Uzman Çavuş-Astsubay-Subay Sağlık Şartları ve İdari Dava

Yüksek tansiyon çizelgelerinde, ÇOCUKLARDA OBEZİTE NEDEN ORTAYA ÇIKAR? NASIL ÖNLENEBİLİR?

Uzman Çavuş-Astsubay-Subay Sağlık Şartları ve İdari Dava

Öğrenci ve adaylarının uçucu sağlık kurulu muayeneleri uçucu, denizaltıcı ve dalgıç sınıfı raporları vermeye yetkili hastaneler tarafından yapılır. Bu muayenelerde Yönetmeliğin Öğrenci Adaylarının Sağlık Yetenekleri Öğrenci adayları, tam sağlam olmalı ve bunlarda diskromatopsi bulunmamalıdır.

Kız öğrencilerde genital muayene, anamnez ve inspeksiyonla yapılır Hymen muayenesi yapılmaz. Boy ve ağırlık sınırları broşürlerde başvuru kılavuzu yayımlanır. Kız öğrenci adayları için tabip lüzum gördüğünde pelvik ultrasonografi ve laboratuvar muayenesi yapabilir. Hafif cilt lezyonları depigmente nevüs, becker nevüs, lokalize hipertrikoz, akne vulgaris, hiperhidrozsolunum sıkıntısı yapmayan nasal septum deviasyonları, hafif diş sıra bozuklukları ve hafif kulak şekil bozuklukları sağlam kabul edilir.

Yapılacak Tetkikler Her öğrenci adayına aşağıdaki tetkikler yapılır. Akciğer grafisi, direkt üriner sistem grafisi. Tam kan sayımı ve sedimantasyon.

ÇOCUKLARDA OBEZİTE NEDEN ORTAYA ÇIKAR? NASIL ÖNLENEBİLİR?

Tam idrar muayenesi. Açlık kan şekeri. EKG, transtorasik ekokardiografi lüzum görüldüğü durumlarda. Lüzum görülen diğer laboratuvar tetkikleri.

kötü durum yüksek tansiyon Bilim adamları yüksek tansiyonu tedavi etti

Tashihle her bir gözde görmeleri tam olmak şartıyla, her bir gözde 1. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Milli Savunma Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hariç diğer fakültelerde eğitim gören öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla 3 diyoptriye 3 dahil kadar miyopi ve hipermetropi ile 90 derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı 3 diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar öğrenci adaylığına engel değildir.

Öğrenciler Hakkında Yapılacak Sağlık işlemleri Öğrencilere sınıflandırılmaları veya branşlarının belirlenmesi sırasında veya okullarının son sınıflarında eğitim süresi dört yılın üzerinde olan okullarda yüksek tansiyon çizelgelerinde sınıfta son sağlık durumlarının tespiti maksadıyla sağlık muayenesi yaptırılır.

Bu yüksek tansiyon tedavisi kilolu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde belirtilen tetkikler yapılır. Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında başlangıç uçuş eğitimi öncesi ve süresince Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki kategori-1 hava aracı uçucularının sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler uygulanır.

Adaylarda, diskromatopsi bulunmamalı, görmeleri her iki gözde ayrı ayrı tashihli veya tashihsiz tam olmalı, hava yolu hastalıklarını içeren Hastalıklar Listesinin 47 nci madde A dilimi kapsamında hastalığı bulunmamalıdır.

Ayrıca adaylar ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmalıdır. Bu maddede belirtilen özellikleri haiz olmakla birlikte hamile olanların muayeneleri, hamilelik sonlandıktan sonra doksan gün içerisinde yapılmak üzere ertelenir.

Tespit edilen sınırlar broşürlerde yayımlanır. Dış kaynaktan Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına görev yapmak üzere temin edilecek adaylar tam sağlam olmalı ve bunlarda diskromatopsi bulunmamalıdır. Bu adaylardan yönergede belirtilen süre kadar komando ve paraşüt raporu istenmez. Sözleşmeli Astsubay ve Subay Sağlık Şartları Sözleşmeli subay ve astsubayların sağlık yetenekleri, rütbe ve kıdemce emsalleri olan kendi sınıfının veya branşının muvazzaf subay ve astsubaylarına göre değerlendirilir.

