Gözde Sinek Uçuşması

Vitreus hipertansiyonu durumunda

PPV ameliyatı retina dekolmanı için yapılıyorsa; vitreus jeli temizlendikten sonra retina yatıştırılır, lazer uygulanır ve göz içine retinayı yatışık tutması için gaz veya silikon verilir. Maküler hol mevcut ise vitrektomiden sonra internal limitan membran İLM soyulur ve göz içine gaz verilir. Epiretinal membran mevcut ise görmeyi tehdit eden vitreus hipertansiyonu durumunda yüzeyindeki zarlar soyulur.

PPV ameliyatı endikasyona göre şekillendirilir. PPV ameliyatından sonra gün kadar belli baş pozisyonunda yatma zorunluluğu olabilir. Bu yatış pozisyonu retinanın kalıcı olarak yapışması veya maküler holün kapanması gibi nedenler için gerekli olabilir.

PPV ameliyatları, katarakt cerrahisi fakoemülsifikasyon ve intraoküler yapay lens yerleştirilmesi ameliyatı ile birlikte uygulanabilmektedir. Bunun 3 nedeni vardır: 1 Ameliyat sırasında lensin cerrahi müdahelelere bağlı zedelenme olasılığı vardır.

PPV sonrası katarakt ameliyatı hem daha güç olmakta hem de patolojinin nüksetmesi örneğin maküler hol açılması olasılığı bulunmaktadır. Skleral çökertme: Bu ameliyat retina dekolmanı için yapılır. Gözün dış duvarına yani skleraya silikon yapısında bir çökertme materyali bant veya sponge sütüre edilir. Çökertme materyali, çepeçevre veya segmental yani gözün belli bir bölümünü kaplayacak şekilde konulabilir.

Gözde Sinek Uçuşması - Prof. Dr. Ahmet Akman

Bu üçlü müdahele yani skleral çökertme, retina altı sıvısının boşaltılması ve kriyoterapi ile retina dekolmanı tedavi edilmiş olur. Skleral çökertme ameliyatı, günümüzde giderek daha az uygulanır olmuştur.

Ancak bu ameliyat yöntemi hala önemini korumaktadır. Pnömatik retinopeksi: Retinanın üst derecelik kısmında delik veya birbirine yakın delikler tarafından oluşturulan retina dekolmanlarında uygulanır. Hastaya yırtık ların yerine göre baş pozisyonu verilir.

Laser fotokoagülasyon: Retina altı sıvısının eşlik etmediği retina yırtıklarını çevrelemek için kullanılır. Bunun dışında maküler ödem tedavisinde ve iskemik yani beslenemeyen retinanın ablasyonu amacıyla da uygulanır. Diabetik retinopati ve ven tıkanıklıkları gibi çeşitli patolojilerde makülada sızıntı yapan mikroanevrizma ve difüz ödem bölgelerine uygulanabilir.

Gözün maküla dışındaki bölgelerindeki iskemik retinaya ablasyon amaçlı olarak uygulanabilir. Fotodinamik tedavi: Bu tedavi genellikle yaşa bağlı maküla dejeneresansı ve santral seröz koriyoretinopati vitreus hipertansiyonu durumunda hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Fotodinamik tedavide hastaya intravenöz yolla verteporfirin maddesi verilir.

Retina ve Vitreus Hastalıkları – Ankara Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. A. Kaan Gündüz

Bu ilaç damar çeperlerinde toplanır. Daha sonra özel dalga boyunda reçeteli yüksek tansiyon tedavisi yayan bir laser ile lezyonun tedavi yapılır.

Laser ışığı ile vitreus hipertansiyonu durumunda çeperlerinde toplanan vitreus hipertansiyonu durumunda madde reaksiyona girdiği zaman lezyon içi damarlarda tıkanma, sızıntı ve kanamada azalma ve sonuç olarak lezyonda gerileme meydana gelmektedir.

