Taraftar değil haberciyiz!

Yaşam tarzının koroner kalp sağlığını etkilediğine dair kanıt

Yedikten 4 Saat Sonra Damarları Temizliyor, Kalp Krizini Önlüyor!

En son düzenleme:AM FztAdmin. Hastalıklar Yaşam Tarzı Değişikliği ile Önlenebilir mi? Rippe JM. Am J Lifestyle Med. Published Jul Alışkanlıkların ve eylemlerin hastalıkların hem önlenmesini hem de tedavisini nasıl etkilediğine ilişkin çalışma, "yaşam tarzı tıbbı" kavramı etrafında birleşmiştir. Bu incelemenin amacı, fiziksel aktivite, doğru beslenme, kilo yönetimi ve sigarayı bırakma dahil yaşam tarzı tıbbında temel olan birçok yöntemin güncel bir özetini sağlamaktır.

Bu gözden geçirme ayrıca özellikle bu modalitelerin koroner kalp hastalığı, diyabet, obezite ve kanser dahil kronik hastalıkların hem önlenmesinde hem de tedavisinde nasıl kullanıldığına odaklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: yaşam tarzı tıbbı, fiziksel aktivite, beslenme, kilo yönetimi, obezite, koroner kalp hastalığı, diyabet, kanser, yaşam tarzı değişikliği, hipertansiyon yaşam tarzı değişikliği, yaşam tarzı değişikliği nedir, yaşam tarzı değişikliği tedavisi, diyabette yaşam tarzı değişikliği, kanserde yaşam tarzı değişikliği, obezitede yaşam tarzı değişikliği, anksiyetede yaşam tarzı değişikliği.

Bilimsel ve tıbbi literatür, günlük alışkanlıkların ve eylemlerin kısa ve uzun vadeli sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde muazzam bir etki yarattığı kavramını desteklemektedir. Bu etki olumlu veya olumsuz olabilir. Binlerce çalışma, düzenli fiziksel aktivitenin, sağlıklı bir vücut ağırlığının sürdürülmesinin, sigara içilmemesinin ve sağlıklı beslenme ve diğer sağlığı geliştirici uygulamaların takip edilmesinin sağlığı derinden etkilediğine dair kanıt sağlamaktadır.

Günlük alışkanlıkların ve eylemlerin sağlık üzerindeki etkisini destekleyen bilimsel literatürün gücü, metabolik olarak ilişkili hastalıkların yaşam tarzının koroner kalp sağlığını etkilediğine dair kanıt ve tedavisine vurgu yapan neredeyse her kanıta dayalı klinik kılavuza dahil edilmesiyle vurgulanmaktadır.

Tüm bu ifadeler, hastalığın önlenmesi ve tedavisinde anahtar bileşenler olarak yaşam tarzı alışkanlıklarını ve uygulamalarını vurgulamaktadır. Tedavilerde hastalıkların temel nedenlerinin görmezden gelinmesi ve korunma için yaşam tarzı önlemlerine öncelik verilmemesi, insanları tehlikeye atıyor.

Batılı bir yaşam tarzından etkilenen gelişmiş ülkeler, büyük ölçüde kötü yaşam tarzı seçimlerinden kaynaklanan bir sağlık krizinin ortasındadır. Epidemiyolojik, ekolojik ve girişimsel çalışmalar defalarca kardiyovasküler hastalık, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıkların çoğunun yetersiz beslenme ve fiziksel hareketsizlikten beslenen yaşam tarzlarının sonucu olduğunu göstermiştir. Geleneksel tıbbın aksine, yaşam tarzı tıbbının odak noktası kronik hastalıkların tedavisi değil, daha çok önlenmesidir.

Kronik hastalıklar şu anda morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenidir ve sağlık harcamalarımızın çoğundan sorumludur.