Buna göre sınıfı veya branşı görevini yapacak sağlık yeteneklerine sahip olanlar görevlerine devam eder. Geçici veya sürekli görev, eğitim, kurs ve staj nedeniyle yurtdışına gönderilmek üzere seçilen vazife malulü sözleşmeli subay ve astsubayların yetkili sağlık kuruluşlarına sevki ve sağlık kurulu raporları Yönetmeliğin yüksek tansiyon çizelgelerinde nci maddesinin ikinci fıkrasına göre düzenlenir.

Sözleşmeli Subay ve Astsubayların Muvazzaf Subay ve Astsubaylığa Geçişteki Sağlık Yetenekleri Muvazzaf olmak üzere başvuran sözleşmeli subay ve astsubaylarda, ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmaları şartıyla geçmek istedikleri muvazzaf subay ve astsubay rütbelerinin sağlık yetenekleri aranır.

Yönetmeliğin Yukarıda belirtilenlerin sağlık işlemleriyle ilgili kalp sağlığını öğretmek hususlarda yükümlülerin tabi olduğu hükümler uygulanır. Bir sonraki dönemde hastalıklarının devam etmediği sağlık raporuyla saptananlar yeni dönemin tamamına katılırlar.

Devam edilmeyen süre dönemin sonuna rastlar ve aralıksız olursa bir sonraki dönemde yalnız devam edilmeyen süre yüksek tansiyon çizelgelerinde.

 1. Test edilmesi gereken yüksek tansiyon
 2. Yüksek tansiyonu yenen forum
 3. Но я слышу какие-то звуки.
 4. Uzman Çavuş-Astsubay-Subay Sağlık Şartları ve İdari Dava
 5. Kim yüksek tansiyondan muzdarip

Terhisi gerekenler, hastalıkları kronik değilse istekleri halinde tedavileri sonuna kadar hastanelerinde kalabilir. Yedek subay ve yedek astsubay adaylarının komando muayenelerinde erbaş ve erlerin komando seçim kriterleri esas alınır.

Tankçı yedek subay adayları ve yedek astsubayların seçim ve sağlık kriterlerinde tank sınıfı subay ve astsubayların seçim ve sağlık kriterleri esas alınır. Astsubay ve subay sağlık şartları bu kapsamda yapılır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Görev Yapan Yüksek tansiyon çizelgelerinde Sağlık Yetenekleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan astsubayların sağlık yetenekleri, bu Komutanlıkta görev yapan subayların sağlık yeteneklerinin aynıdır.

Sınıflara göre yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir. Çarkçı, Kazancı, Motorcu, Elektrikçi, Yara Savunma ve Elektronik astsubaylarının sağlık muayenelerinde Makine subaylarının tabi olduğu hükümlere göre işlem yapılır. Deniz Piyade, Deniz İstihkâm ile İstihbarat astsubaylarının sağlık muayenelerinde Deniz Piyade, Deniz İstihkâm ve İstihbarat subaylarının tabi olduğu hükümlere göre işlem yapılır. Uçak Bakım astsubayları hakkında Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Uçak Bakım yüksek tansiyon çizelgelerinde tabi olduğu hükümlere göre işlem yapılır.

Sahil Güvenlik Komutanlığında Görev Yapan Astsubayların Sağlık Yetenekleri Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan astsubayların sağlık yetenekleri, bu Komutanlıkta görev yapan subayların sağlık yeteneklerinin aynıdır.

Branşlara göre yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir. Güverte ve Makine astsubaylarının sağlık muayenelerinde Sahil Güvenlik subaylarının tabi yüksek tansiyon çizelgelerinde hükümlere göre işlem yapılır.

İkmal, İdari ve Bilgi Teknolojileri-Bilişim astsubaylarının sağlık muayenelerinde İkmal subaylarının tabi olduğu hükümlere göre işlem yapılır. Denizaltı Özel İhtisas Adayı Subay ve Astsubayların Sağlık Yetenekleri Denizaltı özel ihtisas adayı subay ve astsubaylarda diskromatopsi bulunmamalı ve en fazla 0,5 diyoptriye kadar miyopi, hipermetropi ve astigmatizma bulunmalıdır.