İntravitreal enjeksiyonlar: Son yıllarda giderek daha fazla bir şekilde uygulanmaktadır. Burada ilacın hedef doku yani retina ve koroiddeki lezyona direkt olarak uygulanması söz konusudur. Göz uyuşturulduktan sonra temizlenir.

İlaç, gözün pars plana bölgesinden vitreus kavitesine ilerletilen iğne ile göz içine enjekte edilir. İntravitreal enjeksiyonlarda uygulanan ilaçlar başlıca 3 grup altında toplanabilir. Bu ilaçlar koroid neovasküler membranları tedavisinde, maküla ödemi tedavisinde ve retinada nonperfüzyon yapan hastalıkların seyrini yavaşlatmakta kullanılmaktadır.

Bu ilaçlar da esas olarak maküla ödemi tedavisinde bazen de koroid neovaskülarizasyonlarında anti-vegf ilaçlarla birlikte uygulanmaktadır. İntravitreal enjeksiyonlar yurt dışında ofis şartlarında uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde enjeksiyonlar için genellikle ameliyathane ortamı tercih edilmektedir. Göz vitaminleri: Yaşa bağlı maküla dejenerasansı olan hastalarda bir göz yaş tip, diğeri kuru tip ise veya her iki gözde de ileri evre kuru tip hastalık mevcut ise göz vitaminleri vitreus hipertansiyonu durumunda tavsiye edilir.

Bunun dışındaki vitreus hipertansiyonu durumunda etkisi ihtimali veya plasebo düzeyinde olmaktan öteye gidememektedir. Sistemik muayene ve konsültasyonlar: Diabetik retinopatisi olan hastaların mutlaka detaylı bir sistemik muayeneden geçmeleri, kan şekeri ve hipertansiyon regülasyonu yapılması, kan lipidlerinin kontrol altına alınması gereklidir.

yüksek tansiyon ve istihdam yüksek tansiyon sorusunun cevabı

Ven dal ve kök tıkanıklığı olan hastaların da benzer şekilde hipertansiyon ve diabet yönünden kontrolü ve kanama eğilimi oluşturan bazı hastalıkların tesbiti için inceleme yapılması yerinde olur. Yaşa bağlı maküla dejeneresansı YBMD Yaşa bağlı maküla dejeneresansı genellikle yaşın üzerinde görülen bir hastalıktır. Yaşa bağlı maküla dejeneresansının klinik tipleri nelerdir?

Gözde Sinek Uçuşması

Yaşa bağlı maküla dejeneresansı gelişmiş ülkelerde en sık karşılaşılan görme kaybı nedenidir. Hastalığın iki tipi vardır: Kuru tip ve yaş tip.

Kuru tipte görme kaybı daha yavaş olarak gelişmektedir. Bu tipte göz arkasında kanama ve ödem gelişmekte ve ciddi görme kayıpları meydana gelmektedir. Kuru tip yaşa bağlı maküla dejeneresansı.

Retina Yırtığı ve Dekolman

Makülada yaygın yumuşak drusenler izleniyor Yaş tip maküla dejenerasyonu. Koroid neovaskülarizasyonundan sızan yaygın sert eksüdalar görülüyor Optik koherens tomografide yaş tip YBMD. Pigment epitel dekolmanı, dekolman altında yüksek reflektif materyal hemorajiretina içi yaygın kistoid ödem ve fibrin birikimi izleniyor Yaşa bağlı maküla dejeneresansının klinik belirtileri nelerdir ve kimler risk altındadır?

Hastalık başlangıcında bulanık görme ve düz çizgileri kırık görme gibi belirtiler oluşur. Renkler daha soluk görülebilir. Hastalar karşılarındaki kişilerin yüzlerini fark edemez, araba kullanmada güçlük oluşabilir.