Kalp hastalıkları hakkında doğru bilinen 10 yanlış

Bu kronik rahatsızlıkların çoğu önlenebilir ve sağlıksız bir yaşam tarzının sonucudur. Nüfusun yüzde sekseni daha iyi bir sağlık durumunda yaşamak isterken bunu nasıl sürdüreceğini bilmiyor. Sağlıklı bir yaşam tarzının kabulü yüksek tansiyon karbonatlı benimsenmesi en büyük sorunumuz olmaya devam ediyor. Son yılda ABD'de önde gelen ölüm nedenlerinde dramatik bir değişim olmuştur.

Ek olarak, obezite ve diyabet, sadece KVH ve kansere katkıda bulunan değil, aynı zamanda ciddi komorbiditeler olarak da hizmet eden inflamatuar durumlardır; ortak etiyolojileri birbirini destekler. Bu, sağlığımızı ve hastalarımızın sağlığını yaşam tarzı tıbbı yoluyla yönetme şeklimizde bir değişiklik ile değiştirilebilir. Sağlıklı Yaşamı Teşvik Etmek İçin Yaşam Tarzı Alışkanlıkları Fiziksel Aktivite Fiziksel aktivite, genel sağlık ve çeşitli hastalıkların hem önlenmesi hem de tedavisi için hayati önem taşıyan bir bileşendir.

Düzenli fiziksel aktivitenin KVH, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, obezite ve belirli kanser türlerini azalttığı özellikle gösterilmiştir. Bu koşullarda fiziksel aktivitenin önemli rolü, kronik hastalıklarla ilgilenen hemen hemen her organizasyondan kanıta dayalı kılavuzlar ve fikir birliği beyanlarındaki önemli rolü ile vurgulanmıştır. Ek olarak, düzenli fiziksel aktivitenin beyin sağlığı ve bilişinin yanı sıra anksiyete ve depresyonda azalma ve stresin iyileştirilmesi için önemli olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır.

Yakın zamanda yayınlanan Fiziksel Aktivite Rehberi Danışma Komitesi Bilimsel Raporu, artan fiziksel aktivitenin birçok bireysel ve halk sağlığı faydası taşıdığını vurguluyor.

Bu rapor aynı zamanda fiziksel aktivitenin uykuyu, genel iyilik halini ve günlük işleyişi iyileştirerek yaşam kalitesinin artmasına güçlü bir şekilde katkıda bulunduğunu da listelemektedir. Rapor, fiziksel aktivitenin bazı faydalarının hemen ortaya çıktığını ve faydaların çoğunun, orta ila şiddetli fiziksel aktivitenin devam eden ve düzenli performansıyla daha da önemli hale geldiğini vurgulamaktadır. Düzenli fiziksel aktivitenin iyileştirdiği diğer koşullar osteoartrit ve hipertansiyondur.

Sonuç olarak, düzenli fiziksel aktivitenin birçok faydası, onu sağlık ve esenliğe yönelik kapsamlı bir yaşam tarzı tıbbı yaklaşımının parçası olarak tüm çocuklara ve yetişkinlere önerilmesi gereken temel hususlardan biri haline getirmektedir.

Yaşlılarda düzenli fiziksel aktivite düşmeye bağlı yaralanmalar ve yağsız vücut kitlesinin korunmasına yardımcı olur. Bu girişim, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarını ve sağlık sağlayıcılarını, fiziksel aktiviteyi içeren tedavi planları tasarlamaya veya hastaları kalifiye egzersiz uzmanları ile kanıta dayalı egzersiz programlarına yönlendirmeye teşvik etmek için tasarlanmıştır. EIM ayrıca sağlık hizmeti sağlayıcılarını, hastaların ziyaretleri sırasında yaşamsal bir işaret olarak Charles poliquin kalp sağlığı aktiviteyi değerlendirmeye ve kaydetmeye teşvik eder.

Girişim ayrıca her ziyaretin bir alıştırma "reçetesi" ile sonuçlandırılmasını tavsiye ediyor. Beslenmenin diğer birçok durumun yanı sıra KVH, diyabet, obezite ve kanserdeki rolüne dair güçlü kanıtlar vardır. Beslenme kılavuzları ve çeşitli kuruluşlardan alınan fikir birliği beyanları, kronik hastalıkların hem önlenmesinde hem de tedavisinde beslenmenin anahtar rolünü kabul etmiştir.

