İskemi nedir? İskemik atak neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Yüksek tansiyon ve kalp iskemisine karşı ilaçlar, A’dan Z’ye Menopoz Dönemi

yüksek tansiyon ve kalp iskemisine karşı ilaçlar

İskemi Nasıl Tedavi Edilir? İskemi Nedir?

Yüksek tansiyon hastalarının dikkat etmesi gerekenler!

İskemi; sıklıkla belirli bir dokudaki kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi sonucu dokunun başta oksijen olmak üzere hayati önem taşıyan moleküllere erişiminin engellenmesine bağlı olarak gelişen doku hasarına verilen isimdir. Bu anlamda, dokulara oksijen ve besin taşımakla görevli kan damarlarının, damar içerisinde gelişen pıhtı veya plaklar sonucu tıkanması veya damar dışı dokuların bası yoluyla damar lümenini daraltması dokularda iskemi görülmesine neden olabilir.

Vücuttaki dokuları oluşturan her bir hücrenin metabolizma hızı birbirinden farklıdır. Buna bağlı olarak, hücrelerin oksijen ve besin ihtiyaçları da değişiklik gösterir.

İskemi nedir? İskemik atak neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Bu da aslında her bir hücrenin iskemi rahatsızlığına karşı göstereceği direncin de farklılaşmasına neden olur. Genel anlamda, metabolizma hızı daha yüksek olan ve oksijene daha çok ihtiyaç duyan hücrelerde iskemik hasar yüksek tansiyon ve kalp iskemisine karşı ilaçlar ihtimali daha fazladır.

Yüksek tansiyon; kalp yetmezliği, kalp krizi miyokardiyal enfarktüsinme iskemik beyin damar hastalığıaortik anevrizma, böbrek hastalıkları gibi yaşamı olumsuz etkileyebilecek birçok hastalığa neden olabilir. Yazı İçeriği Yüksek tansiyon belirtileri Yüksek tansiyonun etkilediği organlar Yüksek tansiyon hastası zayıf olmalı Yüksek tansiyon hastaları yemeği salçasız yemeli Günde ne kadar tuz tüketilmeli? Tuzu azaltmak için neler yapmalıyız Yüksek tansiyon nedir? Yaşam koşullarını ciddi bir biçimde etkileyen yüksek tansiyon, atardamarlardaki kan basıncının artmasıyla oluşan kronik bir bulgudur. Oluşan bu basınç yüzünden kalp, normal ritminden daha fazla çalışır.

Bu özelliği gösteren başlıca hücreler ise kalp kası hücreleri ve beyin hücreleridir. Bu nedenle, iskemik hasar sıklıkla kalp kası veya beyin dokusunda görülen yüksek tansiyon ve kalp iskemisine karşı ilaçlar rahatsızlıktır. İskemi Nasıl Ortaya Çıkar?

Yüksek tansiyon

İskeminin ortaya çıkması için öncelikle dokuya ulaşan oksijen ve besin desteğinin azalması gerekir. Bu anlamda, oksijen ve besin desteğini sağlayan kan damarlarındaki kan akış hızının zayıflaması, iskeminin başlıca nedenidir. Bu durumda, genellikle damar lümenini daraltacak bir etkenin varlığından söz edilebilir. İskemiye sebep olan diğer etkenler ise damar içerisinde oluşan plaklar ve bu plakların zarar görmesiyle tetiklenen damar içi pıhtılaşmadır. Bir diğer etken de farklı bir damar dokusu içerisinde görülen pıhtının kan dolaşımına karışarak başka bir dokuya ait damar lümenini tıkaması olarak tanımlayabileceğimiz emboli adı verilen durumdur.

Damar plakları sıklıkla vücuttaki yağ dokusu oranının artması ve hareketsiz sedanter yaşam tarzı ile beraber vücuttaki kötü kolesterol artışına paralel olarak damar cidarında ortaya çıkar.

yüksek tansiyon ve kalp iskemisine karşı ilaçlar

Plaklar zamanla büyüyerek damar lümenini büyük oranda daraltır ve bu da kan akışını sekteye uğratır. Bunun sonucunda da plağın devamında bulunan damar boşluğundaki oksijen ve besin miktarı azalır, buna bağlı olarak bu bölgedeki dokularda iskemi görülebilir.

Menopozun olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesinin en önemli ön koşulu tanısının en erken aşamada konulup erken tedaviye başlanmasıdır.

Hafif seyreden iskemik kalp hasarları, kalp krizleri ve inme ile ilişkili serebrovasküler sorunların genel anlamda bu şekilde ortaya çıktığı söylenebilir. Damar içi plaklar, kan akışının oluşturduğu yüzey gerilimine bağlı olarak hasara uğradığında ise pıhtılaşma mekanizmaları devreye girebilir ve bunun sonucunda plak üzerinde pıhtı oluşumu görülür.

