Yaşlılarda Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarına Yaklaşım | Article | Türkiye Klinikleri

Yaşlılara kalp sağlığı sunumu

Account Options

Körfez 6 no'lu Sağlık Ocağı ile Yüzbaşılar Sağlık Ocağı bölgelerinde 65 yaş üzerindeki kişilerde kronik hastalıklar ve ilaç kullanımı Öz: Bu çalışma da Değirmendere Yüzbaşılar ve Körfez Yarımca ilçelerinde yaşamakta olan yaşlıların; kronik hastalıklarını ilaç kullanım problemlerini ve sağlık hizmeti kullanımlarını araştırmayı hedefledik.

Bu çalışmamız yüz yüze anket tekniği ile, Haziran Ağustos tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma grubu olarak Yaşlılara kalp sağlığı sunumu ve Yarımca'daki tüm yaşlılara ulaşılması hedeflenmiştir.

Kronik hastalıkların cinsiyete göre dağılımları anlamlı idi kadınlarda; romatizmal hastalıklar, kalp hastalığı, hipertansiyon, osteoporoz ve diabetes mellitus.

Kalp Krizi Sebepleri

Yaşlılarda uzun süreli ilaç kullanımını gerektiren kronik hastalıkların fazlalığından dolayı polifarmasi yaşla beraber artış göstermektedir. Dolayısı ile yaşlılarda çoğul ilaç kullanımının önemli bir problem olduğu bulunmuştur.

hipertansiyonun bir komplikasyonu olarak inme yüksek tansiyon basınç nabız

Cinsiyete göre ilaç kullanımı, istatistikse l olarak anlamlıdır kadınlarda; osteoporoz ilaçları, antihipertansifler, kardiyovasküler ilaçlar ve vitaminlerin kullanımı. Başvuru yapılan yerlerin çoğunluğu kamu hastaneleridir.

Bunu sağlık ocağı ve özel hekimlere başvuru izlemektedir. Sonuç olarak şunu ifade etmeliyiz ki; yaşlılar sağlıkları açısından öncelikli grup olarak kabul edilmeli, yaşlı sağlığı merkezleri kurulmalıdır.

.: Up To Date

Bu merkezlerin yaşlıların yoğun olarak yaşadığı bölgelere ve kolay ulaşılabilir yerlere kurulmasına özen gösterilmelidir. Söz konusu yerlerde, koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık verilmelidir.

Geriatrik hastalarla ilgilenecek merkezlerin yanında, sağlıklı yaşlılara yönelik olarak da sosyal hizmetlerin arttırılması gerekmektedir.

optimal kan basıncı hesaplayıcısı halk ilaçları ile yüksek tansiyon nasıl hızlı bir şekilde tedavi edilir

Hekime başvurunun en fazla yapıldığı, sağlık ocakları ve kamu hastaneleri desteklenmelidir. SSK 1. Sağlık güvencesi olanların, daha organize sağlık hizmetlerinden yararlanması, arzu edilen bir durum olmalıdır. Sağlık güvencesi olmayanlarında, benzer hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir.

kalp konuşma iwk sağlık yüksek tansiyonun neden olduğu hastalıklar

Anahtar Kelimeler:.