Kardiyoloji Ünitesi

Yüksek tansiyonlu kalbin ekokardiyografisi

aşırı kilo nedeniyle yüksek tansiyon için diyet

Aort yırtılması ve diğer aort damarı hastalıkları Doğumsal kalp hastalıkları kalp delikleri vb. Periferik damar kol, bacak damarı hastalıkları Kalp ritm ve ileti problemleri kalp hızı yavaşlaması, çarpıntı vb. Yüksek kolesterol ve diğer lipidlerin tedavisi Yüksek tansiyon tedavisi vb.

DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Bu hastalıkların tanı ve tedavisinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. EKG ile kalbin elektriksel durumu kaydedilir. EKG ile ritim problemleri, kritik koroner damar tıkanmaları ve kalp krizi gibi durumlar teşhis edilebilir. Ancak bu durumlarda EKG nin yüksek tansiyonlu kalbin ekokardiyografisi normal olabileceği de unutulmamalıdır. Bu nedenle EKG bir ön inceleme testidir. Kesin tanı için diğer tanısal yöntemlerin de uygulanması gerekir.

KARDİYOLOJİ

Ritim Holter cihazı: Bu cihaz hastanın dış vücut yüzeyine genelde 24 saat süreyle bağlanır. Bu süre zarfında hastadan devamlı EKG kaydı alır.

ortaya çıkan c kalp sağlığı

Bu yöntemle çarpıntı, kalp duraklaması, bayılma vb. Tansiyon Holter: Ritim Holterle benzer prensiblerle çalışan bir cihazdır. Genelde 24 saat boyunca hastanın tansiyon değerlerini kaydeder.

Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Tansiyon hastalarının tanınması, ilaç tedavilerinin düzenlenmesi, verilen tansiyon ilaçlarına karşı yanıtların gözlenmesi ve diğer tansiyon dalgalanmalarının tansiyon düşmesi vb. Efor testi: Hastaya bir koşu bandı ya da bisiklet üzerinde eksersiz yaptırılarak kalp hızının ve kasılmasının artırılması hedeflenir.

Bu yöntemle koroner damar tıkanmalarının tanısı, hastanın eksersiz kapasitesinin değerlendirilmesi, bazı yüksek tansiyonlu kalbin ekokardiyografisi hastalıklarında klinik durum değerlendirmesi, bazı ritim problemlerinin tanısı konabilir.

Tilt-masa testi: Hasta dikey durumdaki bir sedyeye belli bir süre bağlanarak bazı ilaçlar eşliğinde kalp ritmi, tansiyon değerleri ve hastanın genel durumundaki değişimler gözlenir. Bayılma şikayeti olan hastaların değerlendirildiği testlerden biridir. Miyokard perfüzyon sintigrafisi: Koroner damar tıkanıklıklarının tanısında, canlı kalp dokusu ile ölü kalp dokusu ayrımında ya da efor testi ile değerlendirmenin mümkün olmadığı durumlarda uygulanan bir nükleer kardiyoloji yöntemidir.

Kalp hastalıkları günümüzde en sık hastalık ve ölüm sebebidir. Yaşla birlikte sıklığı artmakla birlikte şeker hastalığı, yüksek kolesterol, sigara, yüksek tansiyon, bel bölgesinde yağlanma, hareketsiz yaşam bilinen en önemli risk faktörleridir. Üyesi Ceyhan Türkkan, kalpte yaşanan rahatsızlıkların ciltte nasıl belirti gösterdiğini anlattı. Ateroskleroz en basit anlatım ile damar duvarında yağ birikmesidir ve genetik, beslenme, hareket gibi birçok faktörün rol oynadığı ilerleyici bir hastalıktır.

Hastaya ekzersiz yaptırılarak ya da bazı ilaçlar verilerek kalp kası kanlanmasının normal diyastol sistol kalp döngüsü olmadığı değerlendirilir. Ekokardiyografi: Kalbin ultrasonografik olarak değerlendirilmesidir. Kalp yetmezliğinin, kapak hastalıklarının, kalp kitle ve tümörlerinin, kalpte oluşan pıhtıcıkların, doğumsal kalp anormallikleri gibi durumların tanısında önemli bir yöntemdir. Ayrıca bazı durumlarda yemek borusundan endoskopik olarak yapılabilir transözafagiyal ekokardiyografi.

İşlem esnasında damardan bazı ilaçlar verilerek kalp delikleri gibi hastalıklar ayrıntılı olarak incelenebilir kontrast ekokardiyografi. Kalp atış hızım neden yüksek kalp hastalıklarının tanısında ise stres ekokardiyografi kullanılabilir.

