Apikal Nab

Yüksek tansiyon ile apikal nabız

İçerik

  yüksek tansiyon ile apikal nabız

  Çiğdem'in kan basıncını ölçerken yapmış olduğu aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır? A Ölçüm yapacağı kolu alttan desteklemiştir B Hasta veya yaralıya uygun manşet seçmiştir C Brakial arterin yerini tespit etmiştir D Sıkan giysileri çıkarmaya gerek görmemiş yukarı sıyırmıştır E Manşetini, brakial arterin iki buçuk üç santimetre yukarısından bağlamıştır Soru Gül, kan basıncını ölçerken manşonun şişirileceği basınç değerini belirlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmaktadır?

  A Radial arterden, nabız atımlarını hissetmeyene kadar puvar pompalanır, manometredeki değer belirlenir ve şişirme işlemine son verilir B Radial arterden, nabız atımlarını hissetmeyene kadar puvar pompalanır, manometredeki değer belirlenir ve bu değere 10 mmHg eklenerek şişirilir C Radial arterden, nabız atımlarını hissetmeyene kadar puvar pompalanır, manometredeki değer belirlenir ve bu değere 30 mmHg eklenerek şişirilir D Yetişkinlerde mmHg; çocuklarda mmHg kadar şişirme işlemi devam eder E Yetişkinlerde mmHg; çocuklarda mmHg kadar şişirme işlemi devam eder Soru Aşağıdakilerden hangisi, suda boğulmalarda yapılması gereken davranışlardan değildir?

  yüksek tansiyon ile apikal nabız

  A Kurtarıcı en son çare olarak suya girmelidir B Kurtarıcı, ilk etapta kıyıdan yardım etmeye çalışmalıdır C Kurtarıcının mutlaka yüzme bilmesi gerekir D Kurtarıcı kurtarma araç gereçlerinden faydalanmalıdır E Kurtarıcı, mutlaka can yeleği giymelidir Soru Aşağıdakilerden hangisi, tatlı suda boğulmanın özelliklerinden değildir? A Kandaki su miktarı artar B Su, eritrositlere girer ve eritrositleri patlatır C Pulmoner ödem gelişir.

  yüksek tansiyon ile apikal nabız