Pulmoner Hipertansiyon Nedenleri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri| Acıbadem

Pulmoner arter

İçerik

  pulmoner arter

  PAH hastaları için mevcut tedavi stratejisi üç ana adıma ayrılabilir³: Başlangıç yaklaşımı, genel önlemleri, destek tedaviyi oral antikoagülanlar, diüretikler, O2, digoksin pulmoner arter, uzmanlaşmış merkezlere sevki ve kronik KKB tedavisi endikasyonu için akut vazoreaktivite testini içerir. İkinci adım, başlangıç tedavisi olarak vazoreaktif hastalarda yüksek doz KKB'yi, vazoreaktif olmayan hastalarda ise PAH için onaylanmış ilaçları, hastanın prognostik riskine göre ve her bir ürün ya da ürünlerin kombinasyonları için var olan öneri derecesine ve kanıt düzeyine göre vermektir.

  pulmoner arter

  Üçüncü adım, başlangıç tedavi stratejisine alınan yanıtla ilgilidir; yanıt yetersizse, onaylı ilaç kombinasyonlarının kullanılması ve akciğer transplantasyonu önerilir. PAH tedavisi ile hastalığın klinik kötüleşme hızı yavaşlatılabilmekte ve sağ kalım kısmen uzatılabilmektedir. Maalesef PAH, halen, tamamen tedavi edilir değil, kontrol edilebilir bir hastalıktır.

  pulmoner arter

  PAH fizyopatolojisine yönelik yeni ilaçlar geliştirilmiştir. Bu ilaçlarla yapılmış randomize kontrollü çalışmalarla, ilaçların her fonksiyonel evredeki etki ve güvenliği konusunda kanıtlar ve kanıt düzeyleri tanımlanmıştır.

  pulmoner arter

  PAH tedavisi başlanan her hasta, 3 ay ara ile tedavinin yanıtı açısından izlenmelidir.