One moment, please

Hipertansiyonda ataksi. Hidrojen peroksit hipertansiyonu ,hipertansiyonda ataksi

Ş is the 8th biggest hydrogen peroxide producer in the world and the biggest producer in Turkey.

Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases İnternükleer oftalmopleji ve serebellar ataksi: iki olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg] İnternükleer oftalmopleji ve serebellar ataksi: iki olgu sunumu Yakup Krespi, Ebru Aykutlu, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tuncay, Sara Bahar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Klasik laküner sendromlar dışında derin hemisferik veya beyin sapı lokalizasyonlu küçük derin infarktlar sonucu ortaya çıkan birçok sendrom atipik laküner sendrom grubunu oluşturur.

Bu sendromlar içinde tek taraflı internükleer oftalmopleji INO ile birlikte serebellar ataksi varlığı daha önce bildirilmemiştir. Elli yedi yaşındaki kadın hasta akut yerleşimli bilateral serebellar appendiküler ataksi ve sağ INO, 67 yaşındaki erkek hasta da akut sağ serebellar hipertansiyonda ataksi ataksi ve sol INO bulguları ile kliniğimize başvurdu.

hipertansiyonda ataksi ilaç yüksek tansiyon enap

Her iki olguda da hipertansiyon dışında bir özgeçmiş özelliği yoktu ve MR incelemesiyle kaudal mezensefalon düzeyinde tegmentumda paramedyan yerleşimli lakün boyutlarında infarkt alanı gösterildi. Etiolojik araştırmalarında bir özellik saptanmayan olgular olası küçük damar hastalığı tanısını alarak antiagregan ve antihipertansif tedaviyle izlendiler. Anahtar Kelimeler: İnternükleer oftalmopleji, serebellar ataksi, lakün.

hipertansiyonda ataksi hareketsiz yaşam tarzı hipertansiyon

Unilateral internuclear ophtalmoplegia and cerebellar ataxia has not been reported previously. Fifth hipertansiyonda ataksi years old hypertensive female presented bilateral cerebellar ataxia and hipertansiyonda ataksi INO, and 67 years old hypertensive male patient was admitted with right cerebellar ataxia and left INO. Cranial MRI showed paramedian infarcts of lacunar size located in the tegmentum of caudal mesencephalon.

Hipertansiyon (Yüksek Kan Basıncı)

At this level the lesion of medial longitudinal fascicle MLF was thought responsible for INO and lesion of brachium conjunctivum led to cerebellar ataxia.

While the ipsilateral involvement of cerebellofugal fibers crossing the midline led to contralateral cerebellar ataxia, ipsilateral involvement of both cerebellofugal fibers before and after the decussation led to bilateral ataxia.

hipertansiyonda ataksi kan viskozitesi hipertansiyonu

Keywords: Internuclear ophtalmoplegia, cerebellar ataxia, lacune. Internuclear ophtalmoplegia and cerebellar ataxia: two cases. Türk Beyin Damar Hast Derg.

hipertansiyonda ataksi hipertansif akciğerler