Bu fikir birliği beyanları, doğaları gereği birbirine çok benzer ve sürekli olarak meyve ve sebzelerde, tam tahıllarda özellikle yüksek lifliyağsız süt ürünlerinde, deniz ürünlerinde, baklagillerde ve kabuklu yemişlerde daha yüksek bir beslenme düzeni önerir.

Yönergeler ayrıca kırmızı ve işlenmiş etler, rafine tahıllar, şekerle tatlandırılmış yiyecekler ve doymuş ve trans yağlar bakımından daha düşük diyetler önermede tutarlıdır.

Tüm kılavuzlar ayrıca, sağlıklı bir kiloyu korumak ve böylece kronik hastalık riskini daha da azaltmak için kalori ve düzenli fiziksel aktivitenin dengelenmesinin önemini vurgulamaktadır. Kilo Kontrolü Birçok yönden aşırı kilo ve obezite, yaşam tarzı hastalıklarının özünü temsil eder.

Kolesterolü Düşürme ve Kalp Sağlığını İyileştirmede Egzersizin Rolü

Fazla vücut ağırlığı, KVH, diyabet, bazı kanser türleri, kas iskelet bozuklukları, artrit dahil birçok kronik hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Obezite tedavisinin temel taşı, kilo alımını önlemek için enerjiyi dengelemeye veya kilo kaybını sağlamak için enerji açığı yaratmaya katkıda bulunan yaşam tarzı önlemlerine dayanır. Hem fiziksel aktivite hem de beslenmeyi içeren bu yaşam tarzı faktörleri, bu sonuçlara ulaşmak için temel modalitelerdir.

Tütün Kullanımı Sigara içmenin kalp hastalığı ve felç, diyabet ve kanser dahil olmak üzere birçok kronik hastalık riskini önemli ölçüde artırdığına dair çok sayıda kaynaktan çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Kadınlarda sigara içmenin sağlık riskleri erkeklere eşdeğerdir. Sigarayı bırakan bireylerde hem KVH hem de kanser riskinin azaltılmasında önemli faydalar artmaktadır.

stres yönetimi kalp sağlığını nasıl etkiler

Bu faydalar çok kısa bir süre içinde ortaya çıkar. Pasif içiciliğin de birden fazla kronik hastalık riskini de artırdığı unutulmamalıdır, çünkü pasif içicilik çok sayıda kanserojene maruziyeti içerir. Stres, Kaygı ve Depresyon Modern, hızlı tempolu dünyada stres endemiktir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetişkin nüfusun üçte birinin günlük yaşamlarında, ev veya iş performanslarını olumsuz etkilemek için yeterince stres yaşadığı tahmin edilmektedir. Anksiyete ve depresyon da çok yaygındır.

Böyle düzenli bir fiziksel aktivite olan yaşam tarzı önlemlerinin, bu koşulların üçünün de birçok yönünün etkili bir şekilde iyileştirilmesini sağladığı gösterilmiştir.

DERLEME: FİZİKSEL AKTİVİTE VE KORONER KALP HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİ

Yeterli miktarda uyku almanın da tüm bu koşullarda etkili bir strateji olduğu kanıtlanmıştır ve bu birçok kişi için çok zahmetli olmuştur. Kronik Hastalıkların Tedavisi ve Önlenmesinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri Yaşam tarzı tıbbı modalitelerinin birçok kronik hastalık ve durumun hem tedavisi hem de önlenmesinde önemli bir rol oynadığı birçok çalışmada gösterilmiştir.

Kalp-Damar Hastalıklarında Yaşam Tarzı Değişiklikleri Çok sayıda çalışma, düzenli fiziksel aktivite, sigara içmeme, kilo yönetimi ve pozitif beslenme uygulamalarının hem KVH'nin kendisini hem de KVH için risk faktörlerini etkilediğini göstermiştir.