Bu durumda, damar içindeki pıhtılaşma lümeni tamamen tıkayabilir. Bu tıkanma da pıhtının yakınında bulunan damar lümeninde kan akışının tamamen durmasına ve dolayısıyla daha şiddetli bir iskemiye yol açar.

Bilal Çuğlan, kalp hastalarının koronavirüse karşı alması gereken önlemlerden bahsetti. Çuğlan özellikle kalp yetmezliği ve hipertansiyon nedeniyle ilaç kullanan hastalara, ilaçlarda değişiklik yapmadan düzenli kullanıma devam etmeleri önerisinde bulundu. Üyesi Bilal Çuğlan, koronavirüs Covid'un komorbid hastalığı olan ve herhangi bir nedenle bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda daha ağır seyrettiğini belirterek, ''Özellikle kronik kalp rahatsızlığı bulunan hastaların, risk grubunda olmasından dolayı korunma önlemleri konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Klinik olarak nitelendirilen ciddi kalp krizi vakaları ve inme vakaları bu şekilde gerçekleşir. İskemi ile ilgili bahsedilmesi gereken bir diğer nokta ise, iskemik hasara maruz kalan dokuda, hücrelerin hayatta kalabilmek için oksijenin az olduğu ortamlar için geliştirilen bazı uyum mekanizmalardır.

Bu mekanizmalarda, hücreler çeşitli toksik maddeler üretebilir.

yüksek tansiyon ve kalp iskemisine karşı ilaçlar

İskemiye neden olan tıkanıklığın kontrolsüz bir şekilde giderilmesi ve iskemi görülen dokuya ani bir şekilde oksijen bakımından zengin kan akışının sağlanması, oksijensiz ortama uyum sağlamış hücrelerde zararlı birtakım maddelerin üretilmesine neden olabilir.

Bu maddelere reaktif oksijen radikalleri adı verilir.

A’dan Z’ye Menopoz Dönemi

Reaktif oksijen radikalleri, iskemi sonrası oksijene maruz kalan hücrelerde daha ciddi hasara yol açabilir. Bu anlamda, hastalığın kendisi kadar tedavi sürecinde uygulanan yöntemlerin de hayati önem taşıdığı söylenebilir. İskeminin Nedenleri Nelerdir? İskemi; vücut içerisindeki herhangi bir dokuya ulaşan oksijen miktarının azalmasına bağlı olarak gelişir.

Kategori arşivi KARDİYOLOJİDE İLAÇLAR

Bu bakımdan, oksijeni hücre ve dokulara taşıyan kan akışını azaltacak her türlü etken iskemik hasara yol açabilir. Aynı zamanda, oksijenin dokulara ulaştırılması sırasında karşılaşılan diğer problemler de iskemiye neden olabilir. Aynı zamanda, ölümcül olabilen kalp krizlerinin öncü belirtileri ve hafif seyreden kalp krizlerinden de lümendeki daralmalar sorumludur. Benzer şekilde, lümende görülen daralma, yürümeyi ciddi anlamda kısıtlayan periferik damar hastalıklarına da sebebiyet verebilir.

yüksek tansiyon ve kalp iskemisine karşı ilaçlar

Beyin damarlarının emboli sonucu tıkanması veya pulmoner emboli gibi bacak toplardamarlarındaki pıhtıların yol açtığı hastalıkların damar lümeni tıkanmasında en yaygın hastalık etkeni olduğu söylenebilir. Ayrıca, şiddetli kalp krizlerinde plakların yırtılmasına bağlı olarak damar lümeni tıkanması görülür.

Örnek vermek gerekirse, uzun bir süre kol veya bacak kaslarını sıkacak şekilde atel veya alçı kullanmak kan dolaşımının bozulmasına bağlı olarak çevre dokularda iskemik hasara neden olabilir.

Vaskülit olarak isimlendirilen bu durum, dokularda iskemik hasara neden olabilir. Bu duruma bağlı olarak, beyin gibi metabolizma hızı yüksek olan dokuların bulunduğu organlara yeterince kan pompalanamadığından, bu dokularda iskemik hasar ortaya çıkabilir.

Kardiyomiyopati

Bu durum, özellikle ani tansiyon düşüşlerinin görüldüğü kalp hastalıklarında görülür. İskeminin Belirtileri Nelerdir? İskeminin belirtileri, hasarın görüldüğü dokuya göre değişiklik gösterir. Bu anlamda, iskemik hasarın en sık görüldüğü dokulara bağlı olarak ortaya çıkan belirtiler şu şekilde sıralanabilir: Kalp kasının etkilendiği durumlarda görülen belirtiler Kol, çene ve boyun kısmına yayılan göğüs ağrısı Çarpıntı.