Adayların, yanındakileri rahatsız edecek derecede ağız ve solunum kokusu ile bromhidroz ve hiperhidrozu bulunmamalı ve ağırlıkları Hastalıklar Listesinin Diğer sistemler tam sağlam olmalıdır.

Adayların kardiyolojik değerlendirmeleri EKG ve transtorasik ekokardiyografi ile yapılmalıdır. Sağlık Kurulu muayenelerinde, denizaltı özel ihtisasına uygun sağlık yeteneklerine sahip olduğu tespit edilen denizaltı özel ihtisas adaylarının son muayeneleri basınç odasında yapılacak test ile tamamlanır.

Bütün adaylar, basınç odalarında 60 fsw Basınç odası testleri sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanı veya dalış tabibi intibak yüksek tansiyon çizelgelerinde görmüş bir tabibin gözetimi altında yapılır. Test esnasında adayların basınç eşitleme yeteneği ve kapalı alandaki psikolojik tepkileri değerlendirilir. Basınç odası testini geçemeyen adaylar denizaltı özel ihtisaslı subay veya astsubay olarak seçilmez.

Diyabet için çizelgeler

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Ait Özel Hükümler ile Uçuculara Ait Hükümler Hava Harp Okulu eğitimi sonrasında pilot adaylığına ayrılacaklar ile Hava Yüksek tansiyon çizelgelerinde Komutanlığı uçuş okulunda eğitime başlayacak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı uçucu adayları hakkında başlangıç uçuş eğitimi ve temel uçuş eğitimi birinci safha öncesi Yönetmeliğin 67 nci maddesinde kategori-1 hava aracı uçucuları için belirtilen sağlık yeteneği aranır.

Buna göre; Yetişmiş uçucular hakkında, uçucu ve dalgıç sınıfı raporları vermeye yetkili hastanelerde uçuş yönünden karar verilirken, Hastalıklar Listesinde ve sınıflandırma veya branş belirleme çizelgelerinde bu maddeye atıfta bulunan hastalıklar ile Hastalıklar Listesinde tanımlanmayan durumlar bu madde hükümlerine göre değerlendirilir.

Uçuş fizyolojisini etkilemeyecek, uçuş emniyetini ihlal etmeyecek ve uçuş ortamında zamanla artmayacak aşağıdaki hastalıklar uçuşa engel teşkil etmez. Daha düşük performanslı hava araçlarında risk oluşturmayacak hastalıkların bulunması halinde raporun karar hanesinde uçuşa elverişli olduğu hava aracı kategorisi belirtilir. Temporo-mandibuler eklemin kronik artriti veya tekrarlayan çıkıkları.

Aktivitesi tamamen durmuş, sınırlı, kalsifiye, tüberküloza bağlı adenopatiler.

Selim adenopati ve selim tümörler. Boyun kaslarının geçici spastik veya nonspastik kontraksiyonları. Ameliyatla iyileşmiş septum deviasyonları ve nasal polipler. Asemptomatik kanama, kabuklanma yapmayan küçük septum perforasyonları. Kronik otitis eksterna.

 • Alınabilecek önlemler Çocukluk çağı obezitesi, çocuklar ve ergenleri etkileyen ciddi bir tıbbi rahatsızlıktır.
 • Diyabet için çizelgeler ,tip 1 diyabet kırmızı havyar
 • Yaş Grafiğine Göre Tansiyonu Nasıl Okuyorsunuz?
 • Yüksek tansiyon diyabetli engellilik
 • Yüksek tansiyon durumunda, basınç nasıl düşürülebilir?
 • Yüksek tansiyon alıç çiçekleri
 • Ziziphus spina christi
 • Diyabetli Hakları.

Dış kulak yolunda ufak egzostozlar. İşitme fonksiyonunu bozmayan, asemptomatik kapalı otit skatrisiyel. İşitme fonksiyonu normale dönen kulak yüksek tansiyon çizelgelerinde otoskleroz ve iç kulak cerrahisi hariç.

Görme fonksiyonunu bozmayan, irritasyon yapmayan, ilerleme göstermeyen, tıbbi ve cerrahi tedavi ile iyileşmiş kirpik ve kapak hastalıkları olanlar. Görme keskinliğini yüksek tansiyon çizelgelerinde, ilerleme göstermeyen kornea, konjonktiva hastalıkları ve sekelleri olanlar. Tıbbi ve cerrahi tedavi ile iyileşmiş gözyaşı sistemi hastalıkları olanlar.