Kardiyoloji Kardiyoloji Hakkında Ankara Güven Hastanesi Kardiyoloji bölümü günün her saatinde hastalarımızın hizmetindedir.

Koroner anjiyografi: Kalbi besleyen koroner damarların durumunu gösteren en iyi yöntemdir. Kasık veya kol atardamarına yerleştirilen bir kılıf içerisinden plastik borucuklarla kalbe ulaşılarak bazı görüntüleme ilaçları enjekte edilir. Koroner damarların tıkanıklık durumu, kalp kasının kasılma fonksiyonları ve bazı kapak hastalıkları değerlendirilir.

Please wait while your request is being verified...

Kateter yöntemi: Koroner anjiyografi ile benzer uygulama prensiblerine dayanır. Kapak hastalıkları, doğumsal kalp anomalileriakciğer basıncının ölçülmesi gibi durumlarda kullanılır. Balon anjiyoplasti ve stent: Koroner anjiyografi sonrası bazı tıkalı koroner damarların açılması için uygulanan bir yöntemdir.

Koroner anjiyografi ile benzer bir şekilde kalbe ulaşılarak, tıkalı koroner damara çok ince bir tel yerleştirilir.

Daha sonra bu telin üzerinden bir balon ilerletilerek koroner damardaki daralmış bölgede bu balon şişirilir. Çoğu hastada stent adı verilen metalik bir kafes borucuk balonla önceden genişletilmiş bölgeye yerleştirilerek işlem sonlandırılır.

Stent takılan hastaların, stentin tıkanmasının önlenmesi amacıyla, doktorları tarafından reçete edilen bazı ilaçları taburcu olduktan sonra da bir süre kullanmaları zorunludur.

Bu yöntem her damar için uygun olmayabilir. Bazı damarların açılması için ameliyat by-pass gerekebilir. Elektrofizyolojik çalışma EPS ve ablasyon: Kalp ritm bozuklukları, kalp duraksamaları ve çarpıntıya neden olan kalpteki anormal bölgeler EPS ile büyük oranda saptanır.

Bu işlemler kasık toplardamarına yerleştirilen kılıflar içerisinden çeşitli elektrotlarla kalbe ulaşılarak gerçekleştirilir. Kalp pili, defibrilatörler ICDresenkronizasyon cihazları: Genelde kalp hızında yavaşlama ve hayatı tehdit eden çarpıntıların sonlandırılması için veya bazı ağır kalp yetmezliği durumlarında takılan cihazlardır. Bu cihazlar, steril şartlarda hastanın sağ veya sol köprücük kemiğinin alt kısmında açılan bir cebe yerleştirilir.

Bu cihazlardan çıkan teller toplardamarlar içerisinden kalbe ulaşır, kalbi uyarır veya uygunsuz uyarıları baskılar.

HASTANELER

Böylece ideal kalp ritmi sağlanır, kalp yetmezliği tedavi edilir. Mitral balon valvuloplasti: Kritik mitral darlığı hastalarında hastayı klinik olarak rahatlatmak amacıyla uygulanır. Eğer kapakta çok fazla kireçlenme, siddetli kaçak veya kalp kulakçıkları içerisinde pıhtı varsa işlem uygulanmaz.

hipertansiyon ve diabetes mellitus için vazodilatörler

İşlem kasık atardamarı ve toplardamarına kılıflar yerleştirilerek bu kılıfların içerisinden çeşitli açma cihazları ve balonla mitral kapağa ulaşılarak gerçekleştirilir. Bazı hastalarda işlem yıllar sonra tekrarlanabilir. Ancak bu işlem tüm mitral darlıklı hastalarda uygun değildir. Bu hastalarda mitral kapak cerrahi yöntemlerle değiştirilebilir. Yukarıda sayılan tanı ve tedavi cihazları periyodik olarak güncellenmekte ve dünyanın en gelişmiş kalp merkezlerindeki kalite, doğruluk ve hassasiyet ölçütleriyle çalışmaktadır.

Merkezimiz kaliteli akademik kadrosu, her an kendini yenileyen teknolojik ve bilimsel donanımı ve insan hayatına maksimum değeri veren üstün hizmet anlayışı ile kalp hastalıkları konusundaki lider konumunu her zaman devam ettirmekte kararlıdır. Bölümümüzde taburcu olan koroner arter hastalarımıza taburculuk sonrası yaşam tarzı değişikliğiyle ilgili grup eğitimleri eğitim hemşiresi tarafından verilmektedir.