Diyabette Yaşam Tarzı Değişiklikleri Son yirmi yılda tüm dünyada diyabette dramatik artışlar meydana geldi. Diyabeti önlemek veya tedavi etmek için yaşam tarzı tıbbı modaliteleri, pre-diyabet veya diyabet hastalarının büyük çoğunluğunun metabolik temeline verilen büyük önem göz önüne alındığında beslenme terapisi, fiziksel aktivite, eğitim, danışmanlık ve desteğe odaklanmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu, dünyadaki milyon yetişkinin tip 1 veya tip 2 diyabetle yaşadığını tahmin etmektedir.

Trajik bir şekilde, bu bireylerin neredeyse yarısı bu hastalıklara sahip olduklarını bilmiyor. Diyabetle yaşayan birey sayısının yılına kadar milyon kişiye çıkacağı tahmin ediliyor.

Yaşam tarzı müdahalelerinin, pre-diyabetin diyabete dönüşmesini önlemede kritik derecede önemli rol oynar. Bu hedefler, bunların hem uygulanabilir olduğunu hem de diyabet gelişimini etkileyebileceğini öne süren önceki literatüre dayanılarak seçilmiştir. Bu hedeflerin ikisi de DPP'de büyük ölçüde karşılandı. Haftada dakikalık orta yoğunlukta fiziksel aktivite, büyük ölçüde tempolu yürüyüş yoluyla elde edildi, bu yaşam tarzının koroner kalp sağlığını etkilediğine dair kanıt pre-diyabetli bireylerde faydalı etkilere katkıda bulundu.

Diyabetli bireyler, kişiselleştirilmiş tıbbi beslenme tedavisi MNT için yönlendirilmelidir. MNT, sağlıklı vücut ağırlığına ulaşmak, bireysel glisemik indeks, kan basıncı ve lipid hedeflerini sürdürmek, diyabet komplikasyonlarının geciktirilmesi veya önlenmesi amacıyla uygun seviyelerde çeşitli besleyici yoğun gıdaları vurgulayan sağlıklı beslenme her ikisi de serebral hipertansiyon hakkında teşvik eder.

Diyabet hastaları düzenli olarak hem aerobik hem de direnç egzersizi yapmaya teşvik edilmelidir. Aerobik aktivite nöbetleri, haftanın çoğu gününde günde 30 dakika veya daha fazla hedefle ideal olarak en az 10 dakika olmalıdır. Son kanıtlar, diyabetli bireylerin bilgisayar başında çalışma, TV izleme vb. Gibi faaliyetlerde hareketsiz olarak harcanan zamanı azaltmaya veya kısa bir süre ayakta durarak, yürüyerek veya hafif fiziksel aktiviteler yaparak hareketsiz faaliyetleri bozmaya teşvik edilmesi gerektiğini desteklemektedir.

Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan araştırmalar, 13 randomize kontrollü çalışmanın bir meta-analizini de içeren bu yaklaşımı sorgulamaktadır; ilaçlarla yoğun glisemik tedavinin, genel mortalite veya kardiyovasküler mortalite yararı olmaksızın ciddi hipoglisemi riskinin iki katına çıkmasıyla sonuçlandığını bulmuştur. En etkili yaşam tarzı değişiklikleri, bütün bitkisel gıdalara meyveler, sebzeler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve tohumlar dayalı egzersiz ve diyetler olmuştur.

Kolesterol Nasıl Düşürülür? Egzersizin Rolü

Obezitede Yaşam Tarzı Değişikliği Obezite, karşılaştığımız ikinci endemik durumdur. Üç Batılıdan ikisi aşırı kilolu ya da obezdir.

barış sağlık kutsal kalp

Ayrıca obezite, enflamatuar bir hastalıktır. Yeterli fiziksel aktivite ve normal kilo, vücudun enflamatuar reaksiyonunu azaltır ve karsinojenez için bir uyarıcı görevi gören enfeksiyöz ajanlara karşı büyük immün tepkiyi hafifletmeye yardımcı olabilir. Şişman hastalarda aşırı yağ dokusu nedeniyle iltihaplı proteinler interlökin-6, tümör nekroz faktörü ve C-reaktif protein yükselir.

