References

Hipertansiyon tablolarında psikosomatik

Hipertansiyon Tanısı Almış Hastaların İlaç Tedavisine Uyumu ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Son yıllarda geliştirilen özgül psikolojik danışmanlık hipertansiyon tablolarında psikosomatik biri de kısaca EMDR olarak adlandırılan ve travmatik yaşantılarla ilgili genellikle olumsuz duygu ve düşünceleri zihinde yeniden işlemden geçirmeye dayanan bir yöntemdir.

Kaliforniyalı bir psikolog olan Francine Shapiro tafarından yılından bu yana geliştirilmiştir. Halen bir çok ülkede binlerce psikolog tarafından başarı ile kullanılmakta fakat ülkemizde görece az bilinmektedir.

Bu standart yöntem, travmatik yaşantılara uğrama sonucunda genellikle bellekte dağınık bir biçimde kalan anıları birleştirme, gözden geçirme ve kişinin kendine verdiği değer duygusundaki azalmayı yeniden zihin süzgeçinden geçirme olanağını veren bir yaklaşımdır.

hipertansiyon tablolarında psikosomatik

Bu teknik psikodinamik ve davranışsal yöntemleri özgün biçimde birlikte kullanmaktadır. Ancak tüm bu yöntemlerden daha hızlı biçimde olumlu sonuç alınabilmektedir.

Psikosomatik diyabet tablosu

EMDR sırasında beynin bilateral olarak uyarılmasının niçin psikolojik danışmanlıkyi kolaylaştırdığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak, metodun temelinde asıl etkiyi yapanın göz hareketlerinden çok uygulanan görüşme protokolü olduğu düşünülebilir.

hipertansiyon tablolarında psikosomatik

Bilateral uyartının işlemi kolaylaştırıcı, inhibisyonları ve anksiyeteyi azaltıcı etkileri olduğu gözlenmektedir. Günümüze dek EMDR nin etkinliği konusunda 13 tane kontrollü çalışma yapılmış ve travma sonrası stres bozukluklarında etkili bir yöntem olduğu anlaşılmıştır 1.

Travmatik yaşam deneyimlerine bağlı ruhsal bozukluklarda endikedir.

Hipertansiyon

Ancak bir ruhsal bozukluğun travmatik kökeni olup olmadığının saptanması konunun uzmanı olmayan için kolay değildir. Travma sonrası stres bozukluğu gibi açık ve tipik durumlar dışında bir çok kişi bu gibi yaşam deneyimlerini yol açtığı sıkıntı, utanç, suçluluk duygusu ve psikiyatristten çekinme gibi nedenlerle anlatmaktan kaçınır.

Ya da onların travmatik deneyimler olarak iç dünyasında yarattığı etkinin tam olarak farkında değildir.

Her şeye, her duruma hazırlıklı olanlardan mısınız?

Onun yerine klinik tabloya sorunun ortadan kaldırılmasına dirençli depresyon, sınırda kişilik bozukluğu belirtileri, dissosiyatif bozukluk,bsomatizasyon, konversiyon bozukluğu, fobik bozukluk, panik nöbetleri,yeme bozukluğu, madde bağımlılığı, narsistik kişilik özellikleri, bağımlı kişilik özellikleri gibi çok çeşitli sendromlar egemen olur.

Kimi zaman ise hipertansiyon, deri hastalıkları, kolit gibi psikosomatik hastalıklar ortaya çıkar. Ancak bu tabloların arkasında travma kökeninin belirlenmesi özgül psikolojik danışmanlıkyi olanaklı kılar.

hipertansiyon tablolarında psikosomatik

Travmatik etken hipertansiyon tablolarında psikosomatik yıllar önce gerçekleşmiş olabileceği gibi EMDR son bir kaç ay içersinde gerçekleşmiş olaylar nedeni ile koruyucu olarak da kullanılabilir. Bazı durumlarda EMDR uygulanmaz.

Psikosom T Kl

Psikotik bozukluklar, organik beyin sendromu bunlar arasındadır. Hastanın travmatik olaylarla ilgili duygularına tahammül edemeyecek kadar zayıf ve instabil olması halinde de EMDR uygulanmaz. Heyecanlanmanın olumsuz etkisi nedeniyle instabil koroner kalb hastalığı, dekompanse hipertansiyon gibi durumlar sorun yaratabilir.

Dekolman tehdidi gibi bazı göz hastalıklarında ardısıra göz hareketleri yapılması sakıncalı olabilir; ancak bu gibi kişilerde EMDR dokunsal ya da işitsel uyartılar kullanılarak yürütülebilir.

  1. EMDR Yöntemi & Tekniği İzmir - EMDR Terapisi - İzmir Psikolog Sinem Malkoç
  2. Esansiyel primer hipertansiyon malulen emeklilik
  3. Bağımlılık yapmayan hipertansiyon tedavisi için bir ilaç
  4. Bisiklet ve yüksek tansiyon
  5. PSIKONÖRO ALLERJILER VE PSIKOSOMATIK ASTIM - Dr. Metin TULGA

EMDR yönteminde 8 aşamalı, üç yönlü geçmiş, şimdi, gelecek bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.