlalığı miyokardda birikir.

Kalbin çalışmasını güçlendirmek, sırayla, miyokardın oksijen talebini arttırır. Kan pıhtılaşma sisteminin aktivasyonu, ayrıca fibrinolitik aktivitesinin inhibisyonu ve sempatik-adrenal sistemin artan aktivitesinin etkisi altında gözlenen trombosit fonksiyonundaki değişiklikler, koroner yetmezliği ve miyokard iskemisini şiddetlendirir.

Koroner arterlerin aterosklerozu ile, miyokardiyal oksijen ihtiyaçları ile koroner dolaşım olanakları arasındaki tutarsızlık, fiziksel aktivite artmış kalp fonksiyonu, sempatik-adrenal sistemin artan aktivitesi sırasında açıkça ortaya veloergometri hipertansiyon.

Pulmoner Hipertansiyon

Koroner yetmezliğin ciddiyeti, kollateral damarların yetersizliği ve ayrıca koroner arterler üzerindeki ekstravasküler etkiler ile şiddetlenir. Bu etkiler arasında, sistol fazında miyokardın küçük koroner arterler üzerindeki kompresif etkisi ve ayrıca anjina atağı sırasında gelişen kontraktil miyokardiyal yetmezliğe bağlı intramiyokardiyal basınçta artış ve sol ventrikülde diyastol sonu hacim ve basınçta artış yer alır.

  • İskemik kalp hastalığı: belirtiler ve tedavi. Koroner arter hastalığı
  • Kalp ve diyabet. Diyabetik Kalp Hasarı: Diyabetik Kalbin Nedenleri ve Belirtileri
  • 1 derece hipertansiyon belirtileri

Miyokardiyal hipertrofi hipertansiyon pektoris atağı ile kendini gösteren akut koroner yetmezlik, miyokard iskemisinin gelişmesini önleyen telafi edici mekanizmaları açabilir.

Bu tür mekanizmalar, var olanın açıklanması ve yeni interkoroner anastomozların oluşumu, miyokard tarafından arteriyel kandan oksijen ekstraksiyonunda bir artış. Bu "koroner rezervin" tükenmesiyle, anjina atağı sırasında miyokardiyal iskemi daha belirgin hale gelir.

koroner hastalık sağlık kalp

Angina pektoris atağına ek olarak, miyokardiyal iskemi, çeşitli ektopik aritmilerin yanı sıra aterosklerotik kardiyosklerozun kademeli gelişimi ile kendini gösterir. Kardiyosklerozda, kas liflerinin bağ dokusu ile değiştirilmesi, yavaş yavaş miyokardın kasılma fonksiyonunda bir azalmaya veloergometri hipertansiyon kalp yetmezliğinin gelişmesine yol açar.

Bu bağlamda, "anjina pektoris" terimi, buna neden olan hastalık özellikle koroner arter hastalığı kavramı ile eşanlamlı olarak belirtilmediği sürece.

Teşhis tabanı: fonksiyonel teşhis odası EKG, veloergometri, spirografi, reoensefalografi, reovasografi, EKG ve kan basıncının Veloergometri hipertansiyon izlemesi ; ultrason teşhis odası; klinik ve biyokimyasal laboratuvar; gastroduodenoskopi ve rektoskopi odası; baş ve vertebral arterlerin damarlarının ultrason dopplerografisi için oda; jinekolog ofisinde kolposkopi; fundus muayenesi, görme keskinliği ve gözlük seçimi; dar uzmanlık doktorlarının konsültasyonları: ürolog, jinekolog, dermatovenerolog, diş hekimi, göz doktoru, kulak burun boğaz uzmanı, nörolog, cerrah, çocuk doktoru, gastroenterolog, endokrinolog, kardiyolog, psikoterapist. Konaklama: Sanatoryum, tüm konuklarına çok uygun ve en konforlu konaklama koşullarını sunmaktadır. Gıda: sanatoryumda, "Büfe" sistemine göre doğru ve makul bir şekilde organize edilmiş günde 3 öğün yemek yemenin, sağlık tesisi misafirlerinin iyileşmesi için en emin yollardan biri olduğunun farkındalar. Balık, et, sebze, tahıl gevrekleri, tatlı - deneyimli, yüksek nitelikli şefler tarafından hazırlanan çok çeşitli yemekler.

Belirtildiği gibi, anjina pektoris gelişiminin ana nedeni, koroner arterlerin aterosklerozudur, çok daha az sıklıkla - değişmemiş koroner arterlerin düzensizliği. Klinik tablo Angina pektorisin ana tezahürü, karakteristik bir ağrı atağıdır.

aşırı sıvı nedeniyle yüksek tansiyon

AT klasik açıklama angina pektoris, fiziksel eforla ortaya çıkan, şiddeti ve prevalansı artan sternumda atak benzeri bir baskı hissi ile karakterizedir. Genellikle ağrıya göğüste sol omuza veya her iki kola, boyuna, çeneye, dişlere yayılan bir rahatsızlık hissi eşlik eder; hastaların hareketsiz bir pozisyonda donmasına neden olan bir korku hissi eşlik edebilir.

Nitrogliserin aldıktan veya fiziksel stresi ortadan kaldırdıktan sonra ağrı hızla kaybolur yürürken durmak, atağı tetikleyen diğer koşulları ve faktörleri ortadan kaldırmak: duygusal stres, soğuk, yiyecek alımı.

Ağrının meydana geldiği duruma bağlı olarak anjina pektoris ve istirahat vardır.