Obezitenin şu andaki odak noktası KVH'ye odaklanmıştır, ancak kanserden çok daha fazla korkulmakta ve daha az sıklıkla ele alınmaktadır. Tahminler, obezitede devam eden eğilimin yılına kadar ek Bu nedenle, yaşam tarzı müdahalesinin hem beslenme hem de fiziksel aktivite bileşenleri, hem kısa süreli kilo kaybı hem de sağlıklı vücut ağırlığının uzun süreli korunması için kritik öneme sahiptir.

Obez bireylerde kilo vermeye yönelik tipik beslenme müdahaleleri, günlük ortalama kcal kalori açığının sürdürülmesini içerir.

Kanserde Yaşam Tarzı Değişikliği Yaşam tarzı önlemleri, hem kanserin önlenmesinde hem de halihazırda kanser oluşturmuş bireylerin tedavisinde kritik öneme sahip bir rol oynamaktadır. Dahası, yaşam tarzı önlemleri, kanserden kurtulanların devam eden sağlığında çok önemli bir rol oynamaktadır.

yüksek tansiyon için ilaçlar alfa adrenerjik blokerler

Bununla birlikte, yaşam tarzı önlemleri hemen hemen her kanser türünde kritik öneme sahip bir rol oynayabilir. Kanser artık yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak görülmüyor.

Bu nedenle, çoğu kanser, yaşam tarzı sorunları dahil olmak üzere birçok çevresel faktörle ilişkilidir. Fiziksel aktiviteyi kanser azaltma ile ilişkilendiren spesifik biyolojik mekanizmalar bilinmemekle birlikte, fiziksel hareketsizliğin çeşitli kanser teşhislerinde rolünü destekleyen kanıtlar giderek artmaktadır. Bununla birlikte, belirli kanserlere karşı koruma sağlamak veya aşırı kilo kaybı gibi kanser tedavisinin çeşitli yan etkilerini tedavi etmek için bazı modifikasyonlar gerekli olabilir.

Genel olarak, kanserin önlenmesine yönelik yaşam tarzı beslenme önlemleri, tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve baklagiller dahil olmak üzere kanser riskini azalttığı gösterilen gıdaların tüketimini artırmayı içerir. Ayrıca bireyler, işlenmiş et, sığır eti ve kuzu eti gibi artan kanser riski ile ilişkili yiyeceklerin tüketimini azaltmalı ve alkollü içecekler ve tuzlu yiyecekleri azaltmalıdır. Bireyler, kansere karşı korunmak için takviyelere güvenmek yerine sağlıklı beslenmelidir.

Hareketsizlikle bağlantılı bu kanserler arasında kolon, meme ve endometriyal kanserler en çok çalışılanlardır. Fiziksel aktivite ile meme kanseri arasındaki bağlantı, eşey hormonların seviyelerinin azaltılması ve eşey hormonu bağlayıcı globulin proteinlerinin konsantrasyonlarının artırılması yoluyla olabilir.

Hastalıklar Yaşam Tarzı Değişikliği ile Önlenebilir mi ?

Egzersiz ve azalmış endometriyal kanser riskleri arasındaki ilişki benzer mekanizmalara sahip olabilir. Fiziksel aktivite ile azalmış kolon kanseri riski arasındaki ilişki, bağırsak geçiş yaşam tarzının koroner kalp sağlığını etkilediğine dair kanıt bağışıklık fonksiyon modülasyonunun azalmasına, hiperinsülinemiye ve inflamasyona bağlı olabilir.

Yaşam tarzı müdahalelerinin, bu koşulların üçünün de iyileştirilmesinde etkili bir rol oynadığı gösterilmiştir. Tüm ruh sağlığı bozuklukları içinde en yaygın olanı anksiyetedir. Düzenli fiziksel aktivite, kaygı düzeylerini düşürmek için birçok çalışmada gösterilmiştir.