  1. Görmeyi ciddi şekilde tehdit eden bir göz problemi olan retina dekolmanı retina sinir tabakasının altındaki pigment epiteli tabakasından ayrılmasıdır.
  2. Hızlı nabzın manevi nedenleri
  3. Kalp sağlığı için alkol tüketimi
  4. Eye Gesundheit und Krankheit
  5. Bunlardan bir tanesi kan hücrelerinde bulunan demir elementinin açiga çikarak retina ve diger katlardaki hücreler tarafindan emilmesi ile birtakim toksik etkilerin ortaya çikmasidir.
  6. Blog Glokom Karasu Hastalığı Gözün ön kısmında şeffaf bir yapı olan kornea, arkasında göze rengini veren iris dokusu ve iris dokusunun arkasında göz içi lensi bulunur.

Hastalık ilerler ve tedavi yapılmazsa görme merkezinde kör nokta oluşur. Kişiler santral yani merkezi görmelerini kaybeder.

Hipertansiyon ile ne tedavi edilebilir ve tedavi edilemez boy genişletme sağlık kalp

Santral görmesini kaybeden kişiler bildikleri ev, bahçe gibi kapalı ortamlarda hareket edebilir ve kendi işlerini görebilirler. Ancak ev dışı faaliyetlerini rahatça yürütemez ve sokağa çıkamazlar. Araba kullanamazlar. Hastalık için risk faktörleri arasında hipertansiyon, ailede YBMD öyküsü ve beyaz ırk sayılabilir.

Geçmeyen göz içi kanaması lazer tedavisine rağmen veya tedavi için geç kalmış diyabet retinopati gibi ,makula deliği,makula pucker kırışıklık ,retina dekolmanı ayrılma ,vitreusa düşmüş lens ya da yabancı cisim çıkarılması ve endoftalmi göz içi iltihabı gibi durumlarda uygulanarak retinanın tekrar eski anatomik yapısına kavuşması hedeflenir. Bayıltma işlemi yapılmadan dakika gibi çok kısa sürede yapılır,hasta hemen taburcu olur. Ciltte kesi yapılmadığı için yüzde iz bırakmaz. İşlemden sonra hasta normal yaşantısına dönebilir. Ayrıca retina yırtıklarını ve glokomda göz içi basıncının düşürülmesinde de kullanılmaktadır.

Yaş tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda masif submaküler hemoraji görülüyor Yaşa bağlı maküla dejeneresansı genetik midir? YBMD olan hastalarda bazı gen değişiklikleri tesbit edilmiştir. Bu gen değişiklikleri içinde en iyi bilineni kompleman faktör H genidir. Kompleman sistemi vucüdumuzda bulunan bir savunma sistemidir. YBMD olgularında göz hastalığı ile kompleman faktör aktivasyonu arasında bir bağlantı mevcuttur.

Hatta bazı gen değişikliklerinin hastalığın kuru tip veya yaş tipte olacağı noktasında rol oynadığı düşünülmektedir. Yaşa bağlı maküla dejeneresansı tedavisi nasıl yapılır?

Epiretinal membran gelişimi herhangi bir nedene bağlı olarak retinanın önünde zar tabakası oluşmasına denir.

Kuru tipte görme kaybı yavaş yavaş oluşur. Bu grup hastada öneriler arasında, sigarayı kesmek, güneş gözlüğü kullanmak, vitamin, balık ve yeşil sebzelerden zengin beslenmek yer almaktadır. Hipertansiyon kontrolü de önemlidir. Yaş tip hastalıkta tarihsel süreçte laser fotokoagülasyon, fotodinamik tedavi ve anti-vegf ilaçların intravitreal göz içine iğne ile ilaç verilmesi uygulamaları yapılmıştır.

Bundan yaklaşık 20 yıl öncesine kadar yaş tip hastalıkta görme prognozu genellikle kötüydü. Laser fotokoagülasyon tek tedavi seçeneğiydi. Görme merkezine laser fotokoagülasyon yapılınca anormal kan damarları kısmen tahrip oluyor ancak hemoraji altındaki yeni damarlar görülemediği için tam tedavi yapılamıyor ve görme merkezine çok yakın laser yapıldığı için görme kaybı gelişiyordu.

