.: İşlem Listesi

Sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta bakımı, MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hemşirelik Tanısı 1: Düşük Kardiyak Out-Put Hemşirelik Girişimleri Kalp hızı ve ritmi, kalp sesleri, kan basıncı, perifer nabızların durumu değerlendirilir, kaydedilir ve temel verilerle karşılaştırılır. Hipoksemi belirti ve bulguları gözlenir. Hastaya yapılacak işlemler, tedavi hakkında bilgi verilerek korku ve anksiyetesi giderilir. Hemşirelik Tanısı 2: Gaz Alışverişinde Bozulma Hemşirelik Girişimi Hastaya oturur pozisyon verilir ve yatak başı yükseltilir Hastanın omuz ve kolları yastıkla desteklenir Nazal kanül ile oksijen uygulanır 4 saatte bir akciğer ve kalp sesleri dinlenir ve anormal bulgular kaydedilir Oksijen satürasyonu ölçülür Derin nefes alma ve öksürme egzersizleri öğretilir ve uygulamaya teşvik edilir Doktor istemine göre diüretik ve bronkodilatatörler verilir Arter kan gazı sonuçları izlenir. Nabız sayısı istirahattekinden dakikada 30 atımdan fazla ise betabloker alıyorsa dakikada 15 atımdan fazlasistolik kan basıncı istirahatteki seviyesinden 10 mmHg düşük veya daha az ise, diyastolik kan basıncı istirahatteki seviyesinden 10 mmHg yüksek veya daha fazla ise, yeni veya artan nabız düzensizliği varsa, dispne, solunum hızında yavaşlama veya yüzeysel solunum varsa algılama düzeyinde azalma ya da koordinasyon kaybı varsa, göğüs ya da bacak ağrısı, aşırı halsizlik varsa aktivite kesilir Aktivite kısıtlamaları doktor istemine göre sürdürülür.

Kaynak Göster 1. Eur Heart J ; Heart disease and stroke statistics update: a report from the American Heart Association.

sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta bakımı erkeklerde yüksek tansiyon tedavisi için

Circulation ; 10 :ee Arch Turk Soc Cardiol ; Adherence to guidelines in management of symptoms suggestive of heart failure in primary care. Heart ; 9 J Am Heart Assoc ;6:e Heart failure self-management and normalizing symptoms: an exploration of decision making in the community.

J Adv Nurs ; Health literacy and heart failure: a systematic review.

sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta bakımı kalp hastalığı ile ilişkili diyete bağlı sağlık riskleri

J Cardiovasc Nurs ;31 2 J Cardiovasc Nurs ;30 2 Educational interventions for patients with heart failure: a systematic review of randomized controlled trials. J Cardiovasc Nurs ;26 4 :EE Rural and Remote Health ;15 3 Heart failure symptom monitoring and response training.

  • wolfgang-boehmer.de - Fulltext article Viewer
  • Kalp yetmezliği hemşirelik bakımı sunum

Heart Lung ; Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi ;16 2 Demirtürk Selçuk E, Demirbağ B. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,;8 3 Öztürk C, Karataş H. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi ;11 2 Birden fazla kronik hastalığı olan bir çocuğa Orem Öz Bakım Yetersizliği Teorisine göre hemşirelik bakımı verilmesi: bir olgu sunumu. Çelik A, Yıldırım Y.

J Cardiovasc Nurs ;7 14 Orem DE. Mosby-Year Book: ; Nurse-led heart failure clinics improve survival and self-care behaviour in patients with heart failure. Eur Heart J ;24 11 A comprehensive symptom diary intervention to improve outcomes in patients with HF: a pilot study.

Kalp Krizinden Bir Ay Önce Vücudunuz Sizi Böyle Uyarır

J Card Fail ; A randomized controlled trial of self-management programme improves health-related outcomes of older people with heart failure. Impact of symptom prevalence and symptom burden on quality of life in patients with heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs ;4 3 Enç N. Kalp yetersizliği olan bireylerin sağlığı geliştiren davranışlarının değerlendirilmesi, Doçentlik Çalışması, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul, Nahcivan NO.

Western Journal of Nursing Research ; Karla R. Yüksek tansiyon evre 1 evre 2 risk of the modified Borgs scale in assessing the degree of dispnea patient sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta bakımı copd and asthma.

Kalp yetmezliği hemşirelik bakımı sunum

J Emerg Nurs ; The Canadian Cardiovascular Society heart failure companion: bridging guidelines to your practice. Can J Cardiol ; Heart failure self-care interventions to reduce clinical events and symptom burden.

Research Reports in Clinical Cardiology ; Özer S. Turk J Cardiovasc Nurs ;1 1 Efe F, Olgun N. Kalp yetersizliği olan hastalarda dispne, yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerine eğitimin etkisi.

sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta bakımı halk ilaçları ile yüksek tansiyon nasıl etkili bir şekilde tedavi edilir

Delaney C, Apostolidis B. Pilot testing of a multicomponent home care ıntervention for older adults with heart failure. J Cardiovascular Nurs ; Bakan G, Akyol AD. Theory-guided interventions for adaptation to heart failure. J Adv Nurs ;61 6 Patterns of self-care and clinical events in a cohort of adults with heart failure: 1 year follow-up.

sağlık eğitimi kalp yetmezliği hasta bakımı yüksek tansiyon 3 derece diyet

Educational level and self-care behaviour in patients with heart failure before and after nurse educational intervention.