Modern dünyamızda stres endemiktir. Stres için kesin yaygınlık rakamlarını belirlemek zor veya imkansız olsa da, çoğu insan günlük yaşamlarında en azından orta derecede stres yaşar. Bireylerin üçte birinin günlük yaşamlarında, işte veya evde performanslarını düşürmeye yetecek kadar stres yaşadıkları tahmin edilmektedir.

Belli bir stres seviyesi koruyucu olabilirken, aşırı stres çeşitli fizyolojik ve psikolojik etkiler yoluyla zararlı olabilir.

Stresi iyileştirmek için çeşitli yaklaşımlar incelenmiş ve etkili bulunmuştur. Bunlar gevşeme tepkisini ve diğer zihin-vücut terapilerini içerir. Kuşkusuz, bu zihin-vücut terapileri yaşam tarzı tıbbının verilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Son on yılda artan bir önem kazanan modern psikolojik terapinin bir diğer yönü, stresi azaltmaya yardımcı olabilecek modaliteleri ve kavramları içeren pozitif psikolojidir.

İlaç Tedavisi mi Yaşam Tarzı Değişikliği mi?

yüksek tansiyonun neden olduğu hastalıklar

Son yıllarda, ilaç maliyetleri birçok ülkede halk sağlığı sistemlerinin sürdürülebilirliği için bir tehdit haline geldi. Bu maliyetler, sağlık sektöründeki diğer önemli öncelikleri etkilemiştir ve bu maliyetler, önemli sağlık göstergelerinde önemli iyileştirmelerle sonuçlanmamıştır.

İlaçla ilgili ekonomik harcamalar, yalnızca uygunsuz ilaç kullanımından kaynaklanan tedavi maliyetlerini değil, aynı zamanda reçeteli veya reçetesiz ilaçların satın alınmasını da içerir. İlaçlar, malignitelerin gelişmesinde de önemli bir rol oynayabilir.

Penisilin, kinolonlar, sülfonamidler ve tetrasiklin kullanımıyla prostat kanseri riski artmış; meme kanseri riskinin sülfonamidlere maruz kalındığında orta derecede arttığı gösterilmiştir. Mikrovasküler, nöropatik ve kardiyovasküler komplikasyonların kümülatif insidansı azaldı ve sağkalım 0,5 ve 0,2 yıl arttı.

Plasebo müdahalesi ile karşılaştırıldığında, QALY başına maliyet yaşam tarzı müdahalesi için yaklaşık dolar ve metformin müdahalesi için Her iki açıdan da, yaşam tarzı müdahalesi metformin müdahalesine göre daha ekonomik ve daha başarılı bir yöntemdir. The direct medical cost of type 2 diabetes mellitus.

Kalp hastalıkları hakkında doğru bilinen 10 yanlış

Diabetes Care ;— Bu nedenle, plasebo müdahalesi ile karşılaştırıldığında, yaşam tarzı müdahalesi, diyabetin başlangıcını 11 yıl geciktirir ve metformin, diyabetin başlamasını 3 yıl geciktirir.

Artan fiziksel aktivite, doğru beslenme, kilo yönetimi, tütünden kaçınma ve stresi azaltma, kronik hastalık riskini azaltabilecek yüksek tansiyon derecelere neden olur yaşam kalitesini artırabilecek anahtar yöntemlerdir.

Bu uygulamaların sağlık üzerinde derin bir etkiye sahip olduğuna dair ezici kanıtlara rağmen, tıp camiası bu modalitelere hitap etmekte ve hastaları olumlu yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya teşvik etmekte yavaş cevap vermiştir. Yaşam tarzı değişikliklerinin gelecek nesillerimiz üzerindeki etkisini de ele almalıyız.

Çok sayıda çalışma, sağlıklı bir yaşam tarzının olumlu etkisinin çocuklar olgunlaştıkça devam ettiğini göstermiştir. Nüfusumuzun en küçüğü, en erken yaşlarından itibaren sağlıklı bir yaşam tarzına maruz kalmalıdır çünkü KVH risk faktörleri çocuklukta başlar. Hastalara, yaşam tarzı tıbbı uygulamasıyla kolayca gerçekleştirilebilecek uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamakla görevliyiz.