Bu tedavide hastaya toplardamardan verteporfin adında özel bileşimde bir ilaç verilmekte ve daha sonra maküla lezyonu özel bir dalgaboyunda ışın yayan laser ile tedavi edilmektedir. Damar çeperinde toplanan ilaç laser ışını ile reaksiyona girdiğinde oluşan oksijen radikalleri ile damar hasarı oluşmakta ve anormal patolojik damarların tıkanması hedeflenmektedir.

stres yüksek tansiyona neden olur kanlı gözler yüksek tansiyon

Fotodinamik tedavi laser fotokoagülasyona göre daha başarılıydı ve yaş tip YBMD olan hastalarda görme kaybı hızını azalttı ama beklenen görme stabilizasyonu ve görme artış sonuçlarını veremedi. Yani göz içine yapılan bu enjeksiyonlara rağmen görme korunamayabilir. Ancak 20 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında görme artışı sağlanması bakımından tedavide çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Vitrektomi Ameliyatı

Yurt dışında yapılan kontrollü randomize çalışmalarda kuru tip hastaların yaş tipe dönme riskini azalttığı belirlenen belli formülasyonlar vardır. Bu tip ilaçların içinde vit C, vit E, lutein, zeoxanthin, bakır Cu oksid ve çinko Zn oksid gibi maddeler belli miktarlarda mevcuttur.

Bu yazım tarihinde, ülkemizde mevcut göz vitaminleri, yurt dışı çalışmalarda etkinliği kanıtlanmış madde ve miktarlarını içermemektedir. Bu bakımdan, zararlı bir etkileri olmasa da, faydaları ihtimali veya plasebo etkisi ile eşdeğer olmaktan öteye geçememektedir. Diabetik retinopati Diabetes mellitusun görülme sıklığı Diabetes mellitus DM dünya genelinde sıklığı artmakta olan bir hastalıktır.

Yani her gençten biri tipi I DM hastalığına sahiptir. Diabetes mellitusta görülen göz problemleri Diabetik hastalarda çeşitli göz problemleri görülebilir. Bunlar katarakt, diyabetik retinopati, refraksiyon değişiklikleri, ve optik nöropati dediğimiz görme siniri iltihapları olarak sıralanabilir.

One moment, please

Diabetik retinopati görülme sıklığı Diabetik retinopati dünya genelinde en önemli görme kaybı nedenlerinden birisidir. Yani her 3 diabetik hastadan birinde retinopati görülmektedir. Diabetik retinopati hastalığın süresi ile ilişkilidir.

Tip I veya insuline bağlı diabetiklerde ergenlik çağından sonra retinopati görülme sıklığı yaş ile artmaktadır.

Kan şekeri kontrolü önemli bir faktördür. Bunun dışında kan şeker kontrolü iyi yapılmamış ve kan şekerinin oynaklık gösterdiği kişilerde retinopati ilerlemektedir.

Gebelik, hipertansiyon, kan lipitlerinin yüksekliği, böbrek hastalığı retinopatiyi ağırlaştıran diğer faktörlerdir. Diabetik retinopati patogenezi, klinik evreleri, klinik bulguları ve tedavisi Diabetes mellitus hastalığında damarların bazal membranı kalınlaşmakta ve özellikle dış katı yani perisit tabakası bozulmaktadır.

Bu damar bozukluğu tüm vucut damarlarında görülmektedir. Göz damarlarının özelliği bunları direkt olarak muayene ile görebilmemiz ve hasarı tesbit edebilmemizdir. Vücudun başka hiç vitreus hipertansiyonu durumunda bölgesindeki damarları direkt olarak görmek mümkün değildir.

Arka kamaranın içini dolduran yumurta akı kıvamındaki sıvayı vitreus denilir. Gençlikte tamamen şeffaf ve homojen olan vitreus sıvısı, yaşlandıkça koyulaşır, iplik-iplik ve örümcek ağı şeklinde bir yapıya dönüşür. Her insanda bu dönüşüm olur. Bu nedenle neredeyse tüm insanlar mavi gökyüzüne ya da düz beyaz bir duvara baktıklarında birkaç tane sinek benzeri nokta, iplik, tül ya da örümcek ağı gibi yapılar görebilirler.