Binoküler görmeyi ve derinlik hissini bozmayan, 10 prizma dereceyi geçmeyen esoforyalar, 6 prizma dereceyi geçmeyen ekzoforyalar, 1,5 prizma dereceyi geçmeyen hiperforyalar, mikrotopiya da dâhil olmak üzere heterotropiyası olanlar, ekstraoküler kas cerrahi geçirenlerde rezidüel heteroforya, heterotropi mikrotopiya dâhil ve motor duyu problemi olmayanlar.

Tashihsiz görmeleri en az 0,7 ve tashihli görmeleri tam olmak şartıyla üç aylık kontrolden sonra komplikasyonsuz katarakt ameliyatları kategori-2 ve kategori-3 hava araçlarında uçuşa uygun olarak kabul edilir. Uçucu personelde diskromatopsi bulunmaz.

Diskromatopsi muayenesinde standart renk görme testinin Ischiara her bir sayfasına 3 ila 5 saniye bakarak en az 14 kart görmek şartıyla 2 veya daha az yanlış yapanlar sağlam kabul edilir.

Periferik retina dejenerasyonları Retinal delik ve yırtık hariç kategori-1 hava aracı hariç uçuşa elverişli olarak kabul edilir. Giriş esnasında veya cerrahi girişim ile çıkarıldığında görmeyi bozmayan veya ilerlemeyen, komplikasyon yapmamış, göz ön segmentinin yabancı cisim ameliyatları retina ve koroideayı zedeleyen arka segment yabancı cisimleri hariç. Komplikasyon yapmayan ve görmeyi bozmayan tam şifa bulmuş selim ekstraokuler tümörler lipom, kist dermoid ve benzeri.

Göz içi basıncı birbirini takip eden en az iki ölçüm sonucunda 22 mmHg aplanasyondan aşağıda olan glokoma ait görme alanı ve optik sinir değişiklikleri gelişmeyen her iki göz arasında 6 mmHg aplanasyondan daha az farkı olanlar Göz içi basıncı 22 mmHg ila 30 mmHg aplanasyon arasında olup üç aylık periyodlarla yapılan kontrollerde görme sinirinde veya görme alanında göz içi basıncına bağlı değişiklikler tespit edilmeyenlere yüksek tansiyon çizelgelerinde hipertansiyon olarak tanı konulur.

Akciğer ve mediastenin sınırlı, tek ya da birkaç tüberküloz dışı fibröz ya da kalsifiye artıkları ile perfüzyon defekti veya konjenital koagülasyon anomalisi olmayan iyileşmiş pulmoner tromboemboliler. Akciğer fonksiyonlarını bozmayan ve kot aralıklarının daralmasına yol açmayan plevranın inaktif şeridi kalınlaşmaları, fissüritler ve sinüs kapalılıkları, radyolojik diyafragma dantellenmeleri.

Belirli bir sebebe bağlı olmayan akciğerlerin radyolojik bronkovasküler arborizasyonları, konjenital anomalileri ve küçük yabancı cisimleri küçük lokalize hava kistleri, küçük kist hidatikleri ve laboratuvar muayeneleri ile tanı konulmuş lokalize bronşektazi ve amfizem hariç.

Toraksta fonksiyonel hiçbir bozukluk yapmamış yaralanma, yanık sekelleri ya da cerrahi girişimler. Kosta, klavikula ve skapulanın, hareket ve toraks fonksiyonlarını bozmayan iyileşmiş kırık sekelleri.

Taşınabilir inhaler bronkodilatör ile kontrol altına alınabilen hafif intermittan astım olguları sadece kategori-4 uçuşu için elverişlidir. Uygun süre uçuştan alıkoymadan sonra klinik, laboratuvar, röntgen ve EKG ile tamamen iyileşmiş ve kalpte sekel bırakmamış akut eklem romatizması.

Yaş Grafiğine Göre Tansiyonu Nasıl Okuyorsunuz?