Kalp sağlığı için potasyum ve magnezyum

Tipik olarak ağrı veloergometri hipertansiyon görünümü anjina pektoris fiziksel aktivite düzeyine bağlıdır. Kanada Kardiyoloji Derneği'nin kabul edilen sınıflandırmasına göre, anjina pektorisli hastalarda fiziksel aktivite yapma yeteneğine göre 4 fonksiyonel sınıf ayırt edilir: I - fonksiyonel sınıf - sıradan fiziksel aktivite anjina pektorise neden olmaz.

Angina pektoris alışılmadık derecede büyük, hızlı gerçekleştirilen bir yük ile ortaya çıkar. II - fonksiyonel sınıf - fiziksel aktivitenin hafif sınırlaması. Angina pektoris, m'den fazla bir mesafede sıradan yürüme veya 1. III - fonksiyonel sınıf - fiziksel aktivitenin ciddi şekilde kısıtlanması. Angina pektoris, normal yürüyüş sırasında m mesafede ortaya çıkar, Nadiren dinlenme anjina atakları mümkündür.

IV - fonksiyonel sınıf - herhangi bir fiziksel çalışmayı rahatsızlık duymadan yapamama. Tipik dinlenme angina pektoris atakları vardır.

Sinüs Taşikardisi: Tedavi Yöntemleri

Angina pektorisin özel durumları olarak angina pektoris heyecan ve sigara içimi ile ayırt edilebilir. İle dinlenme anjina Tam dinlenme sırasında, özellikle bir rüyada meydana gelen ağrı ataklarını atfetmek gelenekseldir.

Varyant anjina pektoris Prinzmetal angina pektoris olarak adlandırılan durum özellikle vurgulanmalıdır: önceden angina pektoris olmaksızın meydana gelen, genellikle geceleri meydana gelen dinlenme angina atakları.

Sıradan anjina ataklarının aksine, ağrı anında EKG'de ST segmentinde belirgin bir yükselme eşlik eder.

2. aşama yüksek tansiyon

Koroner anjiyografi kullanılarak, varyant anjina pektorisin, sklerozan veya değişmemiş koroner arterlerin spazmından kaynaklandığı gösterilmiştir. Ana klinik semptom - anjina pektoris atağı - sadece koroner arter hastalığı için patognomonik değildir.

Bu bağlamda, kronik koroner arter hastalığının bir şekli olarak anjina pektoris tanısı, ancak hastanın muayenesinin çeşitli aşamalarında elde edilen tüm veriler dikkate alınarak yapılabilir.

Kademeli Artan Kardiyovasküler Yüke Sahip Testlerin Fizyolojik Temelleri

Ancak, içinde klinik tablo koroner arter hastalığında angina pektoris, teşhis araştırması sırasında bulunan kendi veloergometri hipertansiyon sahiptir. Hastaların şikayetlerine dayanarak, tespit etmek mümkündür: a tipik olarak meydana gelen angina pektoris; b kronik iskemik kalp hastalığının diğer belirtileri ritim bozuklukları, kalp yetmezliği ; c İKH risk faktörleri; d atipik kalp ağrısı ve yaş, cinsiyet, NBS ve eşlik eden hastalıklar için risk faktörleri dikkate alınarak değerlendirilmesi; e veloergometri hipertansiyon eden ilaç tedavisinin etkinliği ve doğası; e angina pektoris ile kendini gösteren diğer hastalıklar.

Tüm şikayetler hastanın yaşı, cinsiyeti, yapısı, psiko-duygusal geçmişi ve davranışı dikkate alınarak değerlendirilir, bu nedenle genellikle hastayla ilk iletişimde, koroner arter hastalığının ön tanısının veloergometri hipertansiyon reddedebilir veya doğrulayabilir.

Yani yaşlarında bir erkekte son bir yıldır klasik şikayetler ve geçmişte kalp-damar hastalıklarının olmaması ile kronik koroner arter hastalığı çok yüksek bir ihtimal ile teşhis edilebilmektedir. Bununla birlikte, hastalığın klinik varyantını ve koroner arter ve miyokardiyal hasarın ciddiyetini gösteren ayrıntılı veloergometri hipertansiyon teşhis, ancak tüm temel teşhis araştırma şeması tamamlandıktan sonra ve bazı durumlarda aşağıda açıklanmıştır ek bir muayeneden sonra yapılabilir.

Bazen angina pektoris ile çeşitli türleri ayırt etmek zordur.

Teşhis tabanı: fonksiyonel teşhis odası EKG, veloergometri, spirografi, reoensefalografi, reovasografi, EKG ve kan basıncının Holter izlemesi ; ultrason teşhis odası; klinik ve biyokimyasal laboratuvar; gastroduodenoskopi ve rektoskopi odası; baş ve vertebral arterlerin damarlarının ultrason dopplerografisi için oda; jinekolog ofisinde kolposkopi; fundus muayenesi, görme keskinliği ve gözlük seçimi; dar uzmanlık doktorlarının konsültasyonları: ürolog, jinekolog, dermatovenerolog, diş hekimi, göz doktoru, kulak burun boğaz uzmanı, nörolog, cerrah, çocuk doktoru, gastroenterolog, endokrinolog, kardiyolog, psikoterapist. Konaklama: Sanatoryum, tüm konuklarına çok uygun ve en konforlu konaklama koşullarını sunmaktadır. Beslenme: sanatoryumda, "Büfe" sistemine göre doğru ve makul bir şekilde organize edilmiş günde 3 öğün yemek yemenin, sağlık tesisi misafirlerini kurtarmanın en kesin yollarından biri olduğunun farkındalar. Balık, et, sebze, tahıl gevrekleri, veloergometri hipertansiyon - deneyimli, yüksek nitelikli şefler tarafından hazırlanan çok çeşitli yemekler.