Kardiyovasküler hastalıklar nasıl önlenebilir?

Yüksek tansiyon için hangi prosedürler reçete edilir, Şeker hastalığında hangi şeker ikamesi kullanılabilir?

İçerik

  Önceki araştırmalar RAAS'ın iki bileşeninin kafa içi anevrizmaların gelişiminde rol oynadığını ve RAAS'deki bozulmanın anevrizma yırtılmasına katkıda bulunabileceğini bulmuştu.

  yüksek tansiyon için hangi prosedürler reçete edilir

  Rüptüre anevrizması olan hastaların üçte birinin öldüğü ve diğer üçte birinin günlük yaşam aktivitelerine bağımlı kaldığı göz önüne alındığında, anevrizma rüptürünü önlemek için değiştirilebilir risk faktörlerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu çok merkezli çalışma, RAAS inhibitörleri ve beta blokerler dahil olmak üzere diğer kan basıncı ilaçlarının kullanımı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Çin'in farklı bölgelerindeki 20 tıp merkezinde 'dan 'e kadar rüptür öncesi ve sonrası toplanan verileri analiz etti.

  yüksek tansiyon için hangi prosedürler reçete edilir

  Araştırmaya hipertansiyon ve kafa içi anevrizmaları olan 3. Çalışma örnekleminde ortalama yaş 61, üçte biri erkek ve üçte ikisi kadındı.

  yüksek tansiyon için hangi prosedürler reçete edilir

  Qinghai Huang araştırmayla ilgili şunları söyledi: "Kontrollü hipertansiyonu olan kişiler arasında bile, RAAS inhibitörleri alan kişilerin, RAAS inhibitörleri olmayan kişilerden önemli ölçüde daha düşük rüptür riskine sahip olduğunu görünce şaşırdık.

  Çalışmamız, kan basıncının normalleşmesini sağlamak için uygun antihipertansif ilaçların kullanılmasının altını çiziyor.

  yüksek tansiyon için hangi prosedürler reçete edilir

  RAAS inhibitörlerinin güçlü potansiyel faydası ve yüksek güvenliği nedeniyle, bu bulgular, ayrıca klinisyenlerin yüksek tansiyonu olan kişilerin anevrizma yırtılmasını önlemelerine yardımcı olmak için tedaviyi optimize etmelerine yardımcı olur. Araştırmacılar, çok değişkenli bir model kullanarak, kadınların anevrizma yırtılma riskinin erkeklerin riskinden 1.

  yüksek tansiyon için hangi prosedürler reçete edilir