Venöz dolaşım yetersizliği yapmamış olan hafif yüzeysel varisler. Geçirilmiş yüksek tansiyon çizelgelerinde iyileşmiş nörosirkülatuvar asteni. Sebebi bulunamayan ve organik kalp hastalığına bağlı olmayan fizyolojik üfürümler. Organik nedene bağlı olmayan eksik ve tam sağ dal blokları. Eko ve anjiografi çalışmaları sonucunda kalp hastalığı tespit edilmeyen seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar VPAektopik atımlar.

Organik kapak hastalığı olmayan, komplikasyon oluşmamış hafif düzeydeki kalp kapak yetersizlikleri tüm hava aracı kategorilerinde uçuşa elverişlidir. Koroner arter hastalıklarından iskemiye neden olmayan ateroskleroz, miyokardiyal bridge ve benzeri EKG, eforlu EKG, ekokardiyografi, sintigrafi, koroner anjiografi ve benzeri tetkiklerle bulgu ve komplikasyon oluşturmayanlar kategori-2 ve kategori-3 hava aracında uçuşa elverişlidir.

Girişimsel olarak cerrahi, stent ve benzeri başarıyla tedavi edilmiş koroner arter hastalıklarından EKG, eforlu EKG, ekokardiyografi, sintigrafi, koroner anjiografi ve benzeri tetkiklerle bulgu ve komplikasyon oluşturmayanlar kategori-2 ve kategori-3 hava aracında uçuşa elverişlidir. Tedavi ile iyileşmiş özofajitler, özofagus spazmaları ve özofagusun diğer hastalıkları.

Gastropitozis, gastrit, duedenit, mide ve duedenumun tıbbi tedavi ile iyileşmiş peptik ülser sekelleri radyolojik veya endoskopik pilor ve bulbus deformasyonlarımide ve duedenumun semptomsuz divertikülleri. Komplikasyon yapmamış, radyolojik veya endoskopik olarak pasaj normal, ilaç ve diyeti gerektirmeyen her türlü mide ve duedenum ameliyatları kötü huylu tümör hariç. Semptomsuz visseropitoz, midenin ince ve kalın barsağın konjenital malformasyonları megakolon hariçdivertikülleri, ince ve kalın barsağın rezeksiyonsuz veya uçuş görevine engel teşkil etmeyen klinik ve laboratuvar bulgularının normal olduğu segmenter rezeksiyonlu ameliyatları, tek veya birkaç adet polipleri, hafif irritabl kolon sendromu kötü huylu tümör hariç.

Karaciğerin konjenital lob anomalileri. Tıbbi tedavi veya ameliyatla tamamen şifa bulmuş ve sekel bırakmamış safra kesesi ve safra yollarının hastalıkları tümör hariç. Laparotomiler, karnın ateşli silah ve travmalarla komplikasyon yapmamış yaralanmaları ve bunların komplikasyonsuz ameliyatları.

Radyolojik veya gastroskopik olarak pasaj ve mukozal yapının normal bulunduğu, ilaç ve özel diyeti gerektirmeyen ve ameliyattan sonra en az altı ay süre ile hiçbir komplikasyon ve nüks belirtisi olmayan rezeksiyonsuz veya rezeksiyonlu peptik ülser ameliyatları.

Travmaya bağlı splenektomiler. Anüs ve rektumun hafif şekil bozuklukları, inaktif küçük hemoroidler, sinüs pilonidalis, fissürleri, fistülleri veya bunların komplikasyon göstermemiş ameliyatları.

Bu süre sonunda klinik, nörolojik, EEG ve psikometrik muayenelerde normal olanlara uçuş verilir. Aşağıdaki komplikasyonlardan biri veya birkaçı ile birlikte olan kafa travması geçirenler en az üç ay yüksek tansiyon çizelgelerinde alıkonur.

Bu süre sonunda radyolojik, EEG ve ortostatik tolerans testi dâhil nörolojik muayenede normal bulunan kafa travmaları.

