Hipertansiyon tedavisi. Evde halk ilaçları ile hipertansiyon tedavisi: en iyi tarifler

Yüksek tansiyon tedavisi için sartan müstahzarları

İçerik

  yüksek tansiyon tedavisi için sartan müstahzarları

  İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının Orjinal Panax bir kutusu 99 TL. Fakat bugün için geçerli muhteşem bir kampanyayla karşınızdayız. Bir kutusu 99 TL. Üstelik 6 kutu Panax göndereceğiz Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.

  yüksek tansiyon tedavisi için sartan müstahzarları

  Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkânında bulunduranlar Türk Ceza Kanunu'nun üncü maddesine göre cezalandırılır. Bahse konu ürünün tanıtım ve satışına yönelik ihlale konu yayında, ürünün sağlık sorunlarına çözüm olarak sunulduğu ve ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla tanıtımının yapıldığı sabit olup, tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan ürünlerin sağlık beyanı ile tanıtılması ve bu tanıtımda yer alan ifadelerin, insanların hastanelere, tıp doktorlarına ve tıbbi tedavi yöntemlerine duydukları güvenin sarsılmasına neden olabileceği ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği kanaatine varılmıştır.

  yüksek tansiyon tedavisi için sartan müstahzarları

  Kuruluşa; Üst Kurulun