Herhangi bir sebebe bağlı epilepsiler hariç, kaza, akut enfeksiyon veya hastalıklar, ağır kan kaybı gibi sebeplerle meydana gelen bayılma senkop geçirip, uygun bir süre istirahatı sonunda klinik, nörolojik, EEG ve laboratuvar bulguları normal bulunanlar. Bu süre içerisinde idame tedavisi tamamlananlar uçuş emniyeti açısından uygun olacak hava aracı kategorisinde uçuşa elverişli kabul edilir. Aksi durumda bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre karar verilir. Tıbbi tedavi ya da ameliyatla şifa bulmuş, salgı bozukluğu belirtisi vermeyen tiroid bezi hastalıkları.

Tıbbi veya cerrahi nedenli hipotiroidilerde hormon replasmanı ile hormon değerlerinin normale gelmesi sağlanan uçucular altı aylık takipten sonra her üç ayda bir iç hastalıkları veya endokrinoloji uzmanınca hormon değerleri kontrol edilmek üzere kategori-2 ve kategori-3 hava aracında uçuşa elverişlidir. Komplikasyon yapmamış kontrol altında tutulabilen primer hiperürisemiler.

yüksek tansiyonu tedavi etmek için hangi ilaçlar alınır yüksek tansiyonunuz varsa et yiyebilirsiniz

Bu personelin boyu ise cm ila yüksek tansiyon çizelgelerinde cm ve cm dâhil olmalıdır. Pilot lisansı CPL olan adayın sağlık yeteneklerinin kategori-1 hava aracı uçucularının sağlık yeteneklerini karşılamadığı durumlarda kategori-2 veya kategori-3 hava aracı pilotuna ilişkin sağlık yetenekleri hükümleri uygulanır ve aday uçuşa elverişli kabul edilir.

google edward romanovich yüksek tansiyon hipertansiyon videoları

Temel uçuş eğitimi ikinci safha ve tekâmül uçuş eğitimi süresince uçuculara, uçulan uçak tipinin, sınıflandırma çizelgesinde karşılığı olan hava aracı kategorisindeki sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler uygulanır. Ancak sağlık yeteneklerinin azaldığı durumlarda uçucunun mevcut sağlık durumuna göre uçtuğu hava aracı kategorisi değiştirilmek üzere kategori-2 hava aracı veya kategori-3 hava aracı pilotuna ilişkin sağlık yetenekleri hükümleri uygulanır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uçucu adayları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında eğitim alacak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uçucu adayları hakkında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki kategori-2 ve kategori-3 hava aracı uçucularının sağlık yetenekleri ile ilgili hükümler uygulanır.

İlk defa uçuşa başlayacak uçuş ekibi adaylarının muayenelerinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesindeki seyrüsefer sınıfı personelinin sağlık yetenekleri uygulanır. Uzman Jandarmaların Sağlık Yetenekleri Uzman jandarma çavuş ile uzman jandarma üçüncü kademeli çavuş rütbelerindeki uzman jandarmalarda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Numaralı Branş Belirleme Çizelgesinde bulunan Jandarma branşının astsubay çavuş ve astsubay üstçavuş; uzman jandarma dördüncü kademeli çavuş ve daha üst rütbedeki uzman jandarmalarda ise astsubay kıdemli üstçavuş ve astsubay kıdemli başçavuş rütbelerindeki astsubayların sağlık nitelikleri uygulanır.

Uzman jandarmalar yüksek tansiyon çizelgelerinde yılda bir periyodik sağlık kurulu muayenesine tabi tutulur. Barışta veya savaşta görev sırasında ya da görev dışında görevlerinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan ya da hastalığa yakalanan uzman jandarmalar, haklarında kesin işlem kararlı rapor düzenleninceye kadar sıhhi izinli sayılır.

Uzman Jandarmaların Astsubaylığa Geçiş Muayeneleri Astsubay olmak için başvuran uzman jandarmalarda, jandarma astsubay çavuş ve jandarma astsubay üstçavuş rütbelerindeki sağlık yetenekleri aranır.

Uzman çavuş, astsubay ve subay sağlık şartları konusunda sorun yaşayan adamlar 60 gün içinde idari dava açılmalıdır. Açılacak idari davada yürütme durdurma talep edilmelidir. İdari dava açarken idare hukuku avukatı ile süreci yürütmeniz menfaatinize olacaktır. Çünkü uzman çavuş, astsubay ve subay sağlık şartları hususunda uzman avukat ile çalışmak davanızın lehe sonuçlanması açısından önemlidir.